Sognefjorden Farty I As
Juridisk navn:  Sognefjorden Farty I As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Flom As C/O Flom As Fax:
5743 Flåm 5743 Flåm
Fylke: Kommune:
Vestland Aurland
Org.nr: 915863019
Aksjekapital: 1.030.000 NOK
Etableringsdato: 13.08.2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3,12%
Egenkapital  
  
-9,38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -93.000 -96.000 -84.000 -17.000 -41.000
Egenkapital: 899.000 992.000 1.088.000 1.172.000 5.989.000
Regnskap for Sognefjorden Farty I As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -94.000 -96.000 -85.000 -42.000 -42.000
Driftsresultat -94.000 -96.000 -85.000 -42.000 -42.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 24.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 24.000 1.000
Resultat før skatt -93.000 -96.000 -84.000 -17.000 -41.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -93.000 -96.000 -84.000 -17.000 -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 903.000 996.000 1.091.000 1.180.000 6.041.000
Sum eiendeler 903.000 996.000 1.091.000 1.180.000 6.041.000
Sum opptjent egenkapital -131.000 -38.000 0 0 0
Sum egenkapital 899.000 992.000 1.088.000 1.172.000 5.989.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 4.000 3.000 8.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 904.000 996.000 1.091.000 1.180.000 6.041.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -94.000 -96.000 -85.000 -42.000 -42.000
Driftskostnader -94.000 -96.000 -85.000 -42.000 -42.000
Driftsresultat -94.000 -96.000 -85.000 -42.000 -42.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 24.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 24.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -93.000 -96.000 -84.000 -17.000 -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 10.000 10.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 903.000 996.000 1.081.000 1.170.000 6.031.000
Sum omløpsmidler 903.000 996.000 1.091.000 1.180.000 6.041.000
Sum eiendeler 903.000 996.000 1.091.000 1.180.000 6.041.000
Sum opptjent egenkapital -131.000 -38.000 0 0 0
Sum egenkapital 899.000 992.000 1.088.000 1.172.000 5.989.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 4.000 3.000 8.000 52.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 4.000 3.000 8.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 904.000 996.000 1.091.000 1.180.000 6.041.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 898.000 992.000 1.088.000 1.172.000 5.989.000
Likviditetsgrad 1 180.6 2 363.7 147.5 116.2
Likviditetsgrad 2 180.6 2 363.7 147.5 116.2
Soliditet 99.4 99.6 99.7 99.3 99.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -10.4 -9.5 -7.7 -1.5 -0.7
Signatur
12.11.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Sandra Kristin Reksten NekkøyStyreleder28
Vidar HauståkerStyremedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Flåm As50.00 
Fjord1 Asa50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00