Restaurering & Bygg As
Juridisk navn:  Restaurering & Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48174856
Postboks 67 Skiveien 54 Fax:
1917 Ytre Enebakk 1410 Kolbotn
Fylke: Kommune: www.restaureringogbygg...
Viken Nordre Follo
Org.nr: 997234332
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 15.07.2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alfa Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,05%
Resultat  
  
2072,41%
Egenkapital  
  
29,48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.705.000 4.955.000 5.007.000 3.080.000 3.674.000
Resultat: 572.000 -29.000 -165.000 -582.000 -1.051.000
Egenkapital: -1.366.000 -1.937.000 -1.908.000 -1.743.000 -1.111.000
Regnskap for Restaurering & Bygg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.705.000 4.955.000 5.007.000 3.080.000 3.674.000
Driftskostnader -4.113.000 -4.977.000 -5.165.000 -3.608.000 -4.680.000
Driftsresultat 592.000 -21.000 -158.000 -528.000 -1.006.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 0
Finanskostnader -20.000 -8.000 -8.000 -56.000 -46.000
Finans -20.000 -8.000 -8.000 -54.000 -46.000
Resultat før skatt 572.000 -29.000 -165.000 -582.000 -1.051.000
Skattekostnad 0 0 0 -50.000 -133.000
Årsresultat 572.000 -29.000 -165.000 -632.000 -1.184.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 59.000 186.000 488.000
Sum omløpsmidler 961.000 785.000 654.000 907.000 644.000
Sum eiendeler 976.000 800.000 713.000 1.093.000 1.132.000
Sum opptjent egenkapital -1.466.000 -2.038.000 -2.009.000 -1.844.000 -1.212.000
Sum egenkapital -1.366.000 -1.937.000 -1.908.000 -1.743.000 -1.111.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 22.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 2.342.000 2.738.000 2.622.000 2.814.000 2.133.000
Sum gjeld og egenkapital 977.000 801.000 714.000 1.093.000 1.132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.705.000 4.955.000 4.998.000 2.641.000 3.233.000
Andre inntekter 0 0 9.000 440.000 441.000
Driftsinntekter 4.705.000 4.955.000 5.007.000 3.080.000 3.674.000
Varekostnad -1.385.000 -1.674.000 -2.083.000 -778.000 -1.638.000
Lønninger -1.538.000 -1.567.000 -1.153.000 -513.000 -741.000
Avskrivning 0 -44.000 -46.000 -128.000 -135.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.190.000 -1.692.000 -1.883.000 -2.189.000 -2.166.000
Driftskostnader -4.113.000 -4.977.000 -5.165.000 -3.608.000 -4.680.000
Driftsresultat 592.000 -21.000 -158.000 -528.000 -1.006.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 0
Finanskostnader -20.000 -8.000 -8.000 -56.000 -46.000
Finans -20.000 -8.000 -8.000 -54.000 -46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 572.000 -29.000 -165.000 -632.000 -1.184.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 29.000
Driftsløsøre 0 0 44.000 171.000 459.000
Sum varige driftsmidler 0 0 44.000 171.000 488.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 0
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 59.000 186.000 488.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 384.000 190.000 1.000 584.000 127.000
Andre fordringer 484.000 463.000 561.000 311.000 348.000
Sum investeringer 0 0 0 0 15.000
Kasse, bank 93.000 133.000 93.000 13.000 154.000
Sum omløpsmidler 961.000 785.000 654.000 907.000 644.000
Sum eiendeler 976.000 800.000 713.000 1.093.000 1.132.000
Sum opptjent egenkapital -1.466.000 -2.038.000 -2.009.000 -1.844.000 -1.212.000
Sum egenkapital -1.366.000 -1.937.000 -1.908.000 -1.743.000 -1.111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 38.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 22.000 110.000
Leverandørgjeld 414.000 843.000 1.251.000 787.000 748.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -58.000 116.000 97.000 178.000 -149.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.986.000 1.778.000 1.273.000 1.812.000 1.534.000
Sum kortsiktig gjeld 2.342.000 2.738.000 2.622.000 2.814.000 2.133.000
Sum gjeld og egenkapital 977.000 801.000 714.000 1.093.000 1.132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.381.000 -1.953.000 -1.968.000 -1.907.000 -1.489.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4
Soliditet -241.8 -267.2 -159.5 -98.1
Resultatgrad 12.6 -0.4 -3.2 -17.1 -27.4
Rentedekningsgrad 29.6 -2.6 -19.8 -9.4 -21.9
Gjeldsgrad -1.7 -1.4 -1.4 -1.6 -2.0
Total kapitalrentabilitet 60.7 -2.6 -22.1 -48.1 -88.9
Signatur
14.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Michal Jozef KaczorStyreleder41
Kamila Wieslawa KaczorVaramedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Michal Jozef Kaczor100.0041
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00