Sikkerhetssenteret Rørvik As
Juridisk navn:  Sikkerhetssenteret Rørvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74392222
Hansvikvegen 3C Hansvikvegen 3A Fax:
7900 Rørvik 7900 Rørvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 998528011
Aksjekapital: 230.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 29.05.2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18,6%
Resultat  
  
-34688,89%
Egenkapital  
  
-38,54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.252.000 12.595.000 11.416.000 19.342.000 14.115.000
Resultat: -3.113.000 9.000 -1.706.000 3.677.000 1.225.000
Egenkapital: 5.084.000 8.272.000 8.263.000 9.969.000 7.579.000
Regnskap for Sikkerhetssenteret Rørvik As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.252.000 12.595.000 11.416.000 19.342.000 14.115.000
Driftskostnader -13.192.000 -12.422.000 -12.932.000 -15.440.000 -12.644.000
Driftsresultat -2.940.000 173.000 -1.516.000 3.902.000 1.471.000
Finansinntekter 4.000 9.000 24.000 12.000 16.000
Finanskostnader -176.000 -174.000 -213.000 -237.000 -261.000
Finans -172.000 -165.000 -189.000 -225.000 -245.000
Resultat før skatt -3.113.000 9.000 -1.706.000 3.677.000 1.225.000
Skattekostnad -76.000 0 0 -137.000 0
Årsresultat -3.189.000 9.000 -1.706.000 3.540.000 1.225.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.611.000 8.471.000 8.603.000 10.310.000 10.184.000
Sum omløpsmidler 4.839.000 4.500.000 7.030.000 10.726.000 6.081.000
Sum eiendeler 11.450.000 12.971.000 15.633.000 21.036.000 16.265.000
Sum opptjent egenkapital 0 742.000 733.000 2.439.000 49.000
Sum egenkapital 5.084.000 8.272.000 8.263.000 9.969.000 7.579.000
Sum langsiktig gjeld 2.017.000 3.194.000 4.322.000 5.399.000 5.935.000
Sum kortsiktig gjeld 4.349.000 1.504.000 3.049.000 5.668.000 2.751.000
Sum gjeld og egenkapital 11.450.000 12.970.000 15.634.000 21.036.000 16.265.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.703.000 8.175.000 8.815.000 17.676.000 13.074.000
Andre inntekter 549.000 4.420.000 2.601.000 1.666.000 1.041.000
Driftsinntekter 10.252.000 12.595.000 11.416.000 19.342.000 14.115.000
Varekostnad -521.000 -652.000 -595.000 -1.153.000 -816.000
Lønninger -5.814.000 -5.968.000 -6.276.000 -6.517.000 -4.693.000
Avskrivning -1.520.000 -1.548.000 -1.502.000 -1.467.000 -1.191.000
Nedskrivning -600.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.737.000 -4.254.000 -4.559.000 -6.303.000 -5.944.000
Driftskostnader -13.192.000 -12.422.000 -12.932.000 -15.440.000 -12.644.000
Driftsresultat -2.940.000 173.000 -1.516.000 3.902.000 1.471.000
Finansinntekter 4.000 9.000 24.000 12.000 16.000
Finanskostnader -176.000 -174.000 -213.000 -237.000 -261.000
Finans -172.000 -165.000 -189.000 -225.000 -245.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.150.000 0
Årsresultat -3.189.000 9.000 -1.706.000 3.540.000 1.225.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.060.000 3.703.000 2.526.000 2.785.000 1.993.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.631.000 3.745.000 4.985.000 6.219.000 6.798.000
Driftsløsøre 467.000 495.000 473.000 598.000 595.000
Sum varige driftsmidler 3.551.000 4.769.000 6.077.000 7.525.000 8.191.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.611.000 8.471.000 8.603.000 10.310.000 10.184.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 884.000 160.000 554.000 602.000 1.791.000
Andre fordringer 3.737.000 3.829.000 2.330.000 1.309.000 1.869.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 218.000 511.000 4.146.000 8.815.000 2.421.000
Sum omløpsmidler 4.839.000 4.500.000 7.030.000 10.726.000 6.081.000
Sum eiendeler 11.450.000 12.971.000 15.633.000 21.036.000 16.265.000
Sum opptjent egenkapital 0 742.000 733.000 2.439.000 49.000
Sum egenkapital 5.084.000 8.272.000 8.263.000 9.969.000 7.579.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.202.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.017.000 3.194.000 4.322.000 5.399.000 5.935.000
Leverandørgjeld 1.180.000 187.000 2.109.000 3.357.000 1.569.000
Betalbar skatt 0 0 0 137.000 0
Skyldig offentlige avgifter 432.000 568.000 349.000 381.000 680.000
Utbytte 0 0 0 -1.150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.534.000 749.000 591.000 642.000 503.000
Sum kortsiktig gjeld 4.349.000 1.504.000 3.049.000 5.668.000 2.751.000
Sum gjeld og egenkapital 11.450.000 12.970.000 15.634.000 21.036.000 16.265.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 490.000 2.996.000 3.981.000 5.058.000 3.330.000
Likviditetsgrad 1 1.1 3 2.3 1.9 2.2
Likviditetsgrad 2 1.1 3 2.3 1.9 2.3
Soliditet 44.4 63.8 52.9 47.4 46.6
Resultatgrad -28.7 1.4 -13.3 20.2 10.4
Rentedekningsgrad -16.7 1 -7.1 16.5 5.7
Gjeldsgrad 1.3 0.6 0.9 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet -25.6 1.4 -9.5 18.6 9.1
Signatur
10.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars Johan SkagemoStyreleder58
Oddleif WigdahlStyremedlem37
Terje SørvikStyremedlem53
Marit BredesenStyremedlem55
Renate MathisenStyremedlem39
Vera UlsundStyremedlem46
Bjørn-Egil SørensenStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
SALMONOR AS4.35 
Aas Mek Verksted AS3.48 
Nord-Trøndelag Fylkeskommune23.04 
Aqs As3.48 
Eidshaug Rederi AS2.61 
Ivan Ulsund Rederi As1.74 
Nts Management As23.04 
Egil Ulvan Holding AS2.61 
Asbjørn Brekk AS1.74 
Kb Dykk As3.48 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00