Momrak Verkstad As
Juridisk navn:  Momrak Verkstad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35041143
Molandsmoen 5 Molandsmoen 5 Fax: 35041103
3870 Fyresdal 3870 Fyresdal
Fylke: Kommune: momrak-verkstad.no
Vestfold og Telemark Fyresdal
Org.nr: 898283852
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 30.03.2012
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Vest Telemark AS
Regnskapsfører: Fyresdal Rekneskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,56%
Resultat  
  
-73,28%
Egenkapital  
  
-1,57%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.543.000 12.222.000 12.411.000 12.343.000 11.539.000
Resultat: 206.000 771.000 569.000 716.000 129.000
Egenkapital: 2.876.000 2.922.000 2.640.000 2.220.000 2.268.000
Regnskap for Momrak Verkstad As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.543.000 12.222.000 12.411.000 12.343.000 11.539.000
Driftskostnader -11.273.000 -11.383.000 -11.758.000 -11.558.000 -11.322.000
Driftsresultat 270.000 839.000 654.000 784.000 217.000
Finansinntekter 28.000 36.000 36.000 38.000 40.000
Finanskostnader -92.000 -104.000 -122.000 -106.000 -128.000
Finans -64.000 -68.000 -86.000 -68.000 -88.000
Resultat før skatt 206.000 771.000 569.000 716.000 129.000
Skattekostnad -51.000 -188.000 -149.000 -164.000 -29.000
Årsresultat 155.000 582.000 420.000 552.000 100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.017.000 3.182.000 3.505.000 3.890.000 4.340.000
Sum omløpsmidler 4.197.000 4.704.000 3.735.000 3.900.000 3.576.000
Sum eiendeler 7.214.000 7.886.000 7.240.000 7.790.000 7.916.000
Sum opptjent egenkapital 2.276.000 2.322.000 2.040.000 1.620.000 1.668.000
Sum egenkapital 2.876.000 2.922.000 2.640.000 2.220.000 2.268.000
Sum langsiktig gjeld 2.550.000 2.750.000 2.950.000 3.181.000 3.432.000
Sum kortsiktig gjeld 1.787.000 2.214.000 1.650.000 2.389.000 2.216.000
Sum gjeld og egenkapital 7.213.000 7.886.000 7.240.000 7.790.000 7.916.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.479.000 12.222.000 12.411.000 12.343.000 11.539.000
Andre inntekter 64.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.543.000 12.222.000 12.411.000 12.343.000 11.539.000
Varekostnad -4.510.000 -5.066.000 -5.591.000 -5.789.000 -5.435.000
Lønninger -4.918.000 -4.709.000 -4.366.000 -4.192.000 -4.403.000
Avskrivning -276.000 -323.000 -529.000 -505.000 -479.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.569.000 -1.285.000 -1.272.000 -1.072.000 -1.005.000
Driftskostnader -11.273.000 -11.383.000 -11.758.000 -11.558.000 -11.322.000
Driftsresultat 270.000 839.000 654.000 784.000 217.000
Finansinntekter 28.000 36.000 36.000 38.000 40.000
Finanskostnader -92.000 -104.000 -122.000 -106.000 -128.000
Finans -64.000 -68.000 -86.000 -68.000 -88.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -300.000 0 -600.000 -150.000
Årsresultat 155.000 582.000 420.000 552.000 100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.827.000 3.026.000 3.225.000 3.424.000 3.623.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 190.000 156.000 280.000 466.000 717.000
Sum varige driftsmidler 3.017.000 3.182.000 3.505.000 3.890.000 4.340.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.017.000 3.182.000 3.505.000 3.890.000 4.340.000
Varebeholdning 567.000 149.000 412.000 304.000 249.000
Kundefordringer 469.000 727.000 563.000 609.000 486.000
Andre fordringer 303.000 174.000 109.000 109.000 133.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.857.000 3.654.000 2.651.000 2.879.000 2.708.000
Sum omløpsmidler 4.197.000 4.704.000 3.735.000 3.900.000 3.576.000
Sum eiendeler 7.214.000 7.886.000 7.240.000 7.790.000 7.916.000
Sum opptjent egenkapital 2.276.000 2.322.000 2.040.000 1.620.000 1.668.000
Sum egenkapital 2.876.000 2.922.000 2.640.000 2.220.000 2.268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 31.000 82.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.550.000 2.750.000 2.950.000 3.181.000 3.432.000
Leverandørgjeld 362.000 430.000 217.000 424.000 391.000
Betalbar skatt 51.000 188.000 180.000 215.000 71.000
Skyldig offentlige avgifter 509.000 623.000 633.000 548.000 606.000
Utbytte -200.000 -300.000 0 -600.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 666.000 673.000 621.000 602.000 997.000
Sum kortsiktig gjeld 1.787.000 2.214.000 1.650.000 2.389.000 2.216.000
Sum gjeld og egenkapital 7.213.000 7.886.000 7.240.000 7.790.000 7.916.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.410.000 2.490.000 2.085.000 1.511.000 1.360.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.1 2 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 2.0 2.1 2 1.5 1.5
Soliditet 39.9 37.1 36.5 28.5 28.7
Resultatgrad 2.3 6.9 5.3 6.4 1.9
Rentedekningsgrad 2.9 8.1 5.4 7.4 1.7
Gjeldsgrad 1.5 1.7 1.7 2.5 2.5
Total kapitalrentabilitet 4.1 11.1 9.5 10.6 3.2
Signatur
26.01.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Aslak MomrakStyreleder63
Gunhild MomrakStyremedlem60
Gunnar Aslakson MomrakStyremedlem31
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gunnar Aslakson Momrak33.3331
Aslak Momrak33.3363
Gunhild Momrak33.3360
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00