Sølv & Gullsmia As
Juridisk navn:  Sølv & Gullsmia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74827940
Utsikten 15 Utsikten 15 Fax: 74827940
7512 Stjørdal 7512 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 971235705
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 01.12.1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aktiva Råd Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22,02%
Resultat  
  
1566,67%
Egenkapital  
  
5,56%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 131.000 168.000 209.000 208.000 246.000
Resultat: 44.000 -3.000 -19.000 -175.000 66.000
Egenkapital: 664.000 629.000 631.000 646.000 782.000
Regnskap for Sølv & Gullsmia As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 131.000 168.000 209.000 208.000 246.000
Driftskostnader -62.000 -142.000 -200.000 -358.000 -161.000
Driftsresultat 69.000 25.000 9.000 -150.000 85.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -25.000 -27.000 -28.000 -24.000 -20.000
Finans -25.000 -27.000 -28.000 -24.000 -19.000
Resultat før skatt 44.000 -3.000 -19.000 -175.000 66.000
Skattekostnad -10.000 1.000 4.000 38.000 -16.000
Årsresultat 34.000 -2.000 -15.000 -136.000 50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.246.000 1.256.000 1.255.000 1.251.000 1.213.000
Sum omløpsmidler 53.000 30.000 49.000 73.000 70.000
Sum eiendeler 1.299.000 1.286.000 1.304.000 1.324.000 1.283.000
Sum opptjent egenkapital 564.000 529.000 531.000 546.000 682.000
Sum egenkapital 664.000 629.000 631.000 646.000 782.000
Sum langsiktig gjeld 443.000 513.000 583.000 653.000 454.000
Sum kortsiktig gjeld 193.000 143.000 90.000 25.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 1.300.000 1.285.000 1.304.000 1.324.000 1.282.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 71.000 103.000 149.000 148.000 185.000
Andre inntekter 60.000 64.000 60.000 60.000 61.000
Driftsinntekter 131.000 168.000 209.000 208.000 246.000
Varekostnad -14.000 -21.000 -103.000 -21.000 -59.000
Lønninger 11.000 -29.000 -15.000 -22.000 -21.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -59.000 -92.000 -82.000 -315.000 -81.000
Driftskostnader -62.000 -142.000 -200.000 -358.000 -161.000
Driftsresultat 69.000 25.000 9.000 -150.000 85.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -25.000 -27.000 -28.000 -24.000 -20.000
Finans -25.000 -27.000 -28.000 -24.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 34.000 -2.000 -15.000 -136.000 50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 43.000 43.000 38.000 0
Fast eiendom 1.213.000 1.213.000 1.213.000 1.213.000 1.213.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.213.000 1.213.000 1.213.000 1.213.000 1.213.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.246.000 1.256.000 1.255.000 1.251.000 1.213.000
Varebeholdning 20.000 21.000 15.000 40.000 27.000
Kundefordringer 12.000 7.000 12.000 20.000 28.000
Andre fordringer 10.000 21.000 0 7.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 12.000 2.000 1.000 13.000 7.000
Sum omløpsmidler 53.000 30.000 49.000 73.000 70.000
Sum eiendeler 1.299.000 1.286.000 1.304.000 1.324.000 1.283.000
Sum opptjent egenkapital 564.000 529.000 531.000 546.000 682.000
Sum egenkapital 664.000 629.000 631.000 646.000 782.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 443.000 513.000 583.000 653.000 454.000
Leverandørgjeld 1.000 0 16.000 0
Betalbar skatt 0 0 16.000
Skyldig offentlige avgifter 6.000 3.000 2.000 -5.000 4.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 187.000 139.000 87.000 15.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 193.000 143.000 90.000 25.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 1.300.000 1.285.000 1.304.000 1.324.000 1.282.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -140.000 -113.000 -41.000 48.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.5 2.9 1.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.4 1.3 0.9
Soliditet 51.1 48.9 48.4 48.8 6
Resultatgrad 52.7 14.9 4.3 -72.1 34.6
Rentedekningsgrad 2.8 0.9 0.3 -6.3 4.3
Gjeldsgrad 1.0 1.0 1.1 1 0.6
Total kapitalrentabilitet 5.3 1.9 0.7 -11.3 6.7
Signatur
20.06.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Trond OvervikStyreleder61
Stig Håvar EidemVaramedlem60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Trond Overvik100.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00