Oslo City Klokker Og Smykker As
Juridisk navn:  Oslo City Klokker Og Smykker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40432254
Postboks 72 Stenersgata 1 Fax:
0050 Oslo 50 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912564134
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 24.09.2013
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
5,6%
Resultat  
  
510%
Egenkapital  
  
7,58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.752.000 8.288.000 11.767.000 11.327.000 9.492.000
Resultat: 122.000 20.000 113.000 631.000 -79.000
Egenkapital: 1.362.000 1.266.000 1.233.000 1.256.000 1.277.000
Regnskap for Oslo City Klokker Og Smykker As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.752.000 8.288.000 11.767.000 11.327.000 9.492.000
Driftskostnader -8.567.000 -8.230.000 -11.603.000 -10.592.000 -9.471.000
Driftsresultat 185.000 58.000 164.000 734.000 20.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -63.000 -38.000 -51.000 -104.000 -100.000
Finans -62.000 -38.000 -51.000 -104.000 -100.000
Resultat før skatt 122.000 20.000 113.000 631.000 -79.000
Skattekostnad -27.000 -4.000 -25.000 -145.000 19.000
Årsresultat 95.000 16.000 88.000 485.000 -60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 104.000 202.000 266.000 418.000 585.000
Sum omløpsmidler 3.990.000 3.307.000 3.477.000 4.326.000 4.195.000
Sum eiendeler 4.094.000 3.509.000 3.743.000 4.744.000 4.780.000
Sum opptjent egenkapital 1.262.000 1.166.000 1.133.000 1.156.000 1.177.000
Sum egenkapital 1.362.000 1.266.000 1.233.000 1.256.000 1.277.000
Sum langsiktig gjeld 0 300.000 600.000
Sum kortsiktig gjeld 2.732.000 2.243.000 2.510.000 3.188.000 2.902.000
Sum gjeld og egenkapital 4.094.000 3.509.000 3.743.000 4.744.000 4.779.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.188.000 8.001.000 11.767.000 11.327.000 9.492.000
Andre inntekter 564.000 286.000 0 0 0
Driftsinntekter 8.752.000 8.288.000 11.767.000 11.327.000 9.492.000
Varekostnad -4.016.000 -4.055.000 -6.104.000 -5.756.000 -4.859.000
Lønninger -1.592.000 -1.461.000 -2.325.000 -1.945.000 -1.953.000
Avskrivning -92.000 -85.000 -159.000 -173.000 -179.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.867.000 -2.629.000 -3.015.000 -2.718.000 -2.480.000
Driftskostnader -8.567.000 -8.230.000 -11.603.000 -10.592.000 -9.471.000
Driftsresultat 185.000 58.000 164.000 734.000 20.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -63.000 -38.000 -51.000 -104.000 -100.000
Finans -62.000 -38.000 -51.000 -104.000 -100.000
Konsernbidrag 18.000 -111.000 -507.000 44.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 95.000 16.000 88.000 485.000 -60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 15.000 8.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 104.000 196.000 251.000 410.000 583.000
Sum varige driftsmidler 104.000 196.000 251.000 410.000 583.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 104.000 202.000 266.000 418.000 585.000
Varebeholdning 2.729.000 2.356.000 2.556.000 3.314.000 2.991.000
Kundefordringer 22.000 16.000 83.000 48.000 21.000
Andre fordringer 20.000 211.000 8.000 17.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.219.000 701.000 707.000 948.000 1.101.000
Sum omløpsmidler 3.990.000 3.307.000 3.477.000 4.326.000 4.195.000
Sum eiendeler 4.094.000 3.509.000 3.743.000 4.744.000 4.780.000
Sum opptjent egenkapital 1.262.000 1.166.000 1.133.000 1.156.000 1.177.000
Sum egenkapital 1.362.000 1.266.000 1.233.000 1.256.000 1.277.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.132.000 1.339.000 982.000 1.697.000 821.000
Sum langsiktig gjeld 0 300.000 600.000
Leverandørgjeld 200.000 502.000 810.000 944.000 1.499.000
Betalbar skatt 22.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 233.000 297.000 520.000 342.000 393.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 146.000 105.000 199.000 205.000 190.000
Sum kortsiktig gjeld 2.732.000 2.243.000 2.510.000 3.188.000 2.902.000
Sum gjeld og egenkapital 4.094.000 3.509.000 3.743.000 4.744.000 4.779.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.258.000 1.064.000 967.000 1.138.000 1.293.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4
Soliditet 33.3 36.1 32.9 26.5 26.7
Resultatgrad 2.1 0.7 1.4 6.5 0.2
Rentedekningsgrad 2.9 1.5 3.2 7.1 0.2
Gjeldsgrad 2.0 1.8 2 2.8 2.7
Total kapitalrentabilitet 4.5 1.7 4.4 15.5 0.4
Signatur
13.10.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
13.10.2016
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tom DreyerStyreleder60
Kai Gustav PieneStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjørklund Retail As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00