Stall Sp As
Juridisk navn:  Stall Sp As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hjelviksvingan 422 Hjelviksvingan 422 Fax:
6387 Vågstranda 6387 Vågstranda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Rauma
Org.nr: 913301706
Aksjekapital: 369.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 15.01.2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Loftesnes Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-45,31%
Resultat  
  
-829,11%
Egenkapital  
  
-10,03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.672.000 3.057.000 2.713.000 1.586.000 1.706.000
Resultat: -576.000 79.000 -417.000 -1.765.000 -4.846.000
Egenkapital: -6.316.000 -5.740.000 -5.194.000 -4.777.000 -3.012.000
Regnskap for Stall Sp As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.672.000 3.057.000 2.713.000 1.586.000 1.706.000
Driftskostnader -2.262.000 -2.984.000 -3.131.000 -3.306.000 -3.492.000
Driftsresultat -590.000 73.000 -418.000 -1.720.000 -1.785.000
Finansinntekter 21.000 18.000 17.000 10.000 9.000
Finanskostnader -7.000 -12.000 -16.000 -55.000 -3.070.000
Finans 14.000 6.000 1.000 -45.000 -3.061.000
Resultat før skatt -576.000 79.000 -417.000 -1.765.000 -4.846.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -576.000 79.000 -417.000 -1.765.000 -4.846.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 97.000 785.000 1.327.000
Sum omløpsmidler 5.239.000 5.478.000 5.282.000 5.326.000 6.216.000
Sum eiendeler 5.239.000 5.478.000 5.379.000 6.111.000 7.543.000
Sum opptjent egenkapital -10.101.000 -9.525.000 -8.979.000 -8.562.000 -6.797.000
Sum egenkapital -6.316.000 -5.740.000 -5.194.000 -4.777.000 -3.012.000
Sum langsiktig gjeld 1.551.000 1.635.000 1.714.000 1.789.000 3.022.000
Sum kortsiktig gjeld 10.004.000 9.583.000 8.858.000 9.100.000 7.532.000
Sum gjeld og egenkapital 5.239.000 5.478.000 5.378.000 6.112.000 7.542.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.672.000 3.057.000 1.910.000 1.586.000 1.706.000
Andre inntekter 802.000 0 0
Driftsinntekter 1.672.000 3.057.000 2.713.000 1.586.000 1.706.000
Varekostnad -571.000 -1.244.000 -851.000 -737.000 -1.502.000
Lønninger -710.000 -516.000 -933.000 -868.000 -697.000
Avskrivning -67.000 -139.000 -542.000 -542.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -981.000 -1.042.000 -1.208.000 -1.079.000 -972.000
Driftskostnader -2.262.000 -2.984.000 -3.131.000 -3.306.000 -3.492.000
Driftsresultat -590.000 73.000 -418.000 -1.720.000 -1.785.000
Finansinntekter 21.000 18.000 17.000 10.000 9.000
Finanskostnader -7.000 -12.000 -16.000 -55.000 -3.070.000
Finans 14.000 6.000 1.000 -45.000 -3.061.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -576.000 79.000 -417.000 -1.765.000 -4.846.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 5.000 48.000
Driftsløsøre 67.000 750.000 1.249.000
Sum varige driftsmidler 67.000 755.000 1.297.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 97.000 785.000 1.327.000
Varebeholdning 4.207.000 4.207.000 4.239.000 4.239.000 4.319.000
Kundefordringer 373.000 260.000 404.000 209.000 158.000
Andre fordringer 11.000 150.000 9.000 13.000 128.000
Sum investeringer 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Kasse, bank 148.000 360.000 130.000 366.000 1.111.000
Sum omløpsmidler 5.239.000 5.478.000 5.282.000 5.326.000 6.216.000
Sum eiendeler 5.239.000 5.478.000 5.379.000 6.111.000 7.543.000
Sum opptjent egenkapital -10.101.000 -9.525.000 -8.979.000 -8.562.000 -6.797.000
Sum egenkapital -6.316.000 -5.740.000 -5.194.000 -4.777.000 -3.012.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.551.000 1.635.000 1.714.000 1.789.000 3.022.000
Leverandørgjeld 152.000 289.000 205.000 79.000 962.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 57.000 111.000 86.000 55.000 -120.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.795.000 9.183.000 8.567.000 8.966.000 6.691.000
Sum kortsiktig gjeld 10.004.000 9.583.000 8.858.000 9.100.000 7.532.000
Sum gjeld og egenkapital 5.239.000 5.478.000 5.378.000 6.112.000 7.542.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.765.000 -4.105.000 -3.576.000 -3.774.000 -1.316.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
Soliditet -120.6 -104.8 -96.6 -78.2 -39.9
Resultatgrad -35.3 2.4 -15.4 -108.4 -104.6
Rentedekningsgrad -84.3 6.1 -26.1 -31.3 -0.6
Gjeldsgrad -1.8 -2.0 -2.3 -3.5
Total kapitalrentabilitet -10.9 1.7 -7.5 -23.5
Signatur
01.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Alf BjørsethStyreleder80
Stian PedersenStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Aleva As50.00 
Stian Pedersen50.0047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00