Eventus Eventyrdalen Barnehage As
Juridisk navn:  Eventus Eventyrdalen Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55228661
Slåtthaugvegen 25 Slåtthaugvegen 25 Fax:
5222 Nesttun 5222 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 997436539
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 28.09.2011
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Regnskapsfører: Pbl Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,08%
Resultat  
  
-108,81%
Egenkapital  
  
8,11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.808.000 6.055.000 5.833.000 4.924.000 4.799.000
Resultat: -17.000 193.000 373.000 -316.000 -78.000
Egenkapital: 760.000 703.000 553.000 266.000 511.000
Regnskap for Eventus Eventyrdalen Barnehage As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.808.000 6.055.000 5.833.000 4.924.000 4.799.000
Driftskostnader -5.714.000 -5.732.000 -5.329.000 -5.131.000 -4.762.000
Driftsresultat 94.000 324.000 504.000 -206.000 37.000
Finansinntekter 5.000 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -116.000 -132.000 -132.000 -110.000 -116.000
Finans -111.000 -131.000 -132.000 -110.000 -115.000
Resultat før skatt -17.000 193.000 373.000 -316.000 -78.000
Skattekostnad 4.000 -42.000 -87.000 72.000 18.000
Årsresultat -14.000 150.000 286.000 -244.000 -60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.161.000 6.228.000 6.299.000 6.342.000 6.277.000
Sum omløpsmidler 343.000 217.000 593.000 452.000 386.000
Sum eiendeler 6.504.000 6.445.000 6.892.000 6.794.000 6.663.000
Sum opptjent egenkapital 660.000 603.000 453.000 166.000 411.000
Sum egenkapital 760.000 703.000 553.000 266.000 511.000
Sum langsiktig gjeld 4.933.000 4.860.000 5.669.000 5.269.000 5.383.000
Sum kortsiktig gjeld 812.000 882.000 670.000 1.259.000 769.000
Sum gjeld og egenkapital 6.505.000 6.445.000 6.892.000 6.794.000 6.663.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 861.000 926.000 908.000 845.000 851.000
Andre inntekter 4.947.000 5.129.000 4.925.000 4.079.000 3.947.000
Driftsinntekter 5.808.000 6.055.000 5.833.000 4.924.000 4.799.000
Varekostnad -127.000 -149.000 -141.000 -158.000 -156.000
Lønninger -4.371.000 -4.423.000 -3.868.000 -3.851.000 -3.630.000
Avskrivning -67.000 -67.000 -56.000 -38.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.149.000 -1.093.000 -1.264.000 -1.084.000 -939.000
Driftskostnader -5.714.000 -5.732.000 -5.329.000 -5.131.000 -4.762.000
Driftsresultat 94.000 324.000 504.000 -206.000 37.000
Finansinntekter 5.000 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -116.000 -132.000 -132.000 -110.000 -116.000
Finans -111.000 -131.000 -132.000 -110.000 -115.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 150.000 286.000 -244.000 -60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 5.000 91.000 20.000
Fast eiendom 5.889.000 5.908.000 5.927.000 5.918.000 5.897.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 272.000 320.000 368.000 328.000 349.000
Sum varige driftsmidler 6.161.000 6.228.000 6.295.000 6.246.000 6.246.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 5.000 11.000
Sum anleggsmidler 6.161.000 6.228.000 6.299.000 6.342.000 6.277.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 5.000 0 6.000 13.000
Andre fordringer 191.000 81.000 228.000 261.000 189.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 148.000 131.000 365.000 185.000 184.000
Sum omløpsmidler 343.000 217.000 593.000 452.000 386.000
Sum eiendeler 6.504.000 6.445.000 6.892.000 6.794.000 6.663.000
Sum opptjent egenkapital 660.000 603.000 453.000 166.000 411.000
Sum egenkapital 760.000 703.000 553.000 266.000 511.000
Sum avsetninger til forpliktelser 54.000 38.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.933.000 4.860.000 5.669.000 5.269.000 5.383.000
Leverandørgjeld 121.000 83.000 43.000 409.000 226.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 207.000 229.000 226.000 156.000 173.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 483.000 571.000 401.000 694.000 371.000
Sum kortsiktig gjeld 812.000 882.000 670.000 1.259.000 769.000
Sum gjeld og egenkapital 6.505.000 6.445.000 6.892.000 6.794.000 6.663.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -469.000 -665.000 -77.000 -807.000 -383.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2 0.9 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.9 0.4 0.5
Soliditet 11.7 10.9 8 3.9 7.7
Resultatgrad 1.6 5.4 8.6 -4.2 0.8
Rentedekningsgrad 0.8 2.5 3.8 -1.9 0.3
Gjeldsgrad 7.6 8.2 11.5 24.5 1
Total kapitalrentabilitet 1.5 5 7.3 0.6
Signatur
24.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjetil Tuvin HopenStyreleder48
Solveig Karin HopenVaramedlem72
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Eventus Barnehage As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00