Bjerkreim Legekontor As
Juridisk navn:  Bjerkreim Legekontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41221525
Vikesågata 57A Vikesågata 57A Fax:
4389 Vikeså 4389 Vikeså
Fylke: Kommune:
Rogaland Bjerkreim
Org.nr: 912549305
Aksjekapital: 40.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 01.10.2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bjerkreim Rekneskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
30,2%
Resultat  
  
0,28%
Egenkapital  
  
-71,78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.954.000 4.573.000 4.498.000 4.129.000 3.960.000
Resultat: 1.074.000 1.071.000 1.196.000 1.426.000 859.000
Egenkapital: 1.243.000 4.405.000 3.570.000 2.607.000 1.517.000
Regnskap for Bjerkreim Legekontor As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.954.000 4.573.000 4.498.000 4.129.000 3.960.000
Driftskostnader -4.879.000 -3.515.000 -3.310.000 -2.705.000 -3.102.000
Driftsresultat 1.075.000 1.058.000 1.188.000 1.424.000 858.000
Finansinntekter 8.000 13.000 8.000 2.000 1.000
Finanskostnader -9.000 0 0 0 0
Finans -1.000 13.000 8.000 2.000 1.000
Resultat før skatt 1.074.000 1.071.000 1.196.000 1.426.000 859.000
Skattekostnad -236.000 -235.000 -233.000 -336.000 -231.000
Årsresultat 838.000 835.000 963.000 1.090.000 628.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 916.000 811.000 890.000 104.000 185.000
Sum omløpsmidler 973.000 4.080.000 3.217.000 3.068.000 1.756.000
Sum eiendeler 1.889.000 4.891.000 4.107.000 3.172.000 1.941.000
Sum opptjent egenkapital 1.203.000 4.365.000 3.530.000 2.567.000 1.477.000
Sum egenkapital 1.243.000 4.405.000 3.570.000 2.607.000 1.517.000
Sum langsiktig gjeld 42.000 22.000 3.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 604.000 464.000 535.000 566.000 423.000
Sum gjeld og egenkapital 1.889.000 4.891.000 4.108.000 3.173.000 1.940.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.094.000 3.873.000 3.496.000 3.529.000 3.369.000
Andre inntekter 860.000 700.000 1.002.000 600.000 591.000
Driftsinntekter 5.954.000 4.573.000 4.498.000 4.129.000 3.960.000
Varekostnad -1.844.000 -872.000 -792.000 -846.000 -770.000
Lønninger -1.412.000 -1.299.000 -1.232.000 -1.097.000 -1.309.000
Avskrivning -102.000 -86.000 -73.000 -107.000 -135.000
Nedskrivning 0 0 0 -96.000
Andre driftskostnader -1.521.000 -1.258.000 -1.213.000 -655.000 -792.000
Driftskostnader -4.879.000 -3.515.000 -3.310.000 -2.705.000 -3.102.000
Driftsresultat 1.075.000 1.058.000 1.188.000 1.424.000 858.000
Finansinntekter 8.000 13.000 8.000 2.000 1.000
Finanskostnader -9.000 0 0 0 0
Finans -1.000 13.000 8.000 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -4.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 838.000 835.000 963.000 1.090.000 628.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 876.000 763.000 849.000 94.000 175.000
Sum varige driftsmidler 876.000 763.000 849.000 94.000 175.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 48.000 41.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 916.000 811.000 890.000 104.000 185.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 547.000 0 6.000 5.000 23.000
Andre fordringer 63.000 72.000 31.000 1.028.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 363.000 4.009.000 3.180.000 2.036.000 1.714.000
Sum omløpsmidler 973.000 4.080.000 3.217.000 3.068.000 1.756.000
Sum eiendeler 1.889.000 4.891.000 4.107.000 3.172.000 1.941.000
Sum opptjent egenkapital 1.203.000 4.365.000 3.530.000 2.567.000 1.477.000
Sum egenkapital 1.243.000 4.405.000 3.570.000 2.607.000 1.517.000
Sum avsetninger til forpliktelser 42.000 22.000 3.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 42.000 22.000 3.000 0 0
Leverandørgjeld 164.000 77.000 91.000 56.000 36.000
Betalbar skatt 216.000 216.000 230.000 336.000 240.000
Skyldig offentlige avgifter 94.000 63.000 82.000 77.000 76.000
Utbytte -4.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 130.000 107.000 132.000 97.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 604.000 464.000 535.000 566.000 423.000
Sum gjeld og egenkapital 1.889.000 4.891.000 4.108.000 3.173.000 1.940.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 369.000 3.616.000 2.682.000 2.502.000 1.333.000
Likviditetsgrad 1 1.6 8.8 6 5.4 4.2
Likviditetsgrad 2 1.6 8.8 6 5.4 4.2
Soliditet 65.8 90.1 86.9 82.2 78.2
Resultatgrad 18.1 23.1 26.4 34.5 21.7
Rentedekningsgrad 119.4
Gjeldsgrad 0.5 0.1 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 57.3 21.9 29.1 44.9 44.3
Signatur
08.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.11.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut VassbøStyreleder48
Astrid Apalset VassbøStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Astrid Apalset Vassbø50.0048
Knut Vassbø50.0048
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00