Numehytta As
Juridisk navn:  Numehytta As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97534699
Numedalstunet 3 Numedalstunet 3 Fax:
3628 Veggli 3628 Veggli
Fylke: Kommune:
Viken Rollag
Org.nr: 913933435
Aksjekapital: 1.257.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 27.06.2014
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Numedal Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28,36%
Resultat  
  
-219%
Egenkapital  
  
-63,52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.389.000 35.438.000 20.546.000 9.901.000 4.566.000
Resultat: -1.685.000 1.416.000 661.000 -206.000 -486.000
Egenkapital: 816.000 2.237.000 1.472.000 759.000 965.000
Regnskap for Numehytta As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.389.000 35.438.000 20.546.000 9.901.000 4.566.000
Driftskostnader -27.018.000 -33.968.000 -19.876.000 -10.105.000 -4.973.000
Driftsresultat -1.629.000 1.470.000 670.000 -204.000 -407.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -58.000 -55.000 -10.000 -4.000 -80.000
Finans -56.000 -54.000 -9.000 -2.000 -79.000
Resultat før skatt -1.685.000 1.416.000 661.000 -206.000 -486.000
Skattekostnad 263.000 -316.000 52.000 0 0
Årsresultat -1.421.000 1.100.000 713.000 -206.000 -486.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 131.000 186.000 55.000 20.000 37.000
Sum omløpsmidler 2.703.000 9.908.000 7.027.000 3.354.000 1.262.000
Sum eiendeler 2.834.000 10.094.000 7.082.000 3.374.000 1.299.000
Sum opptjent egenkapital -837.000 584.000 -181.000 -894.000 -688.000
Sum egenkapital 816.000 2.237.000 1.472.000 759.000 965.000
Sum langsiktig gjeld 0 263.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.018.000 7.593.000 5.611.000 2.616.000 335.000
Sum gjeld og egenkapital 2.834.000 10.093.000 7.083.000 3.375.000 1.300.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.389.000 35.438.000 20.546.000 9.876.000 4.066.000
Andre inntekter 0 0 0 25.000 500.000
Driftsinntekter 25.389.000 35.438.000 20.546.000 9.901.000 4.566.000
Varekostnad -24.769.000 -31.018.000 -19.549.000 -9.170.000 -3.764.000
Lønninger -1.444.000 -1.358.000 -901.000 -573.000 -342.000
Avskrivning -50.000 -9.000 -17.000 -17.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -755.000 -617.000 -375.000 -345.000 -853.000
Driftskostnader -27.018.000 -33.968.000 -19.876.000 -10.105.000 -4.973.000
Driftsresultat -1.629.000 1.470.000 670.000 -204.000 -407.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -58.000 -55.000 -10.000 -4.000 -80.000
Finans -56.000 -54.000 -9.000 -2.000 -79.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -335.000 0 0 0
Årsresultat -1.421.000 1.100.000 713.000 -206.000 -486.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 93.000 123.000 55.000 20.000 37.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 38.000 62.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 131.000 186.000 55.000 20.000 37.000
Varebeholdning 0 0 966.000 0 0
Kundefordringer 1.054.000 8.339.000 4.108.000 2.101.000 334.000
Andre fordringer 180.000 117.000 18.000 14.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.469.000 1.452.000 1.936.000 1.240.000 886.000
Sum omløpsmidler 2.703.000 9.908.000 7.027.000 3.354.000 1.262.000
Sum eiendeler 2.834.000 10.094.000 7.082.000 3.374.000 1.299.000
Sum opptjent egenkapital -837.000 584.000 -181.000 -894.000 -688.000
Sum egenkapital 816.000 2.237.000 1.472.000 759.000 965.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 263.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 263.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.375.000 3.085.000 3.101.000 1.657.000 201.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 144.000 1.095.000 478.000 180.000 49.000
Utbytte 0 -335.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 499.000 3.077.000 2.031.000 779.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 2.018.000 7.593.000 5.611.000 2.616.000 335.000
Sum gjeld og egenkapital 2.834.000 10.093.000 7.083.000 3.375.000 1.300.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 685.000 2.315.000 1.416.000 738.000 927.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1.3 3.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.1 1.3 3.8
Soliditet 28.8 22.2 20.8 22.5 74.2
Resultatgrad -6.4 4.1 3.3 -2.1 -8.9
Rentedekningsgrad -28.1 26.7 6 -5.1
Gjeldsgrad 2.5 3.5 3.8 3.4 0.3
Total kapitalrentabilitet -57.4 14.6 9.5 -31.2
Signatur
16.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Rune FrognerStyreleder47
Hans Endre FossanStyremedlem59
Geir KongsjordenStyremedlem51
Nina Karine Moen BjerkgårdStyremedlem37
Geir Erik PrestegårdenStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
NUMEDAL INSTALLASJON AS7.16 
Numedal Hytteutvikling AS4.77 
Nina Karine Moen Bjerkgård3.8237
Ragnvald Mykstu14.0875
Bjørkildsen Holding As7.88 
Bjørnar Dokka Holding As2.86 
Fulsaas Maskin As7.16 
Bekkjorden Og Nysæther Eiendom AS9.55 
Kb Prosjekter AS4.30 
Geir Kongsjorden28.4051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00