Parkanlegg As
Juridisk navn:  Parkanlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90987333
Fornebuveien 58 Fornebuveien 58 Fax:
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 916309503
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 29.09.2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
34,52%
Resultat  
  
-35,29%
Egenkapital  
  
4,23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.502.000 1.860.000 1.986.000 902.000 2.377.000
Resultat: 11.000 17.000 125.000 109.000 -119.000
Egenkapital: 222.000 213.000 200.000 104.000 121.000
Regnskap for Parkanlegg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.502.000 1.860.000 1.986.000 902.000 2.377.000
Driftskostnader -2.489.000 -1.843.000 -1.859.000 -792.000 -2.495.000
Driftsresultat 12.000 17.000 126.000 109.000 -118.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 0 -2.000
Finans -1.000 0 -2.000 0 -2.000
Resultat før skatt 11.000 17.000 125.000 109.000 -119.000
Skattekostnad -3.000 -4.000 -29.000 -26.000 28.000
Årsresultat 9.000 13.000 96.000 83.000 -91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 105.000 131.000 0 2.000 28.000
Sum omløpsmidler 773.000 336.000 398.000 273.000 268.000
Sum eiendeler 878.000 467.000 398.000 275.000 296.000
Sum opptjent egenkapital 192.000 183.000 170.000 74.000 91.000
Sum egenkapital 222.000 213.000 200.000 104.000 121.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 4.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 650.000 250.000 197.000 171.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 878.000 467.000 397.000 275.000 296.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.502.000 1.860.000 1.986.000 902.000 2.377.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.502.000 1.860.000 1.986.000 902.000 2.377.000
Varekostnad -705.000 -609.000 -1.110.000 -358.000 -1.290.000
Lønninger -1.490.000 -894.000 -326.000 -37.000 -844.000
Avskrivning -26.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -268.000 -340.000 -423.000 -397.000 -361.000
Driftskostnader -2.489.000 -1.843.000 -1.859.000 -792.000 -2.495.000
Driftsresultat 12.000 17.000 126.000 109.000 -118.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 0 -2.000
Finans -1.000 0 -2.000 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000 0
Årsresultat 9.000 13.000 96.000 83.000 -91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 2.000 28.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 105.000 131.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 105.000 131.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 105.000 131.000 0 2.000 28.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 669.000 30.000 198.000 0 25.000
Andre fordringer 37.000 100.000 113.000 112.000 222.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 67.000 206.000 86.000 161.000 21.000
Sum omløpsmidler 773.000 336.000 398.000 273.000 268.000
Sum eiendeler 878.000 467.000 398.000 275.000 296.000
Sum opptjent egenkapital 192.000 183.000 170.000 74.000 91.000
Sum egenkapital 222.000 213.000 200.000 104.000 121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 4.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 4.000 0 0 0
Leverandørgjeld 51.000 11.000 36.000 23.000 -1.000
Betalbar skatt 0 27.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 393.000 98.000 80.000 15.000 45.000
Utbytte 0 0 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 205.000 141.000 54.000 134.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 650.000 250.000 197.000 171.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 878.000 467.000 397.000 275.000 296.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 123.000 86.000 201.000 102.000 93.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 2 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 2 1.6 1.5
Soliditet 25.3 45.6 50.4 37.8 40.9
Resultatgrad 0.5 0.9 6.3 12.1
Rentedekningsgrad 12.0 6
Gjeldsgrad 3.0 1.2 1 1.6 1.4
Total kapitalrentabilitet 1.4 3.6 31.7 39.6 -39.9
Signatur
11.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Martin KjølåsStyreleder50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Martin Kjølås100.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00