Det Almindelige Samfund
Juridisk navn:  Det Almindelige Samfund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51490706
c/o Lars Martin Ramsland Jonstibekkveien 7 Gamleveien 87 Fax: 51495488
4373 Egersund 4370 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 971490934
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 31.01.1901
Foretakstype: FLI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
Omsetning:
Resultat:
Egenkapital:
Regnskap for Det Almindelige Samfund
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
Prokurister
Revisoranmerkninger
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars Martin RamslandStyreleder63
Asbjørn EgeStyremedlem50
Raimond SlevelandStyremedlem46
Jostein OmdalStyremedlem40
Vidar NodlandStyremedlem36
Hans Kristian MongStyremedlem56
Frode ValandStyremedlem49
Pål SlevelandStyremedlem41
Edvard OmdalStyremedlem38
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00