Pb Luft As
Juridisk navn:  Ingeniørfirmaet Per Birkeland Jensen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92207496
Lindbäckveien 3B Lindbäckveien 3B Fax: 22291670
1163 Oslo 1163 Oslo
Fylke: Kommune: www.pbluft.no
Oslo Oslo
Org.nr: 971211725
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10.11.1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Langseth Services AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13,04%
Resultat  
  
121,1%
Egenkapital  
  
4,92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 727.000 836.000 7.485.000 1.383.000 1.559.000
Resultat: 188.000 -891.000 1.693.000 165.000 107.000
Egenkapital: 4.009.000 3.821.000 5.912.000 4.607.000 4.480.000
Regnskap for Pb Luft As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 727.000 836.000 7.485.000 1.383.000 1.559.000
Driftskostnader -569.000 -1.769.000 -5.813.000 -1.248.000 -1.483.000
Driftsresultat 158.000 -933.000 1.671.000 134.000 76.000
Finansinntekter 30.000 44.000 23.000 32.000 32.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 30.000 41.000 22.000 31.000 31.000
Resultat før skatt 188.000 -891.000 1.693.000 165.000 107.000
Skattekostnad 0 -389.000 -38.000 -24.000
Årsresultat 188.000 -891.000 1.305.000 127.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.618.000 5.629.000 6.909.000 5.340.000 4.869.000
Sum eiendeler 5.618.000 5.629.000 6.909.000 5.340.000 4.869.000
Sum opptjent egenkapital 3.909.000 3.721.000 5.812.000 4.507.000 4.380.000
Sum egenkapital 4.009.000 3.821.000 5.912.000 4.607.000 4.480.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.609.000 1.808.000 997.000 733.000 389.000
Sum gjeld og egenkapital 5.618.000 5.629.000 6.909.000 5.340.000 4.869.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 727.000 836.000 7.485.000 1.383.000 1.559.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 727.000 836.000 7.485.000 1.383.000 1.559.000
Varekostnad -478.000 -503.000 -4.810.000 -735.000 -958.000
Lønninger 86.000 -1.074.000 -793.000 -295.000 -198.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -177.000 -192.000 -210.000 -218.000 -327.000
Driftskostnader -569.000 -1.769.000 -5.813.000 -1.248.000 -1.483.000
Driftsresultat 158.000 -933.000 1.671.000 134.000 76.000
Finansinntekter 30.000 44.000 23.000 32.000 32.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 30.000 41.000 22.000 31.000 31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 0 0 0
Årsresultat 188.000 -891.000 1.305.000 127.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 73.000 287.000 307.000 767.000 141.000
Andre fordringer 0 22.000 0 7.000
Sum investeringer 60.000 48.000 34.000 29.000 21.000
Kasse, bank 5.484.000 5.295.000 6.546.000 4.544.000 4.700.000
Sum omløpsmidler 5.618.000 5.629.000 6.909.000 5.340.000 4.869.000
Sum eiendeler 5.618.000 5.629.000 6.909.000 5.340.000 4.869.000
Sum opptjent egenkapital 3.909.000 3.721.000 5.812.000 4.507.000 4.380.000
Sum egenkapital 4.009.000 3.821.000 5.912.000 4.607.000 4.480.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 107.000 177.000 216.000 321.000 113.000
Betalbar skatt 0 389.000 38.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 33.000 61.000 74.000 144.000 36.000
Utbytte -1.200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.468.000 370.000 319.000 231.000 215.000
Sum kortsiktig gjeld 1.609.000 1.808.000 997.000 733.000 389.000
Sum gjeld og egenkapital 5.618.000 5.629.000 6.909.000 5.340.000 4.869.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.009.000 3.821.000 5.912.000 4.607.000 4.480.000
Likviditetsgrad 1 3.5 3.1 6.9 7.3 12.5
Likviditetsgrad 2 3.5 3.1 6.9 7.3 12.5
Soliditet 71.4 67.9 85.6 86.3 9
Resultatgrad 21.7 -111.6 22.3 9.7 4.9
Rentedekningsgrad 1 1 7
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.3 -15.8 24.5 3.1 2.2
Signatur
22.11.2021
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Birkeland-JensenStyreleder77
Else StorhaugVaramedlem76
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Per Birkeland-Jensen100.0077
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00