Salute As
Juridisk navn:  Salute As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55116510
Hammarslandgrenda 29 Hammarslandgrenda 29 Fax: 55121818
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 914912261
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 05.01.2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bsh Regnskap Revisor Helland
Utvikling:
Omsetning  
  
-14,18%
Resultat  
  
712%
Egenkapital  
  
58,35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.622.000 1.890.000 1.670.000 1.789.000 1.782.000
Resultat: 609.000 75.000 52.000 58.000 17.000
Egenkapital: 1.289.000 814.000 755.000 714.000 665.000
Regnskap for Salute As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.622.000 1.890.000 1.670.000 1.789.000 1.782.000
Driftskostnader -1.021.000 -1.819.000 -1.628.000 -1.740.000 -1.776.000
Driftsresultat 601.000 71.000 42.000 49.000 6.000
Finansinntekter 9.000 4.000 10.000 10.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 9.000 4.000 10.000 10.000 11.000
Resultat før skatt 609.000 75.000 52.000 58.000 17.000
Skattekostnad -134.000 -17.000 -11.000 -9.000 1.000
Årsresultat 475.000 59.000 41.000 49.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.545.000 1.230.000 1.218.000 1.085.000 1.008.000
Sum eiendeler 1.545.000 1.230.000 1.218.000 1.085.000 1.008.000
Sum opptjent egenkapital 1.259.000 784.000 725.000 684.000 635.000
Sum egenkapital 1.289.000 814.000 755.000 714.000 665.000
Sum langsiktig gjeld 152.000 61.000 76.000 95.000 123.000
Sum kortsiktig gjeld 105.000 356.000 388.000 276.000 220.000
Sum gjeld og egenkapital 1.546.000 1.231.000 1.219.000 1.085.000 1.008.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.035.000 1.890.000 1.670.000 1.789.000 1.782.000
Andre inntekter 587.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.622.000 1.890.000 1.670.000 1.789.000 1.782.000
Varekostnad -42.000 -110.000 -102.000 -95.000 -93.000
Lønninger -584.000 -1.055.000 -880.000 -956.000 -988.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -395.000 -654.000 -646.000 -689.000 -695.000
Driftskostnader -1.021.000 -1.819.000 -1.628.000 -1.740.000 -1.776.000
Driftsresultat 601.000 71.000 42.000 49.000 6.000
Finansinntekter 9.000 4.000 10.000 10.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 9.000 4.000 10.000 10.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 475.000 59.000 41.000 49.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 11.000 11.000 13.000 92.000
Andre fordringer 10.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.535.000 1.219.000 1.207.000 1.072.000 916.000
Sum omløpsmidler 1.545.000 1.230.000 1.218.000 1.085.000 1.008.000
Sum eiendeler 1.545.000 1.230.000 1.218.000 1.085.000 1.008.000
Sum opptjent egenkapital 1.259.000 784.000 725.000 684.000 635.000
Sum egenkapital 1.289.000 814.000 755.000 714.000 665.000
Sum avsetninger til forpliktelser 152.000 61.000 76.000 95.000 123.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 152.000 61.000 76.000 95.000 123.000
Leverandørgjeld 10.000 26.000 1.000 25.000 -6.000
Betalbar skatt 43.000 32.000 30.000 38.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 86.000 80.000 69.000 72.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 212.000 276.000 144.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 105.000 356.000 388.000 276.000 220.000
Sum gjeld og egenkapital 1.546.000 1.231.000 1.219.000 1.085.000 1.008.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.440.000 874.000 830.000 809.000 788.000
Likviditetsgrad 1 14.7 3.5 3.1 3.9 4.6
Likviditetsgrad 2 14.7 3.5 3.1 3.9 4.6
Soliditet 83.4 66.1 61.9 65.8 6
Resultatgrad 37.1 3.8 2.5 2.7 0.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.5 0.6 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 39.5 6.1 4.3 5.4 1.7
Signatur
20.06.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
20.06.2022
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Erik Christian HellandStyreleder68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Erik Christian Helland100.0068
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00