Security Clothing Systems As
Juridisk navn:  Security Clothing Systems As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41414141
Postboks 1030 Hoff Martin Linges Vei 25 Fax:
0218 Oslo 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 898091252
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 17.02.2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-103,59%
Egenkapital  
  
-15,85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 50.000 0 0
Resultat: -13.000 362.000 -1.065.000 -143.000 0
Egenkapital: -95.000 -82.000 -444.000 -129.000 14.000
Regnskap for Security Clothing Systems As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 50.000 0 0
Driftskostnader -13.000 362.000 -1.115.000 -143.000 0
Driftsresultat -13.000 362.000 -1.064.000 -143.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -13.000 362.000 -1.065.000 -143.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 362.000 -1.065.000 -143.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 14.000
Sum eiendeler 0 0 0 0 14.000
Sum opptjent egenkapital -197.000 -184.000 -546.000 -163.000 -20.000
Sum egenkapital -95.000 -82.000 -444.000 -129.000 14.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 95.000 82.000 444.000 130.000 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 1.000 14.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 50.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 50.000 0 0
Varekostnad -10.000 -1.000 -579.000 -22.000 0
Lønninger 0 370.000 -370.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 -120.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -7.000 -166.000 -1.000 0
Driftskostnader -13.000 362.000 -1.115.000 -143.000 0
Driftsresultat -13.000 362.000 -1.064.000 -143.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 362.000 -1.065.000 -143.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 14.000
Sum eiendeler 0 0 0 0 14.000
Sum opptjent egenkapital -197.000 -184.000 -546.000 -163.000 -20.000
Sum egenkapital -95.000 -82.000 -444.000 -129.000 14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 32.000 32.000 32.000 120.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 63.000 50.000 412.000 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 95.000 82.000 444.000 130.000 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 1.000 14.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -95.000 -82.000 -444.000 -130.000 14.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.0
Signatur
02.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Snorre SundbyStyreleder51
Andre MarigårdStyremedlem52
Harald SkulbergStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gfk Holding ANS15.00 
Harald Skulberg15.0057
Andre Marigård55.0052
Kate AS15.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00