Framtiden I Våre Hender
Juridisk navn:  Framtiden I Våre Hender
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22033150
Økernveien 94 Hausmannsgate 27 Fax:
0579 Oslo 182 Oslo
Fylke: Kommune: www.framtiden.no
Oslo Oslo
Org.nr: 970221115
Aksjekapital: 71.000 NOK
Antall ansatte: 79
Etableringsdato: 25.04.1974
Foretakstype: FLI
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
1,4%
Resultat  
  
-300,98%
Egenkapital  
  
-21,47%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 48.009.000 47.346.000 39.542.000 31.483.000 28.403.000
Resultat: -2.247.000 1.118.000 1.248.000 265.000 732.000
Egenkapital: 8.219.000 10.466.000 9.348.000 8.099.000 7.835.000
Regnskap for Framtiden I Våre Hender
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 48.009.000 47.346.000 39.542.000 31.483.000 28.403.000
Driftskostnader -64.005.000 -46.228.000 -38.293.000 -31.218.000 -27.425.000
Driftsresultat -15.996.000 1.118.000 1.249.000 265.000 978.000
Finansinntekter 0 0 27.000
Finanskostnader 0 0 -272.000
Finans 0 0 -245.000
Resultat før skatt -2.247.000 1.118.000 1.248.000 265.000 732.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -2.247.000 1.118.000 1.248.000 265.000 732.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.119.000 1.135.000 122.000 217.000 195.000
Sum omløpsmidler 13.384.000 15.789.000 15.060.000 12.682.000 12.662.000
Sum eiendeler 14.503.000 16.924.000 15.182.000 12.899.000 12.857.000
Sum opptjent egenkapital 8.219.000 10.466.000 9.348.000 8.099.000 7.835.000
Sum egenkapital 8.219.000 10.466.000 9.348.000 8.099.000 7.835.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.285.000 6.458.000 5.834.000 4.799.000 5.022.000
Sum gjeld og egenkapital 14.504.000 16.924.000 15.182.000 12.898.000 12.857.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.087.000 31.519.000 27.147.000 27.240.000 26.654.000
Andre inntekter 10.922.000 15.827.000 12.395.000 4.243.000 1.748.000
Driftsinntekter 48.009.000 47.346.000 39.542.000 31.483.000 28.403.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 -19.658.000
Avskrivning 0 0 -187.000
Nedskrivning 0 0 -4.021.000
Andre driftskostnader -64.005.000 -46.228.000 -38.293.000 -31.218.000 -3.559.000
Driftskostnader -64.005.000 -46.228.000 -38.293.000 -31.218.000 -27.425.000
Driftsresultat -15.996.000 1.118.000 1.249.000 265.000 978.000
Finansinntekter 0 0 27.000
Finanskostnader 0 0 -272.000
Finans 0 0 -245.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -2.247.000 1.118.000 1.248.000 265.000 732.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 195.000
Driftsløsøre 1.119.000 1.135.000 122.000 217.000 0
Sum varige driftsmidler 1.119.000 1.135.000 122.000 217.000 195.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.119.000 1.135.000 122.000 217.000 195.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 596.000 1.205.000 589.000 765.000 373.000
Andre fordringer 789.000 61.000 187.000 142.000 553.000
Sum investeringer 3.029.000 3.045.000 0 0 0
Kasse, bank 8.969.000 11.479.000 14.284.000 11.775.000 11.737.000
Sum omløpsmidler 13.384.000 15.789.000 15.060.000 12.682.000 12.662.000
Sum eiendeler 14.503.000 16.924.000 15.182.000 12.899.000 12.857.000
Sum opptjent egenkapital 8.219.000 10.466.000 9.348.000 8.099.000 7.835.000
Sum egenkapital 8.219.000 10.466.000 9.348.000 8.099.000 7.835.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 733.000 62.000 0 16.000 62.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.630.000 1.755.000 1.292.000 1.010.000 995.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.922.000 4.641.000 4.542.000 3.773.000 3.965.000
Sum kortsiktig gjeld 6.285.000 6.458.000 5.834.000 4.799.000 5.022.000
Sum gjeld og egenkapital 14.504.000 16.924.000 15.182.000 12.898.000 12.857.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.099.000 9.331.000 9.226.000 7.883.000 7.640.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.4 2.6 2.6 2.5
Likviditetsgrad 2 2.1 2.4 2.6 2.6 2.5
Soliditet 56.7 61.8 61.6 62.8 60.9
Resultatgrad -33.3 2.4 3.2 0.8 3.4
Rentedekningsgrad 3.6
Gjeldsgrad 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -110.3 6.6 8.2 2.1 7.8
Signatur
24.08.2022
SIGNATUR
SALTE MAGNUS
Prokurister
24.08.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Øyvind EggenStyreleder53
Nini HæggernesNestleder53
Kirsten Helene TeigeStyremedlem42
Shagajegh Asieh HakimnejadStyremedlem42
Jonas Morten Tautra VevatneStyremedlem49
Håkon Esvall LindahlStyremedlem44
Mari Austvoll GjengedalStyremedlem34
André Seljestad KnudsenStyremedlem32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00