Assistco AS
Juridisk navn:  Assistco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35499000
Bygg 242 Rjukan Næringspark Rjukan Næringspark Fax: 35090099
3660 Rjukan 3660 Rjukan
Fylke: Kommune: www.atletico.no
Vestfold og Telemark Tinn
Org.nr: 864371272
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 30.12.1991
Foretakstype: AS
Tidligere navn: atletico sport as
Revisor: Revisorteam Tinn AS
Regnskapsfører: Vekstra Tinn As
Utvikling:
Omsetning  
  
14,57%
Resultat  
  
-28,52%
Egenkapital  
  
7,06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 113.474.000 99.042.000 100.165.000 88.869.000 71.320.000
Resultat: 2.418.000 3.383.000 5.272.000 10.522.000 5.551.000
Egenkapital: 28.583.000 26.697.000 24.058.000 23.784.000 17.684.000
Regnskap for Assistco AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 113.474.000 99.042.000 100.165.000 88.869.000 71.320.000
Driftskostnader -109.599.000 -95.785.000 -94.977.000 -78.355.000 -65.667.000
Driftsresultat 3.876.000 3.256.000 5.190.000 10.514.000 5.652.000
Finansinntekter 802.000 392.000 169.000 135.000 76.000
Finanskostnader -2.259.000 -264.000 -87.000 -127.000 -177.000
Finans -1.457.000 128.000 82.000 8.000 -101.000
Resultat før skatt 2.418.000 3.383.000 5.272.000 10.522.000 5.551.000
Skattekostnad -532.000 -744.000 -1.218.000 -2.532.000 -1.388.000
Årsresultat 1.886.000 2.639.000 4.053.000 7.990.000 4.163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.047.000 1.769.000 1.081.000 1.279.000 1.826.000
Sum omløpsmidler 45.677.000 37.496.000 31.602.000 33.199.000 24.147.000
Sum eiendeler 47.724.000 39.265.000 32.683.000 34.478.000 25.973.000
Sum opptjent egenkapital 28.488.000 26.602.000 23.963.000 23.690.000 17.589.000
Sum egenkapital 28.583.000 26.697.000 24.058.000 23.784.000 17.684.000
Sum langsiktig gjeld 85.000 0 0 0 690.000
Sum kortsiktig gjeld 19.056.000 12.568.000 8.625.000 10.694.000 7.598.000
Sum gjeld og egenkapital 47.724.000 39.265.000 32.683.000 34.479.000 25.972.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 112.891.000 98.878.000 99.899.000 88.732.000 71.206.000
Andre inntekter 583.000 163.000 266.000 137.000 114.000
Driftsinntekter 113.474.000 99.042.000 100.165.000 88.869.000 71.320.000
Varekostnad -78.952.000 -65.648.000 -68.559.000 -57.088.000 -44.080.000
Lønninger -11.165.000 -12.022.000 -10.672.000 -9.562.000 -9.138.000
Avskrivning -350.000 -229.000 -219.000 -399.000 -364.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.132.000 -17.886.000 -15.527.000 -11.306.000 -12.085.000
Driftskostnader -109.599.000 -95.785.000 -94.977.000 -78.355.000 -65.667.000
Driftsresultat 3.876.000 3.256.000 5.190.000 10.514.000 5.652.000
Finansinntekter 802.000 392.000 169.000 135.000 76.000
Finanskostnader -2.259.000 -264.000 -87.000 -127.000 -177.000
Finans -1.457.000 128.000 82.000 8.000 -101.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -3.780.000 -1.890.000 0
Årsresultat 1.886.000 2.639.000 4.053.000 7.990.000 4.163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 223.000 90.000 122.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 517.000 725.000 934.000 997.000 1.189.000
Driftsløsøre 1.212.000 495.000 0 25.000 232.000
Sum varige driftsmidler 1.730.000 1.220.000 934.000 1.022.000 1.421.000
Sum finansielle anleggsmidler 318.000 326.000 57.000 134.000 405.000
Sum anleggsmidler 2.047.000 1.769.000 1.081.000 1.279.000 1.826.000
Varebeholdning 16.352.000 15.529.000 11.534.000 10.323.000 7.062.000
Kundefordringer 16.319.000 8.439.000 8.657.000 9.998.000 6.051.000
Andre fordringer 2.182.000 1.114.000 792.000 490.000 2.584.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.824.000 12.413.000 10.618.000 12.389.000 8.449.000
Sum omløpsmidler 45.677.000 37.496.000 31.602.000 33.199.000 24.147.000
Sum eiendeler 47.724.000 39.265.000 32.683.000 34.478.000 25.973.000
Sum opptjent egenkapital 28.488.000 26.602.000 23.963.000 23.690.000 17.589.000
Sum egenkapital 28.583.000 26.697.000 24.058.000 23.784.000 17.684.000
Sum avsetninger til forpliktelser 85.000 0 0 0 40.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 85.000 0 0 0 690.000
Leverandørgjeld 10.665.000 8.555.000 3.692.000 4.074.000 4.296.000
Betalbar skatt 224.000 877.000 1.187.000 2.695.000 1.365.000
Skyldig offentlige avgifter 5.735.000 2.042.000 2.717.000 2.705.000 815.000
Utbytte 0 -3.780.000 -1.890.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.432.000 1.095.000 1.030.000 1.220.000 1.122.000
Sum kortsiktig gjeld 19.056.000 12.568.000 8.625.000 10.694.000 7.598.000
Sum gjeld og egenkapital 47.724.000 39.265.000 32.683.000 34.479.000 25.972.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.621.000 24.928.000 22.977.000 22.505.000 16.549.000
Likviditetsgrad 1 2.4 3 3.7 3.1 3.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.7 2.3 2.1 2.2
Soliditet 59.9 6 73.6 6 68.1
Resultatgrad 3.4 3.3 5.2 11.8 7.9
Rentedekningsgrad 1.7 12.3 59.7 82.8 31.9
Gjeldsgrad 0.7 0.5 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 9.8 9.3 16.4 30.9 22.1
Signatur
10.03.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Magnus Svean PedersenStyreleder38
Vidar NymoenStyremedlem59
Anders MårdalenStyremedlem36
Katrine Glosimot BergStyremedlem46
Magnus Hjertø TollefsenStyremedlem40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Stian Mårdalen As30.20 
Vidar Nymoen5.8059
Arnfinn Stang11.7069
Anders Mårdalen3.0036
Jørgen A W Fjeldstad3.0043
Assistco As5.50 
Andersm Holding As30.30 
Jarle Bergan10.5055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00