Spellemann AS
Juridisk navn:  Spellemann AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22993110
c/o CMS Kluge Postboks 1548 Vika c/o CMS Kluge Bryggegata 6 Fax:
0117 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 866260982
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 11.03.1993
Foretakstype: AS
Tidligere navn: forenede fonogramprodusenter as
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Gerhard & Sønn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,95%
Resultat  
  
164,29%
Egenkapital  
  
7,53%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 4.319.000 4.592.000 4.418.000 5.268.000 5.787.000
Resultat: 37.000 14.000 -9.000 1.000 67.000
Egenkapital: 414.000 385.000 373.000 381.000 380.000
Regnskap for Spellemann AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 4.319.000 4.592.000 4.418.000 5.268.000 5.787.000
Driftskostnader -4.282.000 -4.579.000 -4.427.000 -5.267.000 -5.721.000
Driftsresultat 37.000 13.000 -9.000 0 66.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000
Resultat før skatt 37.000 14.000 -9.000 1.000 67.000
Skattekostnad -8.000 -2.000 1.000 0 -1.000
Årsresultat 29.000 12.000 -8.000 1.000 66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000 162.000 269.000 125.000
Sum omløpsmidler 1.988.000 1.626.000 2.627.000 1.538.000 1.885.000
Sum eiendeler 1.988.000 1.681.000 2.789.000 1.807.000 2.010.000
Sum opptjent egenkapital 214.000 185.000 173.000 181.000 180.000
Sum egenkapital 414.000 385.000 373.000 381.000 380.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.574.000 1.296.000 2.416.000 1.427.000 1.630.000
Sum gjeld og egenkapital 1.988.000 1.681.000 2.789.000 1.808.000 2.010.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.818.000 4.592.000 4.418.000 5.268.000 5.787.000
Andre inntekter 2.501.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.319.000 4.592.000 4.418.000 5.268.000 5.787.000
Varekostnad -2.699.000 -2.375.000 -2.133.000 -2.348.000 -2.054.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -55.000 -107.000 -107.000 -53.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.528.000 -2.097.000 -2.187.000 -2.866.000 -3.667.000
Driftskostnader -4.282.000 -4.579.000 -4.427.000 -5.267.000 -5.721.000
Driftsresultat 37.000 13.000 -9.000 0 66.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 29.000 12.000 -8.000 1.000 66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 55.000 162.000 269.000 125.000
Sum varige driftsmidler 55.000 162.000 269.000 125.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 55.000 162.000 269.000 125.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 100.000 25.000 370.000 0 8.000
Andre fordringer 405.000 104.000 307.000 192.000 165.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.482.000 1.497.000 1.950.000 1.347.000 1.711.000
Sum omløpsmidler 1.988.000 1.626.000 2.627.000 1.538.000 1.885.000
Sum eiendeler 1.988.000 1.681.000 2.789.000 1.807.000 2.010.000
Sum opptjent egenkapital 214.000 185.000 173.000 181.000 180.000
Sum egenkapital 414.000 385.000 373.000 381.000 380.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.091.000 1.003.000 1.666.000 1.238.000 1.461.000
Betalbar skatt 11.000 2.000 0 2.000 -27.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 471.000 291.000 749.000 186.000 196.000
Sum kortsiktig gjeld 1.574.000 1.296.000 2.416.000 1.427.000 1.630.000
Sum gjeld og egenkapital 1.988.000 1.681.000 2.789.000 1.808.000 2.010.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 414.000 330.000 211.000 111.000 255.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.1 1.1 1.2
Soliditet 20.8 22.9 13.4 21.1 18.9
Resultatgrad 0.9 0.3 -0.2 0 1.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.8 3.4 6.5 3.7 4.3
Total kapitalrentabilitet 1.9 0.8 -0.3 0.1 3.3
Signatur
06.04.2022
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Prokurister
08.04.2021
Prokura
Olsbø Hildegunn
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Marte ThorsbyStyreleder50
Helge WestbyeNestleder72
Bjørn Einar RogstadStyremedlem55
David EriksenStyremedlem55
Marius LieStyremedlem36
Linda Margrete Schøyen MelsomStyremedlem33
Lena Ingeborg MidtveitVaramedlem53
Erle StrømVaramedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Fono50.00 
Ifpi Norge50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00