Landås Legesenter As
Juridisk navn:  Landås Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55277950
Nattlandsveien 89 Nattlandsveien 89 Fax:
5094 Bergen 5094 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 913300203
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 01.01.2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5,64%
Resultat  
  
-212,5%
Egenkapital  
  
-6,83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.155.000 3.933.000 3.363.000 3.626.000 3.218.000
Resultat: -25.000 -8.000 -20.000 414.000 -67.000
Egenkapital: 341.000 366.000 372.000 388.000 38.000
Regnskap for Landås Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.155.000 3.933.000 3.363.000 3.626.000 3.218.000
Driftskostnader -4.181.000 -3.942.000 -3.383.000 -3.218.000 -3.283.000
Driftsresultat -25.000 -8.000 -20.000 408.000 -65.000
Finansinntekter 0 5.000 0
Finanskostnader 0 0 -2.000
Finans 0 5.000 -2.000
Resultat før skatt -25.000 -8.000 -20.000 414.000 -67.000
Skattekostnad -1.000 1.000 4.000 -63.000 -19.000
Årsresultat -26.000 -6.000 -16.000 351.000 -86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 173.000 268.000 198.000 186.000 112.000
Sum omløpsmidler 466.000 387.000 415.000 543.000 177.000
Sum eiendeler 639.000 655.000 613.000 729.000 289.000
Sum opptjent egenkapital 311.000 336.000 342.000 358.000 8.000
Sum egenkapital 341.000 366.000 372.000 388.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 298.000 287.000 240.000 335.000 251.000
Sum gjeld og egenkapital 639.000 654.000 612.000 728.000 289.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 4.155.000 3.933.000 3.363.000 3.626.000 3.218.000
Driftsinntekter 4.155.000 3.933.000 3.363.000 3.626.000 3.218.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.770.000 -1.630.000 -1.528.000 -1.535.000 -1.404.000
Avskrivning -98.000 -81.000 -83.000 -37.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.313.000 -2.231.000 -1.772.000 -1.646.000 -1.871.000
Driftskostnader -4.181.000 -3.942.000 -3.383.000 -3.218.000 -3.283.000
Driftsresultat -25.000 -8.000 -20.000 408.000 -65.000
Finansinntekter 0 5.000 0
Finanskostnader 0 0 -2.000
Finans 0 5.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -26.000 -6.000 -16.000 351.000 -86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 164.000 262.000 191.000 182.000 109.000
Sum varige driftsmidler 164.000 262.000 191.000 182.000 109.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 6.000 6.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 173.000 268.000 198.000 186.000 112.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 21.000 237.000 27.000 26.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 445.000 149.000 387.000 517.000 121.000
Sum omløpsmidler 466.000 387.000 415.000 543.000 177.000
Sum eiendeler 639.000 655.000 613.000 729.000 289.000
Sum opptjent egenkapital 311.000 336.000 342.000 358.000 8.000
Sum egenkapital 341.000 366.000 372.000 388.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 5.000 0
Leverandørgjeld 2.000 35.000 7.000 22.000 0
Betalbar skatt 1.000 0 59.000 0
Skyldig offentlige avgifter 75.000 85.000 81.000 85.000 67.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 220.000 167.000 152.000 170.000 184.000
Sum kortsiktig gjeld 298.000 287.000 240.000 335.000 251.000
Sum gjeld og egenkapital 639.000 654.000 612.000 728.000 289.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 168.000 100.000 175.000 208.000 -74.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3 1.7 1.6 0.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 1.7 1.6 0.7
Soliditet 53.4 56.0 60.8 53.3 13.1
Resultatgrad -0.6 -0.2 -0.6 11.3
Rentedekningsgrad -32.5
Gjeldsgrad 0.9 0.8 0.6 0.9 6.6
Total kapitalrentabilitet -3.9 -1.2 -3.3 56.7 -22.5
Signatur
17.06.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kristine LøwøStyreleder36
Mokx VillanuevaStyremedlem48
Kristin Annette Hansen BirkelandStyremedlem38
Agnete LossiusStyremedlem34
Renate GraueStyremedlem28
Beathe Hauge RønningStyremedlem33
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mokx Villanueva16.6648
Renate Graue16.6628
Kristine Løwø16.6636
Kristin A H Birkeland16.6638
Agnete Lossius16.6634
Beathe Hauge Rønning16.6633
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00