Den Tysk-Norske Skolen I Oslo
Juridisk navn:  Den Tysk-Norske Skolen I Oslo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22931220
Sporveisgata 20 Sporveisgata 20 Fax: 22931230
0354 Oslo 354 Oslo
Fylke: Kommune: www.deutscheschule.no
Oslo Oslo
Org.nr: 971492627
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 104
Etableringsdato: 30.09.1980
Foretakstype: STI
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
9,01%
Resultat  
  
168,12%
Egenkapital  
  
35,78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 62.971.000 57.765.000 72.603.000 47.495.000 45.669.000
Resultat: 1.791.000 -2.629.000 -281.000 -2.112.000 48.000
Egenkapital: 6.797.000 5.006.000 7.635.000 7.916.000 10.028.000
Regnskap for Den Tysk-Norske Skolen I Oslo
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 62.971.000 57.765.000 72.603.000 47.495.000 45.669.000
Driftskostnader -61.369.000 -60.337.000 -73.087.000 -49.738.000 -46.447.000
Driftsresultat 1.602.000 -2.571.000 -485.000 -2.244.000 -779.000
Finansinntekter 265.000 111.000 295.000 179.000 834.000
Finanskostnader -77.000 -169.000 -91.000 -48.000 -8.000
Finans 188.000 -58.000 204.000 131.000 826.000
Resultat før skatt 1.791.000 -2.629.000 -281.000 -2.112.000 48.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.791.000 -2.629.000 -281.000 -2.112.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.511.000 1.135.000 1.230.000 1.295.000 1.080.000
Sum omløpsmidler 29.833.000 13.584.000 14.622.000 14.524.000 16.957.000
Sum eiendeler 31.344.000 14.719.000 15.852.000 15.819.000 18.037.000
Sum opptjent egenkapital 6.797.000 5.006.000 7.635.000 7.916.000 10.028.000
Sum egenkapital 6.797.000 5.006.000 7.635.000 7.916.000 10.028.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 144.000
Sum kortsiktig gjeld 24.547.000 9.713.000 8.217.000 7.903.000 7.865.000
Sum gjeld og egenkapital 31.344.000 14.719.000 15.852.000 15.819.000 18.037.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.758.000 17.464.000 23.410.000 14.835.000 45.613.000
Andre inntekter 45.212.000 40.302.000 49.193.000 32.659.000 56.000
Driftsinntekter 62.971.000 57.765.000 72.603.000 47.495.000 45.669.000
Varekostnad -1.139.000 -1.055.000 -1.167.000 -1.077.000 -1.213.000
Lønninger -42.239.000 -40.414.000 -48.482.000 -32.171.000 -30.863.000
Avskrivning -255.000 -246.000 -341.000 -275.000 -254.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.736.000 -18.622.000 -23.097.000 -16.215.000 -14.117.000
Driftskostnader -61.369.000 -60.337.000 -73.087.000 -49.738.000 -46.447.000
Driftsresultat 1.602.000 -2.571.000 -485.000 -2.244.000 -779.000
Finansinntekter 265.000 111.000 295.000 179.000 834.000
Finanskostnader -77.000 -169.000 -91.000 -48.000 -8.000
Finans 188.000 -58.000 204.000 131.000 826.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.791.000 -2.629.000 -281.000 -2.112.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 424.000
Driftsløsøre 797.000 499.000 659.000 761.000 196.000
Sum varige driftsmidler 797.000 499.000 659.000 761.000 620.000
Sum finansielle anleggsmidler 715.000 636.000 571.000 534.000 460.000
Sum anleggsmidler 1.511.000 1.135.000 1.230.000 1.295.000 1.080.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 206.000 305.000 264.000 156.000 159.000
Andre fordringer 1.811.000 819.000 635.000 1.922.000 2.174.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 27.815.000 12.461.000 13.723.000 12.446.000 14.624.000
Sum omløpsmidler 29.833.000 13.584.000 14.622.000 14.524.000 16.957.000
Sum eiendeler 31.344.000 14.719.000 15.852.000 15.819.000 18.037.000
Sum opptjent egenkapital 6.797.000 5.006.000 7.635.000 7.916.000 10.028.000
Sum egenkapital 6.797.000 5.006.000 7.635.000 7.916.000 10.028.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 144.000
Leverandørgjeld 752.000 714.000 790.000 1.156.000 1.671.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.069.000 2.289.000 1.968.000 1.045.000 777.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.726.000 6.710.000 5.459.000 5.702.000 5.417.000
Sum kortsiktig gjeld 24.547.000 9.713.000 8.217.000 7.903.000 7.865.000
Sum gjeld og egenkapital 31.344.000 14.719.000 15.852.000 15.819.000 18.037.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.286.000 3.871.000 6.405.000 6.621.000 9.092.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.8 1.8 2.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 1.8 1.8 2.2
Soliditet 21.7 3 48.2 5 55.6
Resultatgrad 2.5 -4.5 -0.7 -4.7 -1.7
Rentedekningsgrad 20.8 -15.2 -5.3 -46.8 6.9
Gjeldsgrad 3.6 1.9 1.1 1 0.8
Total kapitalrentabilitet 6 -16.7 -1.2 -13.1 0.3
Signatur
08.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut Fredrik KroepelienStyreleder50
Arnfinn Wessel MadsenStyremedlem45
Sezer SubasiStyremedlem39
Martin BachStyremedlem45
Kersten Ralf StemmerStyremedlem33
Bärbel Michèle MüllerStyremedlem43
Christine Maria ObmascherStyremedlem49
Philipp MalkmusStyremedlem42
Costa Fanny Østmo DaStyremedlem34
Matthias Alexander GeigerStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00