Steinsvikskrenten Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Steinsvikskrenten Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90788603
Aurdalslia 85 Aurdalslia 85 Fax:
5253 Sandsli 5253 Sandsli
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 996934241
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11.05.2011
Foretakstype: AS
Revisor: Ici Revisjon As
Regnskapsfører: Altctrl As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
191,89%
Egenkapital  
  
4,17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 3.490.000 19.674.000 96.900.000
Resultat: 34.000 -37.000 576.000 4.099.000 21.272.000
Egenkapital: 849.000 815.000 852.000 414.000 365.000
Regnskap for Steinsvikskrenten Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 3.490.000 19.674.000 96.900.000
Driftskostnader 21.000 -38.000 -2.915.000 -15.575.000 -75.629.000
Driftsresultat 21.000 -38.000 575.000 4.099.000 21.271.000
Finansinntekter 13.000 1.000 1.000 3.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 0
Finans 13.000 1.000 1.000 0 1.000
Resultat før skatt 34.000 -37.000 576.000 4.099.000 21.272.000
Skattekostnad 0 0 -138.000 -1.150.000 -5.273.000
Årsresultat 34.000 -37.000 438.000 2.949.000 15.999.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.093.000 2.118.000 2.418.000 5.913.000 20.846.000
Sum eiendeler 3.093.000 2.118.000 2.418.000 5.913.000 20.846.000
Sum opptjent egenkapital 749.000 715.000 752.000 314.000 265.000
Sum egenkapital 849.000 815.000 852.000 414.000 365.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.244.000 1.303.000 1.566.000 5.499.000 20.481.000
Sum gjeld og egenkapital 3.093.000 2.118.000 2.418.000 5.913.000 20.846.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 3.490.000 19.674.000 96.900.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 3.490.000 19.674.000 96.900.000
Varekostnad 120.000 108.000 -2.809.000 -15.428.000 -75.612.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -99.000 -146.000 -106.000 -147.000 -17.000
Driftskostnader 21.000 -38.000 -2.915.000 -15.575.000 -75.629.000
Driftsresultat 21.000 -38.000 575.000 4.099.000 21.271.000
Finansinntekter 13.000 1.000 1.000 3.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 0
Finans 13.000 1.000 1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.900.000 -14.000.000
Årsresultat 34.000 -37.000 438.000 2.949.000 15.999.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 2.700.000 15.150.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 50.000 50.000 54.000 14.000 1.583.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.043.000 2.068.000 2.365.000 3.200.000 4.113.000
Sum omløpsmidler 3.093.000 2.118.000 2.418.000 5.913.000 20.846.000
Sum eiendeler 3.093.000 2.118.000 2.418.000 5.913.000 20.846.000
Sum opptjent egenkapital 749.000 715.000 752.000 314.000 265.000
Sum egenkapital 849.000 815.000 852.000 414.000 365.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0 0 22.000 1.208.000
Betalbar skatt 0 0 138.000 1.150.000 5.273.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.900.000 -14.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.238.000 1.303.000 1.428.000 1.428.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.244.000 1.303.000 1.566.000 5.499.000 20.481.000
Sum gjeld og egenkapital 3.093.000 2.118.000 2.418.000 5.913.000 20.846.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 849.000 815.000 852.000 414.000 365.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.5 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 1.5 0.6 0.3
Soliditet 27.4 38.5 35.2 7 1.8
Resultatgrad 16.5 20.8 22.0
Rentedekningsgrad 1366.3
Gjeldsgrad 2.6 1.6 1.8 13.3 56.1
Total kapitalrentabilitet 1.1 -1.7 23.8 69.4 102.0
Signatur
11.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
STORETVEDT MAGNE
Prokurister
11.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
PROKURA KVAR FOR SEG
BOTNEN STIAN ESBEN
TØMMERBAKKE ANDERS
STORETVEDT MAGNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Magne StoretvedtStyreleder61
Anders TømmerbakkeStyremedlem41
Stian Esben BotnenStyremedlem40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Framtidsgruppa As50.00 
Bmp AS50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00