Cura Legesenter As
Juridisk navn:  Cura Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51651218
Postboks 181 Solakrossen 2 Fax:
4097 Sola 4050 Sola
Fylke: Kommune: www.curalegesenter.no
Rogaland Sola
Org.nr: 913136101
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 02.01.2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11,97%
Resultat  
  
794,74%
Egenkapital  
  
271,05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.385.000 2.130.000 2.280.000 2.238.000 2.238.000
Resultat: 132.000 -19.000 -56.000 -83.000 19.000
Egenkapital: 65.000 -38.000 -23.000 21.000 87.000
Regnskap for Cura Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.385.000 2.130.000 2.280.000 2.238.000 2.238.000
Driftskostnader -2.253.000 -2.147.000 -2.335.000 -2.321.000 -2.218.000
Driftsresultat 132.000 -16.000 -55.000 -82.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -3.000 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 132.000 -19.000 -56.000 -83.000 19.000
Skattekostnad -29.000 4.000 12.000 17.000 -6.000
Årsresultat 103.000 -15.000 -44.000 -66.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 43.000 39.000 27.000 50.000
Sum omløpsmidler 363.000 231.000 196.000 279.000 313.000
Sum eiendeler 377.000 274.000 235.000 306.000 363.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 -68.000 -53.000 -9.000 57.000
Sum egenkapital 65.000 -38.000 -23.000 21.000 87.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 312.000 312.000 258.000 285.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 377.000 274.000 235.000 306.000 362.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 2.385.000 2.130.000 2.280.000 2.238.000 2.238.000
Driftsinntekter 2.385.000 2.130.000 2.280.000 2.238.000 2.238.000
Varekostnad -252.000 -288.000 -238.000 -225.000 -228.000
Lønninger -973.000 -831.000 -1.170.000 -1.151.000 -1.065.000
Avskrivning 0 -40.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.028.000 -1.028.000 -927.000 -905.000 -885.000
Driftskostnader -2.253.000 -2.147.000 -2.335.000 -2.321.000 -2.218.000
Driftsresultat 132.000 -16.000 -55.000 -82.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -3.000 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 103.000 -15.000 -44.000 -66.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 43.000 39.000 27.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 40.000
Sum varige driftsmidler 0 0 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 43.000 39.000 27.000 50.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 23.000 0 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 363.000 209.000 196.000 279.000 308.000
Sum omløpsmidler 363.000 231.000 196.000 279.000 313.000
Sum eiendeler 377.000 274.000 235.000 306.000 363.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 -68.000 -53.000 -9.000 57.000
Sum egenkapital 65.000 -38.000 -23.000 21.000 87.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 72.000 87.000 87.000 109.000 86.000
Betalbar skatt 0 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter 56.000 42.000 74.000 71.000 78.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 184.000 182.000 97.000 105.000 102.000
Sum kortsiktig gjeld 312.000 312.000 258.000 285.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 377.000 274.000 235.000 306.000 362.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.000 -81.000 -62.000 -6.000 38.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.7 0.8 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 0.7 0.8 1 1.1
Soliditet 17.2 -13.9 -9.8 6.9 2
Resultatgrad 5.5 -0.8 -2.4 -3.7 0.9
Rentedekningsgrad -5.3 2
Gjeldsgrad 4.8 -8.2 -11.2 13.6 3.2
Total kapitalrentabilitet 35.0 -5.8 -23.4 -26.8 5.5
Signatur
03.08.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Julie OlimstadStyreleder36
Eva LindsethStyremedlem45
Silje Helene Motland LeirenStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Silje H Motland Leiren33.3345
Kjersti Sjuve Edvardsen33.3335
Julie Olimstad33.3336
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00