Tryggestad Stasjonsdrift As
Juridisk navn:  Tryggestad Stasjonsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63980521
Kongsvingervegen 27 Kongsvingervegen 27 Fax:
2040 Kløfta 2040 Kløfta
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 913047265
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 01.01.2014
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Reitan Convenience Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
15,95%
Resultat  
  
83,09%
Egenkapital  
  
101,72%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.361.000 11.523.000 10.893.000 6.425.000 7.018.000
Resultat: 379.000 207.000 114.000 -191.000 -21.000
Egenkapital: 587.000 291.000 95.000 -19.000 186.000
Regnskap for Tryggestad Stasjonsdrift As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.361.000 11.523.000 10.893.000 6.425.000 7.018.000
Driftskostnader -13.010.000 -11.365.000 -10.826.000 -6.589.000 -7.063.000
Driftsresultat 351.000 158.000 67.000 -165.000 -45.000
Finansinntekter 28.000 53.000 52.000 -18.000 31.000
Finanskostnader -3.000 -6.000 -9.000 -7.000
Finans 28.000 50.000 46.000 -27.000 24.000
Resultat før skatt 379.000 207.000 114.000 -191.000 -21.000
Skattekostnad -83.000 -11.000 0 -14.000 -1.000
Årsresultat 296.000 196.000 114.000 -205.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 68.000 98.000 128.000 0 14.000
Sum omløpsmidler 3.503.000 2.979.000 1.988.000 1.782.000 1.836.000
Sum eiendeler 3.571.000 3.077.000 2.116.000 1.782.000 1.850.000
Sum opptjent egenkapital 557.000 261.000 65.000 -49.000 156.000
Sum egenkapital 587.000 291.000 95.000 -19.000 186.000
Sum langsiktig gjeld 889.000 956.000 995.000 584.000 595.000
Sum kortsiktig gjeld 2.094.000 1.830.000 1.025.000 1.217.000 1.069.000
Sum gjeld og egenkapital 3.570.000 3.077.000 2.115.000 1.782.000 1.850.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.344.000 10.557.000 9.612.000 5.258.000 5.700.000
Andre inntekter 1.017.000 966.000 1.281.000 1.167.000 1.318.000
Driftsinntekter 13.361.000 11.523.000 10.893.000 6.425.000 7.018.000
Varekostnad -6.241.000 -5.564.000 -4.568.000 -2.657.000 -2.604.000
Lønninger -2.645.000 -2.205.000 -2.624.000 -2.014.000 -2.413.000
Avskrivning -30.000 -30.000 -23.000 0 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.094.000 -3.566.000 -3.611.000 -1.918.000 -2.042.000
Driftskostnader -13.010.000 -11.365.000 -10.826.000 -6.589.000 -7.063.000
Driftsresultat 351.000 158.000 67.000 -165.000 -45.000
Finansinntekter 28.000 53.000 52.000 -18.000 31.000
Finanskostnader -3.000 -6.000 -9.000 -7.000
Finans 28.000 50.000 46.000 -27.000 24.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 296.000 196.000 114.000 -205.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 14.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 68.000 98.000 128.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 68.000 98.000 128.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 68.000 98.000 128.000 0 14.000
Varebeholdning 668.000 605.000 512.000 484.000 573.000
Kundefordringer 73.000 10.000 124.000 90.000 206.000
Andre fordringer 178.000 229.000 236.000 636.000 578.000
Sum investeringer 497.000 410.000 300.000 198.000 171.000
Kasse, bank 2.086.000 1.726.000 816.000 375.000 308.000
Sum omløpsmidler 3.503.000 2.979.000 1.988.000 1.782.000 1.836.000
Sum eiendeler 3.571.000 3.077.000 2.116.000 1.782.000 1.850.000
Sum opptjent egenkapital 557.000 261.000 65.000 -49.000 156.000
Sum egenkapital 587.000 291.000 95.000 -19.000 186.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 889.000 956.000 995.000 584.000 595.000
Leverandørgjeld 1.193.000 1.094.000 265.000 675.000 467.000
Betalbar skatt 83.000 11.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 259.000 217.000 268.000 128.000 167.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 559.000 508.000 492.000 414.000 435.000
Sum kortsiktig gjeld 2.094.000 1.830.000 1.025.000 1.217.000 1.069.000
Sum gjeld og egenkapital 3.570.000 3.077.000 2.115.000 1.782.000 1.850.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.409.000 1.149.000 963.000 565.000 767.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.9 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.4 1.1 1.2
Soliditet 16.4 9.5 4.5 -1.1 10.1
Resultatgrad 2.6 1.4 0.6 -2.6 -0.6
Rentedekningsgrad 52.7 11.2 -18.3 -6.4
Gjeldsgrad 5.1 9.6 21.3 -94.8 8.9
Total kapitalrentabilitet 10.6 6.9 5.6 -10.3 -0.8
Signatur
20.01.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjetil Nymark TryggestadStyreleder39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kjetil Nymark Tryggestad100.0039
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00