Bekkjarvik Blomster As
Juridisk navn:  Bekkjarvik Blomster As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56180260
Bekkjarvik Bekkjarvik Fax:
5397 Bekkjarvik 5397 Bekkjarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 914917379
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 03.02.2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
20,38%
Resultat  
  
6300%
Egenkapital  
  
36,21%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.171.000 3.465.000 3.486.000 3.580.000 3.830.000
Resultat: 248.000 -4.000 51.000 165.000 142.000
Egenkapital: 711.000 522.000 527.000 486.000 363.000
Regnskap for Bekkjarvik Blomster As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.171.000 3.465.000 3.486.000 3.580.000 3.830.000
Driftskostnader -3.923.000 -3.469.000 -3.434.000 -3.413.000 -3.687.000
Driftsresultat 249.000 -3.000 52.000 167.000 144.000
Finansinntekter 1.000 0 2.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 -2.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt 248.000 -4.000 51.000 165.000 142.000
Skattekostnad -59.000 0 -11.000 -42.000 -38.000
Årsresultat 189.000 -4.000 40.000 123.000 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000 83.000 134.000 16.000 34.000
Sum omløpsmidler 1.248.000 935.000 928.000 980.000 838.000
Sum eiendeler 1.279.000 1.018.000 1.062.000 996.000 872.000
Sum opptjent egenkapital 681.000 492.000 497.000 456.000 333.000
Sum egenkapital 711.000 522.000 527.000 486.000 363.000
Sum langsiktig gjeld 0 79.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 568.000 495.000 456.000 509.000 509.000
Sum gjeld og egenkapital 1.279.000 1.017.000 1.062.000 995.000 872.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.171.000 3.465.000 3.467.000 3.580.000 3.830.000
Andre inntekter 0 20.000 0 0
Driftsinntekter 4.171.000 3.465.000 3.486.000 3.580.000 3.830.000
Varekostnad -2.116.000 -1.646.000 -1.832.000 -1.882.000 -2.391.000
Lønninger -1.310.000 -1.287.000 -1.102.000 -1.021.000 -1.009.000
Avskrivning -52.000 -51.000 -29.000 -19.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -474.000 -478.000 -485.000 -468.000 -511.000
Driftskostnader -3.923.000 -3.469.000 -3.434.000 -3.413.000 -3.687.000
Driftsresultat 249.000 -3.000 52.000 167.000 144.000
Finansinntekter 1.000 0 2.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 -2.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 189.000 -4.000 40.000 123.000 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 31.000 73.000 115.000 16.000 34.000
Driftsløsøre 10.000 19.000 0 0
Sum varige driftsmidler 31.000 83.000 134.000 16.000 34.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 31.000 83.000 134.000 16.000 34.000
Varebeholdning 451.000 422.000 429.000 415.000 438.000
Kundefordringer 83.000 82.000 92.000 123.000 56.000
Andre fordringer 18.000 23.000 20.000 26.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 695.000 408.000 387.000 416.000 293.000
Sum omløpsmidler 1.248.000 935.000 928.000 980.000 838.000
Sum eiendeler 1.279.000 1.018.000 1.062.000 996.000 872.000
Sum opptjent egenkapital 681.000 492.000 497.000 456.000 333.000
Sum egenkapital 711.000 522.000 527.000 486.000 363.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 79.000 0 0
Leverandørgjeld 155.000 157.000 151.000 186.000 199.000
Betalbar skatt 59.000 4.000 7.000 42.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 217.000 172.000 156.000 155.000 144.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 136.000 162.000 142.000 126.000 128.000
Sum kortsiktig gjeld 568.000 495.000 456.000 509.000 509.000
Sum gjeld og egenkapital 1.279.000 1.017.000 1.062.000 995.000 872.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 680.000 440.000 472.000 471.000 329.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1 2 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 1.4 1 1.1 1.1 0.8
Soliditet 55.6 51.3 49.6 48.8 41.6
Resultatgrad 6.0 -0.1 1.5 4.7 3.8
Rentedekningsgrad 124.5 17.3 83.5 7
Gjeldsgrad 0.8 0.9 1 1 1.4
Total kapitalrentabilitet 19.5 -0.3 5.1 16.9 16.5
Signatur
13.02.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
HVIDEVOLL HEIDI
Prokurister
13.02.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Heidi HvidevollStyreleder39
Kim SekkingstadStyremedlem43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kim Sekkingstad50.0043
Heidi Hvidevoll50.0039
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00