Bergens Kunstforening
Juridisk navn:  Bergens Kunstforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94015050
Rasmus Meyers allé 5 Rasmus Meyers allé 5 Fax: 55559319
5015 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune: www.kunsthall.no
Vestland Bergen
Org.nr: 971122900
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 71
Etableringsdato: 09.05.1838
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Ole Moen Bergen As
Utvikling:
Omsetning  
  
11,73%
Resultat  
  
-12,88%
Egenkapital  
  
604,7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 22.255.000 19.919.000 19.485.000 18.799.000 18.793.000
Resultat: 1.813.000 2.081.000 2.384.000 1.754.000 2.442.000
Egenkapital: 1.504.000 -298.000 -2.370.000 -4.748.000 -6.499.000
Regnskap for Bergens Kunstforening
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 22.255.000 19.919.000 19.485.000 18.799.000 18.793.000
Driftskostnader -20.226.000 -17.567.000 -16.729.000 -16.674.000 -16.073.000
Driftsresultat 2.029.000 2.352.000 2.755.000 2.125.000 2.719.000
Finansinntekter 27.000 43.000 47.000 151.000 186.000
Finanskostnader -244.000 -315.000 -419.000 -523.000 -462.000
Finans -217.000 -272.000 -372.000 -372.000 -276.000
Resultat før skatt 1.813.000 2.081.000 2.384.000 1.754.000 2.442.000
Skattekostnad -10.000 -9.000 -6.000 -3.000 0
Årsresultat 1.802.000 2.072.000 2.378.000 1.751.000 2.442.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.833.000 5.271.000 5.313.000 4.929.000 4.828.000
Sum omløpsmidler 10.076.000 9.785.000 7.653.000 7.169.000 5.935.000
Sum eiendeler 14.909.000 15.056.000 12.966.000 12.098.000 10.763.000
Sum opptjent egenkapital 1.504.000 -298.000 -2.370.000 -4.748.000 -6.499.000
Sum egenkapital 1.504.000 -298.000 -2.370.000 -4.748.000 -6.499.000
Sum langsiktig gjeld 10.670.000 11.640.000 12.610.000 13.580.000 14.550.000
Sum kortsiktig gjeld 2.735.000 3.715.000 2.726.000 3.266.000 2.712.000
Sum gjeld og egenkapital 14.909.000 15.057.000 12.966.000 12.098.000 10.763.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.808.000 17.505.000 15.825.000 15.386.000 15.283.000
Andre inntekter 3.447.000 2.413.000 3.660.000 3.413.000 3.509.000
Driftsinntekter 22.255.000 19.919.000 19.485.000 18.799.000 18.793.000
Varekostnad -6.124.000 -4.957.000 -4.108.000 -4.391.000 -4.767.000
Lønninger -9.399.000 -8.913.000 -8.444.000 -7.899.000 -7.396.000
Avskrivning -538.000 -639.000 -622.000 -805.000 -762.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.165.000 -3.058.000 -3.555.000 -3.579.000 -3.148.000
Driftskostnader -20.226.000 -17.567.000 -16.729.000 -16.674.000 -16.073.000
Driftsresultat 2.029.000 2.352.000 2.755.000 2.125.000 2.719.000
Finansinntekter 27.000 43.000 47.000 151.000 186.000
Finanskostnader -244.000 -315.000 -419.000 -523.000 -462.000
Finans -217.000 -272.000 -372.000 -372.000 -276.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.802.000 2.072.000 2.378.000 1.751.000 2.442.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.851.000 4.148.000 3.998.000 3.383.000 3.491.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 945.000 1.085.000 1.290.000 1.521.000 1.313.000
Sum varige driftsmidler 4.795.000 5.233.000 5.288.000 4.904.000 4.803.000
Sum finansielle anleggsmidler 38.000 38.000 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 4.833.000 5.271.000 5.313.000 4.929.000 4.828.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 382.000 1.008.000 133.000 1.181.000 94.000
Andre fordringer 318.000 770.000 391.000 150.000 229.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 9.377.000 8.008.000 7.129.000 5.838.000 5.611.000
Sum omløpsmidler 10.076.000 9.785.000 7.653.000 7.169.000 5.935.000
Sum eiendeler 14.909.000 15.056.000 12.966.000 12.098.000 10.763.000
Sum opptjent egenkapital 1.504.000 -298.000 -2.370.000 -4.748.000 -6.499.000
Sum egenkapital 1.504.000 -298.000 -2.370.000 -4.748.000 -6.499.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.670.000 11.640.000 12.610.000 13.580.000 14.550.000
Leverandørgjeld 688.000 1.046.000 390.000 545.000 587.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 764.000 653.000 601.000 489.000 576.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.283.000 2.016.000 1.735.000 2.232.000 1.549.000
Sum kortsiktig gjeld 2.735.000 3.715.000 2.726.000 3.266.000 2.712.000
Sum gjeld og egenkapital 14.909.000 15.057.000 12.966.000 12.098.000 10.763.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.341.000 6.070.000 4.927.000 3.903.000 3.223.000
Likviditetsgrad 1 3.7 2.6 2.8 2.2 2.2
Likviditetsgrad 2 3.7 2.6 2.8 2.2 2.2
Soliditet 10.1 -2.0 -18.3 -39.2 -60.4
Resultatgrad 9.1 11.8 14.1 11.3 14.5
Rentedekningsgrad 8.3 7.5 6.6 4.1 5.9
Gjeldsgrad 8.9 -51.5 -6.5 -3.5 -2.7
Total kapitalrentabilitet 13.8 15.9 21.6 18.8 2
Signatur
22.06.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Karen Erika Earle KipphoffNestleder64
Mai Lahn-JohannessenStyremedlem51
Daniela Ramos AriasStyremedlem41
Hallgeir IsdahlStyremedlem66
Anne-Helen MydlandStyremedlem50
Steinar SekkingstadVaramedlem44
Geir HaraldsethVaramedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00