Myken Destilleri As
Juridisk navn:  Myken Destilleri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92632560
Mykenveien 60 Mykenveien 60 Fax:
8181 Myken 8181 Myken
Fylke: Kommune:
Nordland Rødøy
Org.nr: 913072308
Aksjekapital: 7.958.700 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 28.11.2013
Foretakstype: AS
Revisor: Helgeland Revisjon As
Regnskapsfører: Lurøy Bygg Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8,15%
Resultat  
  
-54,35%
Egenkapital  
  
59,67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.623.000 3.350.000 2.534.000 1.496.000 518.000
Resultat: 367.000 804.000 74.000 70.000 -698.000
Egenkapital: 9.558.000 5.986.000 3.731.000 2.608.000 1.437.000
Regnskap for Myken Destilleri As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.623.000 3.350.000 2.534.000 1.496.000 518.000
Driftskostnader -3.007.000 -2.257.000 -2.347.000 -1.397.000 -1.202.000
Driftsresultat 617.000 1.093.000 188.000 100.000 -684.000
Finansinntekter 5.000 7.000 8.000 4.000 2.000
Finanskostnader -255.000 -295.000 -122.000 -34.000 -16.000
Finans -250.000 -288.000 -114.000 -30.000 -14.000
Resultat før skatt 367.000 804.000 74.000 70.000 -698.000
Skattekostnad -44.000 0 0 0
Årsresultat 322.000 804.000 74.000 70.000 -698.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.844.000 9.410.000 5.975.000 2.040.000 1.855.000
Sum omløpsmidler 10.889.000 8.640.000 6.069.000 4.356.000 2.335.000
Sum eiendeler 21.733.000 18.050.000 12.044.000 6.396.000 4.190.000
Sum opptjent egenkapital 437.000 115.000 -689.000 -763.000 -833.000
Sum egenkapital 9.558.000 5.986.000 3.731.000 2.608.000 1.437.000
Sum langsiktig gjeld 6.251.000 1.400.000 700.000 700.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.924.000 10.665.000 7.613.000 3.088.000 2.752.000
Sum gjeld og egenkapital 21.733.000 18.050.000 12.044.000 6.395.000 4.189.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.306.000 3.716.000 2.478.000 1.546.000 545.000
Andre inntekter -684.000 -366.000 55.000 -50.000 -27.000
Driftsinntekter 3.623.000 3.350.000 2.534.000 1.496.000 518.000
Varekostnad -1.188.000 -1.418.000 -1.113.000 -815.000 -560.000
Lønninger -1.688.000 -1.500.000 -1.497.000 -1.367.000 -820.000
Avskrivning -262.000 -205.000 -188.000 -169.000 -128.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.068.000 -1.142.000 -1.072.000 -917.000 -815.000
Driftskostnader -3.007.000 -2.257.000 -2.347.000 -1.397.000 -1.202.000
Driftsresultat 617.000 1.093.000 188.000 100.000 -684.000
Finansinntekter 5.000 7.000 8.000 4.000 2.000
Finanskostnader -255.000 -295.000 -122.000 -34.000 -16.000
Finans -250.000 -288.000 -114.000 -30.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 322.000 804.000 74.000 70.000 -698.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 36.000 49.000 62.000 75.000
Fast eiendom 9.431.000 8.240.000 4.877.000 943.000 785.000
Maskiner anlegg 76.000 110.000 144.000 178.000 139.000
Driftsløsøre 1.284.000 1.024.000 905.000 857.000 856.000
Sum varige driftsmidler 10.791.000 9.374.000 5.926.000 1.977.000 1.780.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.844.000 9.410.000 5.975.000 2.040.000 1.855.000
Varebeholdning 9.460.000 8.081.000 5.577.000 4.053.000 2.182.000
Kundefordringer 501.000 343.000 115.000 203.000 9.000
Andre fordringer 17.000 20.000 288.000 6.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 912.000 196.000 90.000 94.000 89.000
Sum omløpsmidler 10.889.000 8.640.000 6.069.000 4.356.000 2.335.000
Sum eiendeler 21.733.000 18.050.000 12.044.000 6.396.000 4.190.000
Sum opptjent egenkapital 437.000 115.000 -689.000 -763.000 -833.000
Sum egenkapital 9.558.000 5.986.000 3.731.000 2.608.000 1.437.000
Sum avsetninger til forpliktelser 44.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.448.000 3.861.000 3.927.000 628.000 856.000
Sum langsiktig gjeld 6.251.000 1.400.000 700.000 700.000 0
Leverandørgjeld 42.000 2.342.000 741.000 58.000 307.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 201.000 -111.000 47.000 86.000 46.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.233.000 4.572.000 2.897.000 2.316.000 1.543.000
Sum kortsiktig gjeld 5.924.000 10.665.000 7.613.000 3.088.000 2.752.000
Sum gjeld og egenkapital 21.733.000 18.050.000 12.044.000 6.395.000 4.189.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.965.000 -2.025.000 -1.544.000 1.268.000 -417.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0.8 0.8 1.4 0.8
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet 44.0 33.2 3 40.8 34.3
Resultatgrad 17.0 32.6 7.4 6.7
Rentedekningsgrad 2.4 3.7 1.5 2.9 -42.8
Gjeldsgrad 1.3 2.0 2.2 1.5 1.9
Total kapitalrentabilitet 2.9 6.1 1.6 1.6 -16.3
Signatur
23.11.2022
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.11.2022
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
To styremedlemmer i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan Sverre HellstrømStyreleder76
Inge HillandStyremedlem59
Ole Kristian JohannessenStyremedlem51
Marius VestnesStyremedlem47
Trude TokleStyremedlem58
Yngve MyhreVaramedlem53
Marianne ValnesVaramedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Team Amarloui As2.23 
Bodil Leidland5.4867
Helge Leif Eriksen4.2770
Trygve Lunheim1.4947
Nima Invest As3.72 
Trude Tokle12.2458
Kerstin Marthinsen8.2368
Anita Huka Johannessen10.2452
Erik Drengsrud5.4872
Lurøy Bygg Og Regnskap As10.24 
Roar Larsen12.2457
Marianne Valnes6.8850
Ane Sandtrø Lunheim1.4943
Jan Sverre Hellstrøm8.2376
Equitime Holding As7.45 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00