Leirvik Legekontor As
Juridisk navn:  Leirvik Legekontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53403290
Vikabrekko 11 Vikabrekko 11 Fax:
5411 Stord 5411 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 997074149
Aksjekapital: 100.800 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 15.06.2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1,52%
Resultat  
  
-115,02%
Egenkapital  
  
-15,87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.276.000 3.227.000 2.973.000 2.904.000 2.952.000
Resultat: -44.000 293.000 86.000 -100.000 139.000
Egenkapital: 228.000 271.000 32.000 -54.000 46.000
Regnskap for Leirvik Legekontor As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.276.000 3.227.000 2.973.000 2.904.000 2.952.000
Driftskostnader -3.321.000 -2.934.000 -2.887.000 -3.004.000 -2.813.000
Driftsresultat -44.000 293.000 86.000 -100.000 139.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -44.000 293.000 86.000 -100.000 139.000
Skattekostnad -54.000 0 0 0
Årsresultat -44.000 239.000 86.000 -100.000 139.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 145.000 134.000 9.000 27.000 57.000
Sum omløpsmidler 463.000 472.000 333.000 243.000 301.000
Sum eiendeler 608.000 606.000 342.000 270.000 358.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 171.000 -69.000 -155.000 -55.000
Sum egenkapital 228.000 271.000 32.000 -54.000 46.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 380.000 334.000 311.000 324.000 311.000
Sum gjeld og egenkapital 608.000 606.000 343.000 270.000 357.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.276.000 3.227.000 2.973.000 2.904.000 2.952.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.276.000 3.227.000 2.973.000 2.904.000 2.952.000
Varekostnad -364.000 -269.000 -341.000 -384.000 -315.000
Lønninger -1.521.000 -1.322.000 -1.301.000 -1.300.000 -1.281.000
Avskrivning -58.000 -41.000 -18.000 -49.000 -51.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.378.000 -1.302.000 -1.227.000 -1.271.000 -1.166.000
Driftskostnader -3.321.000 -2.934.000 -2.887.000 -3.004.000 -2.813.000
Driftsresultat -44.000 293.000 86.000 -100.000 139.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -44.000 239.000 86.000 -100.000 139.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 145.000 134.000 9.000 27.000 57.000
Sum varige driftsmidler 145.000 134.000 9.000 27.000 57.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 145.000 134.000 9.000 27.000 57.000
Varebeholdning 93.000 120.000 103.000 117.000 85.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 39.000 35.000 33.000 25.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 331.000 317.000 198.000 101.000 190.000
Sum omløpsmidler 463.000 472.000 333.000 243.000 301.000
Sum eiendeler 608.000 606.000 342.000 270.000 358.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 171.000 -69.000 -155.000 -55.000
Sum egenkapital 228.000 271.000 32.000 -54.000 46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 60.000 26.000 70.000 71.000 17.000
Betalbar skatt 54.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 79.000 66.000 69.000 68.000 66.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 241.000 188.000 172.000 186.000 228.000
Sum kortsiktig gjeld 380.000 334.000 311.000 324.000 311.000
Sum gjeld og egenkapital 608.000 606.000 343.000 270.000 357.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 83.000 138.000 22.000 -81.000 -10.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.1 0.8 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 0.7 0.4 0.7
Soliditet 37.5 44.8 9.3 12.9
Resultatgrad -1.3 9.1 2.9 -3.4 4.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 1.2 9.7 6.8
Total kapitalrentabilitet -7.2 48.4 25.1 38.9
Signatur
22.10.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Håvard HakestadStyreleder49
Dag Ståle NystøylStyremedlem38
Agnar AasheimStyremedlem64
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dag Ståle Nystøyl33.3338
Agnar Aasheim33.3364
Håvard Hakestad33.3349
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00