Blandeverket Legesenter As
Juridisk navn:  Blandeverket Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51472220
Sokndalsveien 26 Sokndalsveien 26 Fax:
4372 Egersund 4372 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 816946832
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 14.03.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,55%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.778.000 5.113.000 5.312.000 5.198.000 5.018.000
Resultat: 0 0 0 -331.000 -8.000
Egenkapital: 30.000 30.000 30.000 30.000 350.000
Regnskap for Blandeverket Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.778.000 5.113.000 5.312.000 5.198.000 5.018.000
Driftskostnader -4.778.000 -5.113.000 -5.312.000 -5.528.000 -5.026.000
Driftsresultat 0 -330.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Resultat før skatt 0 -331.000 -8.000
Skattekostnad 0 11.000 1.000
Årsresultat 0 -320.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 163.000 310.000 444.000 611.000 706.000
Sum omløpsmidler 839.000 702.000 690.000 379.000 231.000
Sum eiendeler 1.002.000 1.012.000 1.134.000 990.000 937.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 320.000
Sum egenkapital 30.000 30.000 30.000 30.000 350.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 11.000
Sum kortsiktig gjeld 972.000 982.000 1.104.000 960.000 575.000
Sum gjeld og egenkapital 1.002.000 1.012.000 1.134.000 990.000 936.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 4.778.000 5.113.000 5.312.000 5.198.000 5.018.000
Driftsinntekter 4.778.000 5.113.000 5.312.000 5.198.000 5.018.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.477.000 -2.645.000 -2.882.000 -2.723.000 -2.855.000
Avskrivning -159.000 -117.000 -151.000 -277.000 -205.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.142.000 -2.351.000 -2.279.000 -2.528.000 -1.966.000
Driftskostnader -4.778.000 -5.113.000 -5.312.000 -5.528.000 -5.026.000
Driftsresultat 0 -330.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 -320.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 99.000 230.000 348.000 499.000 578.000
Sum varige driftsmidler 99.000 230.000 348.000 499.000 578.000
Sum finansielle anleggsmidler 64.000 80.000 96.000 112.000 128.000
Sum anleggsmidler 163.000 310.000 444.000 611.000 706.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 14.000 94.000 14.000 0 0
Andre fordringer 91.000 143.000 134.000 107.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 734.000 465.000 542.000 272.000 231.000
Sum omløpsmidler 839.000 702.000 690.000 379.000 231.000
Sum eiendeler 1.002.000 1.012.000 1.134.000 990.000 937.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 320.000
Sum egenkapital 30.000 30.000 30.000 30.000 350.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 11.000
Leverandørgjeld 215.000 261.000 241.000 230.000 79.000
Betalbar skatt 0 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 108.000 157.000 131.000 139.000 133.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 649.000 563.000 732.000 591.000 353.000
Sum kortsiktig gjeld 972.000 982.000 1.104.000 960.000 575.000
Sum gjeld og egenkapital 1.002.000 1.012.000 1.134.000 990.000 936.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -133.000 -280.000 -414.000 -581.000 -344.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 0.6 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.6 0.4 0.4
Soliditet 3.0 3.0 2.6 3 37.4
Resultatgrad 0 -6.3 -0.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 32.4 32.7 36.8 3 1.7
Total kapitalrentabilitet 0 -33.3 -0.9
Signatur
23.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.01.2020
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Børge VassbøStyreleder41
Trygve SteinnesStyremedlem41
Carina Lindøe LarsenStyremedlem32
Oddvin AsbjørnsenStyremedlem52
Lars Peter FjerdingstadStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Børge Vassbø20.0041
Trygve Steinnes20.0041
Lars Peter Fjerdingstad20.0062
Cll As20.00 
Oddvin Asbjørnsen20.0052
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00