Elahi Autosenter As
Juridisk navn:  Elahi Autosenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32841200
Hegsbroveien 22 Hegsbroveien 2 Fax:
3403 Lier 3403 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 999632513
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 01.01.2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
9,93%
Resultat  
  
158,98%
Egenkapital  
  
19,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.401.000 4.913.000 5.652.000 5.603.000 5.549.000
Resultat: 174.000 -295.000 -9.000 43.000 320.000
Egenkapital: 1.039.000 867.000 1.182.000 1.191.000 1.158.000
Regnskap for Elahi Autosenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.401.000 4.913.000 5.652.000 5.603.000 5.549.000
Driftskostnader -5.207.000 -5.169.000 -5.640.000 -5.540.000 -5.216.000
Driftsresultat 194.000 -256.000 12.000 63.000 333.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -20.000 -40.000 -22.000 -20.000 -14.000
Finans -20.000 -40.000 -22.000 -19.000 -13.000
Resultat før skatt 174.000 -295.000 -9.000 43.000 320.000
Skattekostnad -2.000 -20.000 1.000 -11.000 -80.000
Årsresultat 172.000 -315.000 -8.000 32.000 240.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 70.000 148.000 177.000 253.000
Sum omløpsmidler 1.709.000 1.396.000 1.722.000 1.791.000 1.864.000
Sum eiendeler 1.731.000 1.466.000 1.870.000 1.968.000 2.117.000
Sum opptjent egenkapital 939.000 767.000 1.082.000 1.091.000 1.058.000
Sum egenkapital 1.039.000 867.000 1.182.000 1.191.000 1.158.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 102.000
Sum kortsiktig gjeld 692.000 599.000 688.000 778.000 856.000
Sum gjeld og egenkapital 1.731.000 1.466.000 1.870.000 1.969.000 2.116.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.110.000 4.579.000 5.291.000 5.231.000 5.159.000
Andre inntekter 292.000 334.000 361.000 371.000 389.000
Driftsinntekter 5.401.000 4.913.000 5.652.000 5.603.000 5.549.000
Varekostnad -2.577.000 -2.354.000 -2.638.000 -2.762.000 -2.741.000
Lønninger -1.427.000 -1.525.000 -1.580.000 -1.623.000 -1.445.000
Avskrivning -48.000 -58.000 -73.000 -110.000 -93.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.155.000 -1.232.000 -1.349.000 -1.045.000 -937.000
Driftskostnader -5.207.000 -5.169.000 -5.640.000 -5.540.000 -5.216.000
Driftsresultat 194.000 -256.000 12.000 63.000 333.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -20.000 -40.000 -22.000 -20.000 -14.000
Finans -20.000 -40.000 -22.000 -19.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 172.000 -315.000 -8.000 32.000 240.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 20.000 17.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 70.000 128.000 160.000 249.000
Sum varige driftsmidler 22.000 70.000 128.000 160.000 249.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.000 70.000 148.000 177.000 253.000
Varebeholdning 678.000 534.000 604.000 637.000 556.000
Kundefordringer 7.000 0 0 0
Andre fordringer 511.000 375.000 396.000 61.000 110.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 520.000 480.000 722.000 1.094.000 1.198.000
Sum omløpsmidler 1.709.000 1.396.000 1.722.000 1.791.000 1.864.000
Sum eiendeler 1.731.000 1.466.000 1.870.000 1.968.000 2.117.000
Sum opptjent egenkapital 939.000 767.000 1.082.000 1.091.000 1.058.000
Sum egenkapital 1.039.000 867.000 1.182.000 1.191.000 1.158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 102.000
Leverandørgjeld 342.000 220.000 223.000 343.000 337.000
Betalbar skatt 0 2.000 24.000 81.000
Skyldig offentlige avgifter 106.000 105.000 126.000 92.000 172.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 243.000 275.000 337.000 318.000 266.000
Sum kortsiktig gjeld 692.000 599.000 688.000 778.000 856.000
Sum gjeld og egenkapital 1.731.000 1.466.000 1.870.000 1.969.000 2.116.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.017.000 797.000 1.034.000 1.013.000 1.008.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.3 2.5 2.3 2.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.6 1.5 1.5
Soliditet 60.0 59.1 63.2 60.5 54.7
Resultatgrad 3.6 -5.2 0.2 1.1 6
Rentedekningsgrad 9.7 -6.4 0.5 3.1 23.8
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 11.2 -17.5 0.6 3.3 15.8
Signatur
05.03.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
05.03.2013
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Mahboob ElahiStyreleder45
Filza Naheed ElahiVaramedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mahboob Elahi100.0045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00