Hardangerfjord Seaweed Farm As
Juridisk navn:  Hardangerfjord Seaweed Farm As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Haugsnes Torpevegen 83 Fax:
5384 Torangsvåg 5610 Øystese
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 916883382
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 18.01.2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-7,14%
Egenkapital  
  
-75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -15.000 -14.000 -15.000 -30.000
Egenkapital: -28.000 -16.000 -5.000 7.000
Regnskap for Hardangerfjord Seaweed Farm As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -14.000 -15.000 -31.000
Driftsresultat -15.000 -14.000 -15.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -15.000 -14.000 -15.000 -30.000
Skattekostnad 3.000 3.000 3.000 7.000
Årsresultat -11.000 -11.000 -12.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 13.000 11.000 7.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 2.000
Sum eiendeler 16.000 13.000 11.000 9.000
Sum opptjent egenkapital -58.000 -46.000 -35.000 -23.000
Sum egenkapital -28.000 -16.000 -5.000 7.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 44.000 30.000 16.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 14.000 11.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -14.000 -15.000 -31.000
Driftskostnader -15.000 -14.000 -15.000 -31.000
Driftsresultat -15.000 -14.000 -15.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -11.000 -12.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 13.000 11.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 13.000 11.000 7.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 2.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 2.000
Sum eiendeler 16.000 13.000 11.000 9.000
Sum opptjent egenkapital -58.000 -46.000 -35.000 -23.000
Sum egenkapital -28.000 -16.000 -5.000 7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 30.000 16.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 30.000 16.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 14.000 11.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -44.000 -30.000 -16.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.7
Soliditet -114.3 -45.5 7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.6 -1.9 -3.2 0.4
Total kapitalrentabilitet -93.8 -136.4
Signatur
15.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Edvin Andre SkårStyreleder47
Ingrid Marie KalveStyremedlem37
Camilla Fagerbakke SkårStyremedlem45
Christian SkårStyremedlem39
Maria Fagerbakke SkeieStyremedlem42
Arne SkeieStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Christian Skår33.3339
Edvin Andre Skår33.3347
Arne Skeie33.3346
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00