Kristensen Skogsdrift As
Juridisk navn:  Kristensen Skogsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47641119
Ringeriksveien 1109 Ringeriksveien 1109 Fax:
3330 Skotselv 3330 Skotselv
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 914217237
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 14.08.2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Haug Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,43%
Resultat  
  
-78,58%
Egenkapital  
  
15,85%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.330.000 3.559.000 1.832.000 2.245.000 3.111.000
Resultat: 307.000 1.433.000 279.000 -203.000 395.000
Egenkapital: 1.893.000 1.634.000 482.000 298.000 454.000
Regnskap for Kristensen Skogsdrift As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.330.000 3.559.000 1.832.000 2.245.000 3.111.000
Driftskostnader -3.028.000 -2.132.000 -1.560.000 -2.445.000 -2.715.000
Driftsresultat 302.000 1.428.000 273.000 -200.000 395.000
Finansinntekter 6.000 10.000 9.000 6.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -3.000 -9.000 -2.000
Finans 6.000 5.000 6.000 -3.000 0
Resultat før skatt 307.000 1.433.000 279.000 -203.000 395.000
Skattekostnad -48.000 -281.000 -95.000 47.000 -90.000
Årsresultat 259.000 1.151.000 184.000 -156.000 305.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 880.000 1.148.000 24.000 35.000 7.000
Sum omløpsmidler 1.778.000 1.151.000 1.298.000 622.000 927.000
Sum eiendeler 2.658.000 2.299.000 1.322.000 657.000 934.000
Sum opptjent egenkapital 1.863.000 1.604.000 452.000 268.000 424.000
Sum egenkapital 1.893.000 1.634.000 482.000 298.000 454.000
Sum langsiktig gjeld 253.000 337.000 22.000 8.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 512.000 328.000 818.000 351.000 425.000
Sum gjeld og egenkapital 2.658.000 2.299.000 1.322.000 657.000 934.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.164.000 1.532.000 1.832.000 2.245.000 2.821.000
Andre inntekter 166.000 2.028.000 0 0 290.000
Driftsinntekter 3.330.000 3.559.000 1.832.000 2.245.000 3.111.000
Varekostnad -138.000 -105.000 -60.000 -146.000 -456.000
Lønninger -993.000 -473.000 -199.000 -893.000 -979.000
Avskrivning -291.000 -291.000 -11.000 -10.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.606.000 -1.263.000 -1.290.000 -1.396.000 -1.277.000
Driftskostnader -3.028.000 -2.132.000 -1.560.000 -2.445.000 -2.715.000
Driftsresultat 302.000 1.428.000 273.000 -200.000 395.000
Finansinntekter 6.000 10.000 9.000 6.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -3.000 -9.000 -2.000
Finans 6.000 5.000 6.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 259.000 1.151.000 184.000 -156.000 305.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 880.000 1.148.000 24.000 35.000 7.000
Sum varige driftsmidler 880.000 1.148.000 24.000 35.000 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 880.000 1.148.000 24.000 35.000 7.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 594.000 96.000 112.000 37.000 135.000
Andre fordringer 613.000 606.000 607.000 308.000 283.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 572.000 449.000 579.000 278.000 508.000
Sum omløpsmidler 1.778.000 1.151.000 1.298.000 622.000 927.000
Sum eiendeler 2.658.000 2.299.000 1.322.000 657.000 934.000
Sum opptjent egenkapital 1.863.000 1.604.000 452.000 268.000 424.000
Sum egenkapital 1.893.000 1.634.000 482.000 298.000 454.000
Sum avsetninger til forpliktelser 253.000 337.000 22.000 8.000 55.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 253.000 337.000 22.000 8.000 55.000
Leverandørgjeld 157.000 135.000 167.000 87.000 174.000
Betalbar skatt 150.000 82.000 0 35.000
Skyldig offentlige avgifter 139.000 123.000 492.000 126.000 99.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 70.000 77.000 138.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 512.000 328.000 818.000 351.000 425.000
Sum gjeld og egenkapital 2.658.000 2.299.000 1.322.000 657.000 934.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.266.000 823.000 480.000 271.000 502.000
Likviditetsgrad 1 3.5 3.5 1.6 1.8 2.2
Likviditetsgrad 2 3.5 3.5 1.6 1.8 2.2
Soliditet 71.2 71.1 36.5 45.4 48.6
Resultatgrad 9.1 40.1 14.9 -8.9 12.7
Rentedekningsgrad 285.6 9 -22.2 197.5
Gjeldsgrad 0.4 0.4 1.7 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet 11.6 62.5 21.3 -29.5 42.5
Signatur
22.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Roger KristensenStyreleder36
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Roger Kristensen100.0036
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00