Leieboerforeningen
Juridisk navn:  Leieboerforeningen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24149100
Borggata 2B Borggata 2B Fax:
0650 Oslo 650 Oslo
Fylke: Kommune: www.lbf.no
Oslo Oslo
Org.nr: 970015868
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 27.01.1933
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: leieboerforeningen i oslo
Revisor: Crowe Partner Revisjon As
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9,1%
Resultat  
  
12,5%
Egenkapital  
  
18,92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2018 2017 2016
Omsetning: 8.082.000 8.891.000 6.854.000 5.547.000 5.798.000
Resultat: 387.000 344.000 93.000 364.000 275.000
Egenkapital: 2.420.000 2.035.000 1.233.000 1.140.000 776.000
Regnskap for Leieboerforeningen
Resultat 2021 2020 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.082.000 8.891.000 6.854.000 5.547.000 5.798.000
Driftskostnader -7.698.000 -8.554.000 -6.770.000 -5.193.000 -5.529.000
Driftsresultat 384.000 337.000 84.000 355.000 269.000
Finansinntekter 4.000 9.000 9.000 10.000 7.000
Finanskostnader -2.000 0 0 -1.000
Finans 4.000 7.000 9.000 10.000 6.000
Resultat før skatt 387.000 344.000 93.000 364.000 275.000
Skattekostnad -2.000 -1.000 0 0 0
Årsresultat 385.000 342.000 93.000 364.000 275.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 4.000
Sum omløpsmidler 3.939.000 4.086.000 2.463.000 2.557.000 1.688.000
Sum eiendeler 3.939.000 4.086.000 2.463.000 2.557.000 1.692.000
Sum opptjent egenkapital 2.420.000 2.035.000 1.233.000 1.140.000 776.000
Sum egenkapital 2.420.000 2.035.000 1.233.000 1.140.000 776.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.519.000 2.052.000 1.229.000 1.417.000 916.000
Sum gjeld og egenkapital 3.939.000 4.087.000 2.462.000 2.557.000 1.692.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.878.000 8.831.000 6.834.000 5.547.000 5.798.000
Andre inntekter 204.000 60.000 20.000 0 0
Driftsinntekter 8.082.000 8.891.000 6.854.000 5.547.000 5.798.000
Varekostnad -682.000 -93.000 0 0
Lønninger -5.652.000 -5.094.000 -4.842.000 -3.695.000 -4.045.000
Avskrivning 0 -4.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.046.000 -2.778.000 -1.835.000 -1.494.000 -1.474.000
Driftskostnader -7.698.000 -8.554.000 -6.770.000 -5.193.000 -5.529.000
Driftsresultat 384.000 337.000 84.000 355.000 269.000
Finansinntekter 4.000 9.000 9.000 10.000 7.000
Finanskostnader -2.000 0 0 -1.000
Finans 4.000 7.000 9.000 10.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 385.000 342.000 93.000 364.000 275.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 4.000
Sum varige driftsmidler 0 0 4.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 4.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.113.000 278.000 409.000 121.000 246.000
Andre fordringer 185.000 1.005.000 216.000 88.000 150.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.640.000 2.803.000 1.838.000 2.348.000 1.292.000
Sum omløpsmidler 3.939.000 4.086.000 2.463.000 2.557.000 1.688.000
Sum eiendeler 3.939.000 4.086.000 2.463.000 2.557.000 1.692.000
Sum opptjent egenkapital 2.420.000 2.035.000 1.233.000 1.140.000 776.000
Sum egenkapital 2.420.000 2.035.000 1.233.000 1.140.000 776.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 284.000 986.000 352.000 228.000 149.000
Betalbar skatt 2.000 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 477.000 525.000 320.000 194.000 215.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 756.000 539.000 557.000 995.000 553.000
Sum kortsiktig gjeld 1.519.000 2.052.000 1.229.000 1.417.000 916.000
Sum gjeld og egenkapital 3.939.000 4.087.000 2.462.000 2.557.000 1.692.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.420.000 2.034.000 1.234.000 1.140.000 772.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.0 2 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 2.6 2.0 2 1.8 1.8
Soliditet 61.4 49.8 50.1 44.6 45.9
Resultatgrad 4.8 3.8 1.2 6.4 4.6
Rentedekningsgrad 168.5 2
Gjeldsgrad 0.6 1.0 1 1.2 1.2
Total kapitalrentabilitet 9.9 8.5 3.8 14.3 16.3
Signatur
13.03.2023
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
13.03.2023
Styrets leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Martin GustavsenStyreleder43
Bettina ThorvikNestleder51
Karoline Steen NylanderNestleder27
Hanne Beth BorgeStyremedlem42
Hajar Ben HammouStyremedlem25
Anne Rita Holvik AndalStyremedlem42
Arild EriksenStyremedlem50
Ingar BrattbakkStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00