Tks Bygg Entreprenør As
Juridisk navn:  Tks Bygg Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33451860
Skolmar 11 Skolmar 11 Fax: 33451861
3232 Sandefjord 3232 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 971077921
Aksjekapital: 1.050.000 NOK
Antall ansatte: 84
Etableringsdato: 01.06.1994
Foretakstype: AS
Revisor: Orion Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
38,42%
Resultat  
  
-431,05%
Egenkapital  
  
-33,54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 159.476.000 115.210.000 94.742.000 88.258.000 73.557.000
Resultat: -8.081.000 2.441.000 4.852.000 2.945.000 -2.423.000
Egenkapital: 12.490.000 18.793.000 16.889.000 13.125.000 10.905.000
Regnskap for Tks Bygg Entreprenør As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 159.476.000 115.210.000 94.742.000 88.258.000 73.557.000
Driftskostnader -167.208.000 -112.813.000 -89.982.000 -85.473.000 -76.555.000
Driftsresultat -7.732.000 2.396.000 4.758.000 2.785.000 -2.998.000
Finansinntekter 70.000 360.000 332.000 255.000 620.000
Finanskostnader -419.000 -316.000 -238.000 -96.000 -44.000
Finans -349.000 44.000 94.000 159.000 576.000
Resultat før skatt -8.081.000 2.441.000 4.852.000 2.945.000 -2.423.000
Skattekostnad 1.778.000 -537.000 -1.088.000 -725.000 560.000
Årsresultat -6.303.000 1.904.000 3.764.000 2.219.000 -1.863.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.146.000 16.337.000 14.209.000 13.965.000 9.205.000
Sum omløpsmidler 37.734.000 42.356.000 28.207.000 21.664.000 18.926.000
Sum eiendeler 53.880.000 58.693.000 42.416.000 35.629.000 28.131.000
Sum opptjent egenkapital 10.443.000 16.746.000 14.842.000 11.078.000 8.859.000
Sum egenkapital 12.490.000 18.793.000 16.889.000 13.125.000 10.905.000
Sum langsiktig gjeld 7.290.000 5.422.000 4.424.000 2.561.000 406.000
Sum kortsiktig gjeld 34.101.000 34.479.000 21.102.000 19.943.000 16.820.000
Sum gjeld og egenkapital 53.881.000 58.694.000 42.415.000 35.629.000 28.132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 159.035.000 115.090.000 94.622.000 88.138.000 72.939.000
Andre inntekter 442.000 120.000 120.000 120.000 618.000
Driftsinntekter 159.476.000 115.210.000 94.742.000 88.258.000 73.557.000
Varekostnad -109.769.000 -66.674.000 -47.966.000 -47.724.000 -47.280.000
Lønninger -44.380.000 -34.170.000 -31.590.000 -28.735.000 -21.821.000
Avskrivning -1.789.000 -1.307.000 -2.165.000 -1.134.000 -974.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.270.000 -10.662.000 -8.261.000 -7.880.000 -6.480.000
Driftskostnader -167.208.000 -112.813.000 -89.982.000 -85.473.000 -76.555.000
Driftsresultat -7.732.000 2.396.000 4.758.000 2.785.000 -2.998.000
Finansinntekter 70.000 360.000 332.000 255.000 620.000
Finanskostnader -419.000 -316.000 -238.000 -96.000 -44.000
Finans -349.000 44.000 94.000 159.000 576.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -396.000
Årsresultat -6.303.000 1.904.000 3.764.000 2.219.000 -1.863.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 418.000 0 0 263.000 988.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 3.030.000 3.169.000 2.527.000 3.651.000 1.377.000
Driftsløsøre 5.339.000 3.558.000 1.914.000 1.631.000 1.387.000
Sum varige driftsmidler 8.368.000 6.727.000 4.440.000 5.283.000 2.764.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.360.000 9.610.000 9.769.000 8.420.000 5.452.000
Sum anleggsmidler 16.146.000 16.337.000 14.209.000 13.965.000 9.205.000
Varebeholdning 8.352.000 2.506.000 2.506.000 100.000 100.000
Kundefordringer 12.474.000 27.012.000 22.134.000 17.559.000 12.691.000
Andre fordringer 1.841.000 1.375.000 796.000 374.000 809.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.524.000 7.839.000 1.016.000 1.053.000 2.471.000
Sum omløpsmidler 37.734.000 42.356.000 28.207.000 21.664.000 18.926.000
Sum eiendeler 53.880.000 58.693.000 42.416.000 35.629.000 28.131.000
Sum opptjent egenkapital 10.443.000 16.746.000 14.842.000 11.078.000 8.859.000
Sum egenkapital 12.490.000 18.793.000 16.889.000 13.125.000 10.905.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.288.000 751.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.489.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.290.000 5.422.000 4.424.000 2.561.000 406.000
Leverandørgjeld 17.299.000 23.140.000 11.550.000 12.613.000 11.613.000
Betalbar skatt 0 75.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.363.000 5.258.000 3.808.000 3.090.000 2.588.000
Utbytte 0 0 0 -396.000
Annen kortsiktig gjeld 8.439.000 6.082.000 4.180.000 4.241.000 2.223.000
Sum kortsiktig gjeld 34.101.000 34.479.000 21.102.000 19.943.000 16.820.000
Sum gjeld og egenkapital 53.881.000 58.694.000 42.415.000 35.629.000 28.132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.633.000 7.877.000 7.105.000 1.721.000 2.106.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.3 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 1.2 1.1 1.1
Soliditet 23.2 3 39.8 36.8 38.8
Resultatgrad -4.8 2.1 5 3.2 -4.1
Rentedekningsgrad -18.5 7.6 2 2 -68.1
Gjeldsgrad 3.3 2.1 1.5 1.7 1.6
Total kapitalrentabilitet -14.2 4.7 1 8.5 -8.5
Signatur
24.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP, TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP. DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut Einar LudvigsenStyreleder54
Gunnar SkoliStyremedlem66
Bjørn Roger TyvoldStyremedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Murmester Gunnar Skoli As4.92 
Ingeniør Bjørn Tyvold As80.28 
Gunnar Skoli14.7866
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00