Stiftelsen Fossesholm Herregård
Juridisk navn:  Stiftelsen Fossesholm Herregård
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32757775
Fossgata 49 Fossgata 49 Fax: 32757798
3320 Vestfossen 3320 Vestfossen
Fylke: Kommune: www.fossesholm.no
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 969945398
Aksjekapital: 3.340.429 NOK
Etableringsdato: 01.03.1977
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjon AS
Regnskapsfører: Haug Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
36,52%
Resultat  
  
-3,12%
Egenkapital  
  
0,55%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 243.000 178.000 54.000 60.000 60.000
Resultat: 62.000 64.000 43.000 63.000 132.000
Egenkapital: 11.294.000 11.232.000 11.168.000 11.125.000 11.062.000
Regnskap for Stiftelsen Fossesholm Herregård
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 243.000 178.000 54.000 60.000 60.000
Driftskostnader -234.000 -158.000 -54.000 -52.000 -33.000
Driftsresultat 8.000 20.000 0 8.000 27.000
Finansinntekter 54.000 44.000 42.000 55.000 105.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 54.000 44.000 42.000 55.000 105.000
Resultat før skatt 62.000 64.000 43.000 63.000 132.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 62.000 64.000 43.000 63.000 132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.694.000 8.694.000 8.694.000 8.694.000 3.757.000
Sum omløpsmidler 2.600.000 2.538.000 2.474.000 2.431.000 7.305.000
Sum eiendeler 11.294.000 11.232.000 11.168.000 11.125.000 11.062.000
Sum opptjent egenkapital 7.571.000 7.515.000 7.457.000 7.419.000 7.362.000
Sum egenkapital 11.294.000 11.232.000 11.168.000 11.125.000 11.062.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 11.294.000 11.232.000 11.168.000 11.125.000 11.062.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 243.000 178.000 54.000 60.000 60.000
Driftsinntekter 243.000 178.000 54.000 60.000 60.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -234.000 -158.000 -54.000 -52.000 -33.000
Driftskostnader -234.000 -158.000 -54.000 -52.000 -33.000
Driftsresultat 8.000 20.000 0 8.000 27.000
Finansinntekter 54.000 44.000 42.000 55.000 105.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 54.000 44.000 42.000 55.000 105.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 62.000 64.000 43.000 63.000 132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 8.328.000 8.328.000 8.328.000 8.328.000 3.391.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000
Sum varige driftsmidler 8.694.000 8.694.000 8.694.000 8.694.000 3.757.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.694.000 8.694.000 8.694.000 8.694.000 3.757.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 509.000 0 0 0
Kasse, bank 2.091.000 2.538.000 2.474.000 2.431.000 7.305.000
Sum omløpsmidler 2.600.000 2.538.000 2.474.000 2.431.000 7.305.000
Sum eiendeler 11.294.000 11.232.000 11.168.000 11.125.000 11.062.000
Sum opptjent egenkapital 7.571.000 7.515.000 7.457.000 7.419.000 7.362.000
Sum egenkapital 11.294.000 11.232.000 11.168.000 11.125.000 11.062.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 11.294.000 11.232.000 11.168.000 11.125.000 11.062.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.600.000 2.538.000 2.474.000 2.431.000 7.305.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 100.0 100.0 1 1 1
Resultatgrad 3.3 11.2 0 13.3 4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0.5 0.6 0.4 0.6 1.2
Signatur
25.10.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Gunnar Nicolai HalvorsenStyreleder43
Kjell Eldar SteenNestleder88
Inger Marie Landsverk GaråsStyremedlem68
Bjarne CrannerStyremedlem79
Stein AndersenStyremedlem76
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00