Linderud Klokker Og Smykker As
Juridisk navn:  Linderud Klokker Og Smykker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40027479
Bjørklund Linderud Erich Mogensøns vei 38 Bjørklund Linderud Erich Mogensøns vei 38 Fax:
0594 Oslo 594 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917037388
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 29.03.2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,88%
Resultat  
  
-5,24%
Egenkapital  
  
33,94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.722.000 2.923.000 2.960.000 3.068.000 3.421.000
Resultat: -402.000 -382.000 -571.000 -417.000 -208.000
Egenkapital: 146.000 109.000 106.000 109.000 110.000
Regnskap for Linderud Klokker Og Smykker As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.722.000 2.923.000 2.960.000 3.068.000 3.421.000
Driftskostnader -3.123.000 -3.293.000 -3.526.000 -3.481.000 -3.625.000
Driftsresultat -401.000 -369.000 -567.000 -413.000 -203.000
Finansinntekter 1.000 3.000 0 3.000
Finanskostnader -1.000 -14.000 -7.000 -4.000 -8.000
Finans -1.000 -13.000 -4.000 -4.000 -5.000
Resultat før skatt -402.000 -382.000 -571.000 -417.000 -208.000
Skattekostnad 89.000 84.000 126.000 96.000 50.000
Årsresultat -314.000 -298.000 -446.000 -321.000 -158.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 27.000 24.000 35.000 46.000
Sum omløpsmidler 2.785.000 2.465.000 3.125.000 3.009.000 2.958.000
Sum eiendeler 2.802.000 2.492.000 3.149.000 3.044.000 3.004.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum egenkapital 146.000 109.000 106.000 109.000 110.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 2.000 2.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 2.655.000 2.381.000 3.041.000 2.932.000 2.891.000
Sum gjeld og egenkapital 2.802.000 2.492.000 3.149.000 3.043.000 3.004.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.510.000 2.923.000 2.960.000 3.068.000 3.421.000
Andre inntekter 212.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.722.000 2.923.000 2.960.000 3.068.000 3.421.000
Varekostnad -1.363.000 -1.508.000 -1.527.000 -1.527.000 -1.724.000
Lønninger -903.000 -877.000 -1.038.000 -982.000 -960.000
Avskrivning -10.000 -12.000 -11.000 -11.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -847.000 -896.000 -950.000 -961.000 -934.000
Driftskostnader -3.123.000 -3.293.000 -3.526.000 -3.481.000 -3.625.000
Driftsresultat -401.000 -369.000 -567.000 -413.000 -203.000
Finansinntekter 1.000 3.000 0 3.000
Finanskostnader -1.000 -14.000 -7.000 -4.000 -8.000
Finans -1.000 -13.000 -4.000 -4.000 -5.000
Konsernbidrag 351.000 301.000 443.000 321.000 166.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -314.000 -298.000 -446.000 -321.000 -158.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 27.000 24.000 35.000 46.000
Sum varige driftsmidler 17.000 27.000 24.000 35.000 46.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.000 27.000 24.000 35.000 46.000
Varebeholdning 2.251.000 1.958.000 2.151.000 2.068.000 2.061.000
Kundefordringer 14.000 18.000 8.000 10.000 21.000
Andre fordringer 7.000 11.000 16.000 23.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 64.000 91.000 382.000 492.000 630.000
Sum omløpsmidler 2.785.000 2.465.000 3.125.000 3.009.000 2.958.000
Sum eiendeler 2.802.000 2.492.000 3.149.000 3.044.000 3.004.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum egenkapital 146.000 109.000 106.000 109.000 110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 2.000 2.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 269.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 2.000 2.000 3.000
Leverandørgjeld 2.201.000 2.151.000 2.817.000 2.701.000 2.642.000
Betalbar skatt 11.000 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 80.000 140.000 121.000 142.000 153.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 94.000 89.000 102.000 90.000 96.000
Sum kortsiktig gjeld 2.655.000 2.381.000 3.041.000 2.932.000 2.891.000
Sum gjeld og egenkapital 2.802.000 2.492.000 3.149.000 3.043.000 3.004.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 130.000 84.000 84.000 77.000 67.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Soliditet 5.2 4.4 3.4 3.6 3.7
Resultatgrad -14.7 -12.6 -19.2 -13.5 -5.9
Rentedekningsgrad -401.0 -26.4 -103.3 -25.4
Gjeldsgrad 18.2 21.9 28.7 26.9 26.3
Total kapitalrentabilitet -14.3 -14.8 -17.9 -13.6 -6.7
Signatur
26.06.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.06.2020
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tom DreyerStyreleder60
Kai Gustav PieneStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjørklund Retail As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00