Sognefjord Eigedom As
Juridisk navn:  Sognefjord Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
BKK-bygget BKK-bygget Fax:
6995 Kyrkjebø 6995 Kyrkjebø
Fylke: Kommune:
Vestland Høyanger
Org.nr: 916022050
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 20.08.2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 -1.000 -5.000 -13.000 -7.000
Egenkapital: 6.000 24.000 5.000 15.000 25.000
Regnskap for Sognefjord Eigedom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -1.000 -1.000 -13.000 -7.000
Driftsresultat 0 -1.000 -1.000 -13.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -5.000 0 0
Finans 0 0 -5.000 0 0
Resultat før skatt 0 -1.000 -5.000 -13.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 -5.000 3.000 2.000
Årsresultat 0 -1.000 -10.000 -10.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 9.000 10.000 27.000 2.000
Sum omløpsmidler 0 17.000 0 1.000 23.000
Sum eiendeler 8.000 26.000 10.000 28.000 25.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -6.000 -25.000 -15.000 -5.000
Sum egenkapital 6.000 24.000 5.000 15.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 2.000 5.000 13.000 0
Sum gjeld og egenkapital 8.000 26.000 10.000 28.000 25.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -1.000 -1.000 -13.000 -7.000
Driftskostnader 0 -1.000 -1.000 -13.000 -7.000
Driftsresultat 0 -1.000 -1.000 -13.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -5.000 0 0
Finans 0 0 -5.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -1.000 -10.000 -10.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 5.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 9.000 10.000 22.000 0
Sum anleggsmidler 8.000 9.000 10.000 27.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 17.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 1.000 23.000
Sum omløpsmidler 0 17.000 0 1.000 23.000
Sum eiendeler 8.000 26.000 10.000 28.000 25.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -6.000 -25.000 -15.000 -5.000
Sum egenkapital 6.000 24.000 5.000 15.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 5.000 5.000 13.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -3.000 -3.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 2.000 5.000 13.000 0
Sum gjeld og egenkapital 8.000 26.000 10.000 28.000 25.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.000 15.000 -5.000 -12.000 23.000
Likviditetsgrad 1 0 8.5 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 8.5 0 0.1 0.0
Soliditet 7 92.3 5 53.6 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2
Gjeldsgrad 0.3 0.1 1 0.9 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 -3.8 -46.4 -28.0
Signatur
06.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Are Sæbø ØvreåsStyreleder39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Snikkar Are As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00