Setesdølen Bygg As
Juridisk navn:  Setesdølen Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90296880
Prestlidi 4 Prestlidi 4 Fax:
4745 Bygland 4745 Bygland
Fylke: Kommune:
Agder Bygland
Org.nr: 996954323
Aksjekapital: 287.280 NOK
Etableringsdato: 23.02.2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
112,5%
Resultat  
  
1828,57%
Egenkapital  
  
28,23%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 170.000 80.000 53.000 120.000 1.122.000
Resultat: 135.000 7.000 5.000 95.000 1.075.000
Egenkapital: 477.000 372.000 366.000 363.000 706.000
Regnskap for Setesdølen Bygg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 170.000 80.000 53.000 120.000 1.122.000
Driftskostnader -35.000 -72.000 -49.000 -25.000 -47.000
Driftsresultat 135.000 7.000 5.000 95.000 1.074.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 1.000
Resultat før skatt 135.000 7.000 5.000 95.000 1.075.000
Skattekostnad -30.000 -2.000 -1.000 -11.000 -248.000
Årsresultat 105.000 6.000 4.000 84.000 827.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 409.000 275.000 282.000 288.000 294.000
Sum omløpsmidler 338.000 402.000 330.000 349.000 669.000
Sum eiendeler 747.000 677.000 612.000 637.000 963.000
Sum opptjent egenkapital 190.000 85.000 79.000 76.000 419.000
Sum egenkapital 477.000 372.000 366.000 363.000 706.000
Sum langsiktig gjeld 213.000 220.000 228.000 235.000 253.000
Sum kortsiktig gjeld 56.000 84.000 18.000 39.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 746.000 676.000 612.000 637.000 962.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -50.000 0 0 0
Andre inntekter 170.000 130.000 53.000 120.000 1.122.000
Driftsinntekter 170.000 80.000 53.000 120.000 1.122.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -6.000 -7.000 -6.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -65.000 -43.000 -19.000 -41.000
Driftskostnader -35.000 -72.000 -49.000 -25.000 -47.000
Driftsresultat 135.000 7.000 5.000 95.000 1.074.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -750.000
Årsresultat 105.000 6.000 4.000 84.000 827.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 269.000 275.000 282.000 288.000 294.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 269.000 275.000 282.000 288.000 294.000
Sum finansielle anleggsmidler 140.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 409.000 275.000 282.000 288.000 294.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 53.000 69.000 50.000
Andre fordringer 120.000 140.000 0 118.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 218.000 262.000 277.000 162.000 611.000
Sum omløpsmidler 338.000 402.000 330.000 349.000 669.000
Sum eiendeler 747.000 677.000 612.000 637.000 963.000
Sum opptjent egenkapital 190.000 85.000 79.000 76.000 419.000
Sum egenkapital 477.000 372.000 366.000 363.000 706.000
Sum avsetninger til forpliktelser 213.000 220.000 228.000 235.000 253.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 213.000 220.000 228.000 235.000 253.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 37.000 9.000 8.000 30.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 -750.000
Annen kortsiktig gjeld 20.000 75.000 10.000 9.000 0
Sum kortsiktig gjeld 56.000 84.000 18.000 39.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 746.000 676.000 612.000 637.000 962.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 282.000 318.000 312.000 310.000 666.000
Likviditetsgrad 1 6.0 4.8 18.3 8.9 2
Likviditetsgrad 2 6.0 4.8 18.3 8.9 2
Soliditet 63.9 55.0 59.8 5 73.4
Resultatgrad 79.4 8.8 9.4 79.2 95.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.7 0.8 0.4
Total kapitalrentabilitet 18.1 1.0 0.8 14.9 111.7
Signatur
04.03.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Sigurd HaugsgjerdStyreleder71
Anne ByglandStyremedlem72
Eivind ByglandStyremedlem73
Aud Åsen HaugsgjerdStyremedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Anne Bygland34.2872
Sigurd Haugsgjerd65.7171
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00