Fetsund Veiservice As
Juridisk navn:  Fetsund Veiservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63882900
Fetveien 425 Fetveien 425 Fax:
1900 Fetsund 1900 Fetsund
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 998319374
Aksjekapital: 280.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 23.04.2012
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,31%
Resultat  
  
76,79%
Egenkapital  
  
246,54%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.502.000 11.134.000 10.294.000 10.820.000 11.257.000
Resultat: 198.000 112.000 -203.000 -95.000 48.000
Egenkapital: 551.000 159.000 72.000 230.000 308.000
Regnskap for Fetsund Veiservice As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.502.000 11.134.000 10.294.000 10.820.000 11.257.000
Driftskostnader -11.288.000 -10.989.000 -10.478.000 -10.885.000 -11.169.000
Driftsresultat 214.000 145.000 -185.000 -65.000 88.000
Finansinntekter 0 0 2.000
Finanskostnader -16.000 -33.000 -18.000 -30.000 -43.000
Finans -16.000 -33.000 -18.000 -30.000 -41.000
Resultat før skatt 198.000 112.000 -203.000 -95.000 48.000
Skattekostnad -44.000 -25.000 45.000 17.000 -14.000
Årsresultat 155.000 87.000 -158.000 -78.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 324.000 385.000 383.000 416.000 626.000
Sum omløpsmidler 1.569.000 1.269.000 1.080.000 994.000 991.000
Sum eiendeler 1.893.000 1.654.000 1.463.000 1.410.000 1.617.000
Sum opptjent egenkapital 271.000 129.000 42.000 200.000 278.000
Sum egenkapital 551.000 159.000 72.000 230.000 308.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 79.000 262.000
Sum kortsiktig gjeld 1.342.000 1.495.000 1.192.000 1.101.000 1.047.000
Sum gjeld og egenkapital 1.893.000 1.654.000 1.464.000 1.410.000 1.617.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.711.000 10.377.000 9.510.000 10.044.000 10.200.000
Andre inntekter 791.000 757.000 784.000 776.000 1.057.000
Driftsinntekter 11.502.000 11.134.000 10.294.000 10.820.000 11.257.000
Varekostnad -5.709.000 -5.649.000 -5.286.000 -5.581.000 -5.619.000
Lønninger -2.808.000 -2.662.000 -2.867.000 -2.860.000 -2.720.000
Avskrivning -84.000 -96.000 -98.000 -151.000 -248.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.687.000 -2.582.000 -2.227.000 -2.293.000 -2.582.000
Driftskostnader -11.288.000 -10.989.000 -10.478.000 -10.885.000 -11.169.000
Driftsresultat 214.000 145.000 -185.000 -65.000 88.000
Finansinntekter 0 0 2.000
Finanskostnader -16.000 -33.000 -18.000 -30.000 -43.000
Finans -16.000 -33.000 -18.000 -30.000 -41.000
Konsernbidrag -12.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 155.000 87.000 -158.000 -78.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.000 81.000 106.000 61.000 44.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 136.000 194.000 168.000 245.000 395.000
Sum varige driftsmidler 136.000 194.000 168.000 245.000 395.000
Sum finansielle anleggsmidler 140.000 110.000 110.000 110.000 186.000
Sum anleggsmidler 324.000 385.000 383.000 416.000 626.000
Varebeholdning 598.000 672.000 620.000 587.000 637.000
Kundefordringer 42.000 29.000 17.000 42.000 30.000
Andre fordringer 166.000 239.000 242.000 71.000 64.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 763.000 328.000 201.000 295.000 260.000
Sum omløpsmidler 1.569.000 1.269.000 1.080.000 994.000 991.000
Sum eiendeler 1.893.000 1.654.000 1.463.000 1.410.000 1.617.000
Sum opptjent egenkapital 271.000 129.000 42.000 200.000 278.000
Sum egenkapital 551.000 159.000 72.000 230.000 308.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 20.000 272.000 211.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 200.000 79.000 262.000
Leverandørgjeld 799.000 685.000 534.000 555.000 561.000
Betalbar skatt 7.000 0 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter 221.000 212.000 160.000 243.000 190.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 296.000 327.000 288.000 303.000 287.000
Sum kortsiktig gjeld 1.342.000 1.495.000 1.192.000 1.101.000 1.047.000
Sum gjeld og egenkapital 1.893.000 1.654.000 1.464.000 1.410.000 1.617.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 227.000 -226.000 -112.000 -107.000 -56.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.8 0.9 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.4 0.4 0.4 0.3
Soliditet 29.1 9.6 4.9 16.3 1
Resultatgrad 1.9 1.3 -1.8 -0.6 0.8
Rentedekningsgrad 13.4 4.4 -10.3 -2.2 2
Gjeldsgrad 2.4 9.4 19.3 5.1 4.3
Total kapitalrentabilitet 11.3 8.8 -12.6 -4.6 5.6
Signatur
23.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Anne-Mette UtsigtStyreleder49
Rune HaugeVaramedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rune Hauge44.6452
Anne-Mette Utsigt55.3549
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00