Nytorget Legesenter As
Juridisk navn:  Nytorget Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51917080
Klubbgata 5 Klubbgata 5 Fax: 51917081
4013 Stavanger 4013 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 997807537
Aksjekapital: 175.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 02.01.2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6,32%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.533.000 5.204.000 5.341.000 5.025.000 5.189.000
Resultat: 0 9.000 4.000 4.000 -1.000
Egenkapital: 706.000 706.000 697.000 704.000 700.000
Regnskap for Nytorget Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.533.000 5.204.000 5.341.000 5.025.000 5.189.000
Driftskostnader -5.508.000 -5.175.000 -5.318.000 -5.003.000 -5.172.000
Driftsresultat 24.000 29.000 23.000 23.000 18.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -24.000 -20.000 -19.000 -20.000 -20.000
Finans -24.000 -20.000 -18.000 -20.000 -20.000
Resultat før skatt 9.000 4.000 4.000 -1.000
Skattekostnad -12.000 0 0
Årsresultat 9.000 -7.000 4.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 324.000 400.000 203.000 401.000 529.000
Sum omløpsmidler 1.625.000 1.526.000 1.462.000 1.266.000 1.148.000
Sum eiendeler 1.949.000 1.926.000 1.665.000 1.667.000 1.677.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 9.000 0 6.000 2.000
Sum egenkapital 706.000 706.000 697.000 704.000 700.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.243.000 1.220.000 968.000 963.000 977.000
Sum gjeld og egenkapital 1.949.000 1.926.000 1.665.000 1.668.000 1.678.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 5.533.000 5.204.000 5.341.000 5.025.000 5.189.000
Driftsinntekter 5.533.000 5.204.000 5.341.000 5.025.000 5.189.000
Varekostnad -750.000 -684.000 -644.000 -638.000 -656.000
Lønninger -3.007.000 -2.627.000 -2.733.000 -2.716.000 -2.791.000
Avskrivning -76.000 -68.000 -198.000 -196.000 -183.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.675.000 -1.796.000 -1.743.000 -1.453.000 -1.542.000
Driftskostnader -5.508.000 -5.175.000 -5.318.000 -5.003.000 -5.172.000
Driftsresultat 24.000 29.000 23.000 23.000 18.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -24.000 -20.000 -19.000 -20.000 -20.000
Finans -24.000 -20.000 -18.000 -20.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 9.000 -7.000 4.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 324.000 400.000 203.000 401.000 529.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 324.000 400.000 203.000 401.000 529.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 37.000 28.000 13.000
Andre fordringer 64.000 79.000 54.000 78.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.561.000 1.447.000 1.371.000 1.160.000 1.091.000
Sum omløpsmidler 1.625.000 1.526.000 1.462.000 1.266.000 1.148.000
Sum eiendeler 1.949.000 1.926.000 1.665.000 1.667.000 1.677.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 9.000 0 6.000 2.000
Sum egenkapital 706.000 706.000 697.000 704.000 700.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 119.000 116.000 103.000 84.000 131.000
Betalbar skatt 12.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 193.000 180.000 173.000 169.000 159.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 931.000 924.000 432.000 394.000 687.000
Sum kortsiktig gjeld 1.243.000 1.220.000 968.000 963.000 977.000
Sum gjeld og egenkapital 1.949.000 1.926.000 1.665.000 1.668.000 1.678.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 382.000 306.000 494.000 303.000 171.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.5 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.5 1.3 1.2
Soliditet 36.2 36.7 41.9 42.2 41.7
Resultatgrad 0.4 0.6 0.4 0.5 0.3
Rentedekningsgrad 1.0 1.5 1.2 1.1 0.9
Gjeldsgrad 1.8 1.7 1.4 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 1.2 1.5 1.4 1.4 1.1
Signatur
22.05.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
22.05.2013
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Trygve NesseStyreleder47
Stian Ellingsen LobbenStyremedlem44
Kari ErslandStyremedlem56
Jan Bjørnar HolenStyremedlem37
May Elisabet BennetzenStyremedlem40
Geir Helge WaalerStyremedlem40
Arild LotheStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Trygve Nesse14.2847
May Elisabet Bennetzen14.2840
Kari Ersland14.2856
Stian Ellingsen Lobben14.2844
Arild Lothe14.2862
Geir Helge Waaler14.2840
Jan Bjørnar Holen14.2837
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00