Gastro Legegruppen Glazkov As
Juridisk navn:  Gastro Legegruppen Glazkov As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52866538
Skippergata 14 Skippergata 14 Fax:
5527 Haugesund 5527 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 914817684
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 01.01.2015
Foretakstype: AS
Revisor: Tsrevisjon As
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2,99%
Resultat  
  
0,71%
Egenkapital  
  
13,14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.958.000 7.727.000 7.263.000 6.380.000 5.964.000
Resultat: 2.968.000 2.947.000 2.218.000 1.631.000 1.538.000
Egenkapital: 6.037.000 5.336.000 5.033.000 3.652.000 2.751.000
Regnskap for Gastro Legegruppen Glazkov As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.958.000 7.727.000 7.263.000 6.380.000 5.964.000
Driftskostnader -5.311.000 -4.813.000 -5.058.000 -4.737.000 -4.369.000
Driftsresultat 2.647.000 2.913.000 2.205.000 1.644.000 1.595.000
Finansinntekter 396.000 35.000 23.000 12.000 11.000
Finanskostnader -76.000 -1.000 -9.000 -25.000 -68.000
Finans 320.000 34.000 14.000 -13.000 -57.000
Resultat før skatt 2.968.000 2.947.000 2.218.000 1.631.000 1.538.000
Skattekostnad -567.000 -643.000 -488.000 -379.000 -372.000
Årsresultat 2.401.000 2.303.000 1.730.000 1.251.000 1.166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.697.000 1.538.000 2.173.000 2.282.000 2.208.000
Sum omløpsmidler 6.892.000 7.037.000 4.280.000 3.681.000 3.376.000
Sum eiendeler 11.589.000 8.575.000 6.453.000 5.963.000 5.584.000
Sum opptjent egenkapital 6.007.000 5.306.000 5.003.000 3.622.000 2.721.000
Sum egenkapital 6.037.000 5.336.000 5.033.000 3.652.000 2.751.000
Sum langsiktig gjeld 2.631.000 0 0 459.000
Sum kortsiktig gjeld 2.921.000 3.239.000 1.420.000 2.310.000 2.374.000
Sum gjeld og egenkapital 11.589.000 8.575.000 6.453.000 5.962.000 5.584.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.902.000 7.727.000 7.236.000 6.380.000 5.964.000
Andre inntekter 56.000 27.000 0 0
Driftsinntekter 7.958.000 7.727.000 7.263.000 6.380.000 5.964.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.848.000 -2.627.000 -2.678.000 -2.623.000 -2.425.000
Avskrivning -695.000 -656.000 -1.107.000 -889.000 -758.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.768.000 -1.530.000 -1.273.000 -1.225.000 -1.186.000
Driftskostnader -5.311.000 -4.813.000 -5.058.000 -4.737.000 -4.369.000
Driftsresultat 2.647.000 2.913.000 2.205.000 1.644.000 1.595.000
Finansinntekter 396.000 35.000 23.000 12.000 11.000
Finanskostnader -76.000 -1.000 -9.000 -25.000 -68.000
Finans 320.000 34.000 14.000 -13.000 -57.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.700.000 -2.000.000 -350.000 -350.000 -300.000
Årsresultat 2.401.000 2.303.000 1.730.000 1.251.000 1.166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 250.000 500.000
Sum Immatrielle midler 251.000 196.000 175.000 343.000 542.000
Fast eiendom 3.762.000 0 0 0
Maskiner anlegg 685.000 1.341.000 1.998.000 1.897.000 1.582.000
Driftsløsøre 0 42.000 84.000
Sum varige driftsmidler 4.446.000 1.341.000 1.998.000 1.939.000 1.665.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.697.000 1.538.000 2.173.000 2.282.000 2.208.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 63.000 6.000 12.000 3.000
Andre fordringer 40.000 44.000 18.000 37.000 50.000
Sum investeringer 3.916.000 1.524.000 0 0 0
Kasse, bank 2.936.000 5.407.000 4.256.000 3.632.000 3.323.000
Sum omløpsmidler 6.892.000 7.037.000 4.280.000 3.681.000 3.376.000
Sum eiendeler 11.589.000 8.575.000 6.453.000 5.963.000 5.584.000
Sum opptjent egenkapital 6.007.000 5.306.000 5.003.000 3.622.000 2.721.000
Sum egenkapital 6.037.000 5.336.000 5.033.000 3.652.000 2.751.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.631.000 0 0 459.000
Leverandørgjeld 87.000 117.000 46.000 26.000 32.000
Betalbar skatt 621.000 665.000 570.000 430.000 414.000
Skyldig offentlige avgifter 243.000 233.000 247.000 232.000 212.000
Utbytte -1.700.000 -2.000.000 -350.000 -350.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 270.000 224.000 207.000 1.272.000 1.417.000
Sum kortsiktig gjeld 2.921.000 3.239.000 1.420.000 2.310.000 2.374.000
Sum gjeld og egenkapital 11.589.000 8.575.000 6.453.000 5.962.000 5.584.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.971.000 3.798.000 2.860.000 1.371.000 1.002.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.2 3 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 2.4 2.2 3 1.6 1.4
Soliditet 52.1 62.2 7 61.3 49.3
Resultatgrad 33.3 37.7 30.4 25.8 26.7
Rentedekningsgrad 34.8 2.913.0 2 65.8 23.5
Gjeldsgrad 0.9 0.6 0.3 0.6 1
Total kapitalrentabilitet 26.3 34.4 34.5 27.8 28.8
Signatur
04.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.05.2017
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Valery GlazkovStyreleder51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Valery Glazkov100.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00