Jakt- Og Ettersøksopplæring As
Juridisk navn:  Jakt- Og Ettersøksopplæring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97103639
v/Rudi Sønnervik Angedalsvegen 1355 v/Rudi Sønnervik Angedalsvegen 1355 Fax:
6811 Førde 6811 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 812505432
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 12.09.2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-76,67%
Resultat  
  
-9,09%
Egenkapital  
  
-11,11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.000 30.000 49.000 118.000 73.000
Resultat: -12.000 -11.000 -4.000 35.000 9.000
Egenkapital: 64.000 72.000 83.000 87.000 67.000
Regnskap for Jakt- Og Ettersøksopplæring As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.000 30.000 49.000 118.000 73.000
Driftskostnader -18.000 -42.000 -54.000 -82.000 -65.000
Driftsresultat -12.000 -12.000 -4.000 35.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -12.000 -11.000 -4.000 35.000 9.000
Skattekostnad 1.000 0 1.000 -9.000 -2.000
Årsresultat -11.000 -11.000 -3.000 26.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000 48.000 45.000 26.000 36.000
Sum omløpsmidler 42.000 38.000 83.000 101.000 79.000
Sum eiendeler 73.000 86.000 128.000 127.000 115.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 22.000 33.000 37.000 17.000
Sum egenkapital 64.000 72.000 83.000 87.000 67.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 9.000 9.000 1.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 6.000 36.000 39.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 73.000 87.000 128.000 127.000 115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.000 30.000 49.000 118.000 73.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.000 30.000 49.000 118.000 73.000
Varekostnad -6.000 -5.000 -14.000 -20.000 -8.000
Lønninger 6.000 0 4.000 0 0
Avskrivning -17.000 -18.000 -16.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -19.000 -28.000 -52.000 -47.000
Driftskostnader -18.000 -42.000 -54.000 -82.000 -65.000
Driftsresultat -12.000 -12.000 -4.000 35.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 -6.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -11.000 -3.000 26.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 48.000 45.000 26.000 36.000
Sum varige driftsmidler 31.000 48.000 45.000 26.000 36.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 31.000 48.000 45.000 26.000 36.000
Varebeholdning 13.000 18.000 23.000 17.000 12.000
Kundefordringer 0 0 1.000 26.000 8.000
Andre fordringer 0 0 0 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 21.000 59.000 55.000 59.000
Sum omløpsmidler 42.000 38.000 83.000 101.000 79.000
Sum eiendeler 73.000 86.000 128.000 127.000 115.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 22.000 33.000 37.000 17.000
Sum egenkapital 64.000 72.000 83.000 87.000 67.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 9.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 9.000 9.000 1.000 2.000
Leverandørgjeld 0 0 13.000 13.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 8.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 6.000 23.000 10.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 6.000 36.000 39.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 73.000 87.000 128.000 127.000 115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000 32.000 47.000 62.000 33.000
Likviditetsgrad 1 4 6.3 2.3 2.6 1.7
Likviditetsgrad 2 2 3.3 1.7 2.2 1.5
Soliditet 86.5 82.8 64.8 68.5 58.3
Resultatgrad -171.4 -8.2 29.7 11.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.5 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet -16.2 -13.8 -3.1 27.6 7.0
Signatur
10.10.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Irene Mirkovic SønnervikStyreleder51
Rudi Odd SønnervikStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
R-S Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00