Nortruck AS
Juridisk navn:  Nortruck AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1085 Floodmyrvegen 26 Fax: 35930401
3905 Porsgrunn 3946 Porsgrunn
Fylke: Kommune: www.nortruck.no
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 855462702
Aksjekapital: 5.800.000 NOK
Etableringsdato: 27.12.1989
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15,42%
Resultat  
  
-217,39%
Egenkapital  
  
-1,23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 19.515.000 23.072.000 76.276.000 71.780.000 27.938.000
Resultat: -81.000 69.000 -20.000 79.000 93.000
Egenkapital: 6.481.000 6.562.000 6.508.000 6.524.000 6.522.000
Regnskap for Nortruck AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.515.000 23.072.000 76.276.000 71.780.000 27.938.000
Driftskostnader -19.548.000 -23.101.000 -76.308.000 -71.815.000 -27.974.000
Driftsresultat -33.000 -29.000 -32.000 -35.000 -36.000
Finansinntekter 13.000 100.000 29.000 115.000 130.000
Finanskostnader -61.000 -2.000 -17.000 0 -1.000
Finans -48.000 98.000 12.000 115.000 129.000
Resultat før skatt -81.000 69.000 -20.000 79.000 93.000
Skattekostnad -15.000 4.000 -19.000 -24.000
Årsresultat -81.000 54.000 -16.000 60.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.506.000 7.214.000 5.376.000 1.529.000 7.714.000
Sum omløpsmidler 722.000 6.218.000 22.030.000 31.720.000 25.000
Sum eiendeler 7.228.000 13.432.000 27.406.000 33.249.000 7.739.000
Sum opptjent egenkapital -282.000 -201.000 -255.000 -239.000 -241.000
Sum egenkapital 6.481.000 6.562.000 6.508.000 6.524.000 6.522.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 746.000 6.870.000 20.898.000 26.725.000 1.218.000
Sum gjeld og egenkapital 7.227.000 13.432.000 27.406.000 33.249.000 7.740.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.515.000 23.072.000 76.276.000 71.780.000 27.938.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 19.515.000 23.072.000 76.276.000 71.780.000 27.938.000
Varekostnad -19.515.000 -23.072.000 -76.276.000 -71.780.000 -27.938.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -29.000 -32.000 -35.000 -36.000
Driftskostnader -19.548.000 -23.101.000 -76.308.000 -71.815.000 -27.974.000
Driftsresultat -33.000 -29.000 -32.000 -35.000 -36.000
Finansinntekter 13.000 100.000 29.000 115.000 130.000
Finanskostnader -61.000 -2.000 -17.000 0 -1.000
Finans -48.000 98.000 12.000 115.000 129.000
Konsernbidrag 0 0 -57.000 -67.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -81.000 54.000 -16.000 60.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 8.000 3.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.506.000 7.214.000 5.368.000 1.526.000 7.710.000
Sum anleggsmidler 6.506.000 7.214.000 5.376.000 1.529.000 7.714.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 381.000 0 556.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 21.000 25.000
Sum omløpsmidler 722.000 6.218.000 22.030.000 31.720.000 25.000
Sum eiendeler 7.228.000 13.432.000 27.406.000 33.249.000 7.739.000
Sum opptjent egenkapital -282.000 -201.000 -255.000 -239.000 -241.000
Sum egenkapital 6.481.000 6.562.000 6.508.000 6.524.000 6.522.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 530.000 5.821.000 11.701.000 19.873.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 9.000 8.000 8.000
Betalbar skatt 8.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 209.000 1.032.000 9.187.000 6.845.000 1.210.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 746.000 6.870.000 20.898.000 26.725.000 1.218.000
Sum gjeld og egenkapital 7.227.000 13.432.000 27.406.000 33.249.000 7.740.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.000 -652.000 1.132.000 4.995.000 -1.193.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 1.1 1.2 0
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 1.1 1.2 0
Soliditet 89.7 48.9 23.7 19.6 84.3
Resultatgrad -0.2 -0.1 -0.1
Rentedekningsgrad -0.5 -14.5 -1.9
Gjeldsgrad 0.1 1 3.2 4.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.3 0.5 0.2 1.2
Signatur
21.01.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2013
Prokura ikke tildelt
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Anders HenniStyreleder54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Brubakken As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00