Østerås Klokker Og Smykker As
Juridisk navn:  Østerås Klokker Og Smykker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40027474
c/o Bjørklund Norge AS Postboks 254, Alnabru Bjørklund Otto Ruges vei 80 Fax:
0614 Oslo 1361 Østerås
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 916975090
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 21.03.2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10,69%
Resultat  
  
-17,81%
Egenkapital  
  
30,52%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.500.000 3.162.000 3.479.000 3.406.000 3.239.000
Resultat: 60.000 73.000 -76.000 -188.000 -135.000
Egenkapital: 201.000 154.000 97.000 99.000 102.000
Regnskap for Østerås Klokker Og Smykker As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.500.000 3.162.000 3.479.000 3.406.000 3.239.000
Driftskostnader -3.403.000 -3.091.000 -3.558.000 -3.599.000 -3.377.000
Driftsresultat 98.000 71.000 -79.000 -192.000 -138.000
Finansinntekter 4.000 3.000 4.000 3.000
Finanskostnader -38.000 -2.000 0 0 0
Finans -38.000 2.000 3.000 4.000 3.000
Resultat før skatt 60.000 73.000 -76.000 -188.000 -135.000
Skattekostnad -13.000 -16.000 17.000 43.000 32.000
Årsresultat 47.000 57.000 -59.000 -145.000 -103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 47.000 46.000 62.000 85.000
Sum omløpsmidler 2.310.000 2.134.000 2.808.000 2.691.000 2.794.000
Sum eiendeler 2.338.000 2.181.000 2.854.000 2.753.000 2.879.000
Sum opptjent egenkapital 101.000 54.000 -3.000 -1.000 0
Sum egenkapital 201.000 154.000 97.000 99.000 102.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 2.136.000 2.027.000 2.756.000 2.654.000 2.775.000
Sum gjeld og egenkapital 2.337.000 2.182.000 2.854.000 2.754.000 2.879.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.492.000 3.124.000 3.479.000 3.406.000 3.239.000
Andre inntekter 8.000 38.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.500.000 3.162.000 3.479.000 3.406.000 3.239.000
Varekostnad -1.681.000 -1.438.000 -1.691.000 -1.716.000 -1.584.000
Lønninger -1.003.000 -930.000 -1.031.000 -1.068.000 -1.018.000
Avskrivning -21.000 -16.000 -17.000 -23.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -698.000 -707.000 -819.000 -792.000 -758.000
Driftskostnader -3.403.000 -3.091.000 -3.558.000 -3.599.000 -3.377.000
Driftsresultat 98.000 71.000 -79.000 -192.000 -138.000
Finansinntekter 4.000 3.000 4.000 3.000
Finanskostnader -38.000 -2.000 0 0 0
Finans -38.000 2.000 3.000 4.000 3.000
Konsernbidrag 57.000 142.000 106.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 47.000 57.000 -59.000 -145.000 -103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 47.000 46.000 62.000 85.000
Sum varige driftsmidler 27.000 47.000 46.000 62.000 85.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 47.000 46.000 62.000 85.000
Varebeholdning 2.239.000 2.019.000 2.126.000 2.015.000 1.980.000
Kundefordringer 30.000 29.000 5.000 4.000 6.000
Andre fordringer 36.000 55.000 59.000 63.000 62.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.000 32.000 545.000 424.000 606.000
Sum omløpsmidler 2.310.000 2.134.000 2.808.000 2.691.000 2.794.000
Sum eiendeler 2.338.000 2.181.000 2.854.000 2.753.000 2.879.000
Sum opptjent egenkapital 101.000 54.000 -3.000 -1.000 0
Sum egenkapital 201.000 154.000 97.000 99.000 102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 1.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.629.000 1.390.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 2.000
Leverandørgjeld 331.000 380.000 2.466.000 2.420.000 2.541.000
Betalbar skatt 15.000 16.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 73.000 159.000 183.000 136.000 143.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 89.000 81.000 107.000 97.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 2.136.000 2.027.000 2.756.000 2.654.000 2.775.000
Sum gjeld og egenkapital 2.337.000 2.182.000 2.854.000 2.754.000 2.879.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 174.000 107.000 52.000 37.000 19.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.3 0.3
Soliditet 8.6 7.1 3.4 3.6 3.5
Resultatgrad 2.8 2.2 -2.3 -5.6 -4.3
Rentedekningsgrad 2.6 35.5
Gjeldsgrad 10.6 13.2 28.4 26.8 27.2
Total kapitalrentabilitet 4.2 3.4 -2.7 -6.8 -4.7
Signatur
17.09.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
17.09.2020
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tom DreyerStyreleder60
Kai Gustav PieneStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjørklund Retail As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00