Landmark Graphics AS
Juridisk navn:  Landmark Graphics AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51838250
Postboks 200 Eldfiskvegen 1 Fax: 51838220
4068 Stavanger 4056 Tananger
Fylke: Kommune: www.lgc.com
Rogaland Sola
Org.nr: 971106514
Aksjekapital: 25.050.000 NOK
Antall ansatte: 55
Etableringsdato: 18.08.1994
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6,11%
Resultat  
  
26,51%
Egenkapital  
  
0,06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 176.805.000 166.621.000 170.171.000 155.093.000 123.598.000
Resultat: 70.607.000 55.810.000 96.824.000 49.926.000 60.411.000
Egenkapital: 160.866.000 160.768.000 162.312.000 163.397.000 146.283.000
Regnskap for Landmark Graphics AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 176.805.000 166.621.000 170.171.000 155.093.000 123.598.000
Driftskostnader -93.195.000 -116.863.000 -93.653.000 -82.290.000 -72.960.000
Driftsresultat 83.611.000 49.758.000 76.518.000 72.802.000 50.637.000
Finansinntekter 5.428.000 6.085.000 20.368.000 9.948.000 10.138.000
Finanskostnader -18.432.000 -33.000 -61.000 -32.824.000 -365.000
Finans -13.004.000 6.052.000 20.307.000 -22.876.000 9.773.000
Resultat før skatt 70.607.000 55.810.000 96.824.000 49.926.000 60.411.000
Skattekostnad -15.549.000 -12.329.000 -22.343.000 -12.036.000 -15.342.000
Årsresultat 55.059.000 43.481.000 74.482.000 37.890.000 45.068.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.810.000 1.811.000 1.304.000 3.504.000 5.388.000
Sum omløpsmidler 421.329.000 359.097.000 312.642.000 752.847.000 612.982.000
Sum eiendeler 423.139.000 360.908.000 313.946.000 756.351.000 618.370.000
Sum opptjent egenkapital 116.719.000 116.621.000 118.165.000 119.250.000 102.136.000
Sum egenkapital 160.866.000 160.768.000 162.312.000 163.397.000 146.283.000
Sum langsiktig gjeld 0 63.000 0 2.807.000
Sum kortsiktig gjeld 262.273.000 200.140.000 151.570.000 592.954.000 469.279.000
Sum gjeld og egenkapital 423.139.000 360.908.000 313.945.000 756.351.000 618.369.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 176.805.000 166.621.000 170.171.000 155.093.000 123.598.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 176.805.000 166.621.000 170.171.000 155.093.000 123.598.000
Varekostnad -1.828.000 -966.000 -2.812.000 -911.000 -637.000
Lønninger -71.806.000 -70.940.000 -57.386.000 -61.014.000 -52.559.000
Avskrivning -11.000 -1.610.000 -1.195.000 -2.136.000 -2.451.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.550.000 -43.347.000 -32.260.000 -18.229.000 -17.313.000
Driftskostnader -93.195.000 -116.863.000 -93.653.000 -82.290.000 -72.960.000
Driftsresultat 83.611.000 49.758.000 76.518.000 72.802.000 50.637.000
Finansinntekter 5.428.000 6.085.000 20.368.000 9.948.000 10.138.000
Finanskostnader -18.432.000 -33.000 -61.000 -32.824.000 -365.000
Finans -13.004.000 6.052.000 20.307.000 -22.876.000 9.773.000
Konsernbidrag -54.960.000 -45.026.000 -75.566.000 -56.423.000 -43.404.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 55.059.000 43.481.000 74.482.000 37.890.000 45.068.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.466.000 1.513.000 1.143.000 914.000 2.061.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 11.000 161.000 1.190.000 3.327.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.000 161.000 1.190.000 3.327.000
Sum finansielle anleggsmidler 343.000 286.000 0 1.400.000 0
Sum anleggsmidler 1.810.000 1.811.000 1.304.000 3.504.000 5.388.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 420.240.000 357.860.000 309.449.000 750.279.000 610.417.000
Andre fordringer 1.089.000 1.237.000 3.193.000 2.568.000 2.565.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 421.329.000 359.097.000 312.642.000 752.847.000 612.982.000
Sum eiendeler 423.139.000 360.908.000 313.946.000 756.351.000 618.370.000
Sum opptjent egenkapital 116.719.000 116.621.000 118.165.000 119.250.000 102.136.000
Sum egenkapital 160.866.000 160.768.000 162.312.000 163.397.000 146.283.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 63.000 0 2.807.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 63.000 0 2.807.000
Leverandørgjeld 13.031.000 17.382.000 33.400.000 117.187.000 78.984.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.291.000 8.583.000 6.710.000 5.572.000 5.719.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 243.951.000 174.175.000 111.460.000 470.194.000 384.577.000
Sum kortsiktig gjeld 262.273.000 200.140.000 151.570.000 592.954.000 469.279.000
Sum gjeld og egenkapital 423.139.000 360.908.000 313.945.000 756.351.000 618.369.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 159.056.000 158.957.000 161.072.000 159.893.000 143.703.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 2.1 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.8 2.1 1.3 1.3
Soliditet 38.0 44.5 51.7 21.6 23.7
Resultatgrad 47.3 29.9 4 46.9 4
Rentedekningsgrad 4.5 1507.8 1254.4 2.2 138.7
Gjeldsgrad 1.6 1.2 0.9 3.6 3.2
Total kapitalrentabilitet 21.0 15.5 30.9 10.9 9.8
Signatur
28.09.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Aage AndreassenStyreleder47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Halliburton Landmark Holdïngs Uk Lt100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00