Wild Caribou As
Juridisk navn:  Wild Caribou As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Østre Porsangerveien 323 Østre Porsangerveien 323 Fax:
9700 Lakselv 9700 Lakselv
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Porsanger Porsángu Porsanki
Org.nr: 918019952
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 21.10.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomistyring Nord As
Utvikling:
Omsetning  
  
24,61%
Resultat  
  
-2,7%
Egenkapital  
  
40,28%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 476.000 382.000 317.000 198.000 351.000
Resultat: 36.000 37.000 -11.000 -30.000 41.000
Egenkapital: 101.000 72.000 44.000 53.000 76.000
Regnskap for Wild Caribou As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 476.000 382.000 317.000 198.000 351.000
Driftskostnader -440.000 -344.000 -329.000 -227.000 -311.000
Driftsresultat 36.000 38.000 -11.000 -30.000 41.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Resultat før skatt 36.000 37.000 -11.000 -30.000 41.000
Skattekostnad -8.000 -9.000 3.000 7.000 -10.000
Årsresultat 28.000 28.000 -9.000 -23.000 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 701.000 727.000 713.000 726.000 769.000
Sum omløpsmidler 247.000 165.000 103.000 94.000 151.000
Sum eiendeler 948.000 892.000 816.000 820.000 920.000
Sum opptjent egenkapital 71.000 42.000 14.000 23.000 46.000
Sum egenkapital 101.000 72.000 44.000 53.000 76.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 9.000 0 3.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 835.000 811.000 771.000 765.000 835.000
Sum gjeld og egenkapital 948.000 892.000 815.000 821.000 920.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 397.000 382.000 317.000 228.000 170.000
Andre inntekter 79.000 0 -30.000 182.000
Driftsinntekter 476.000 382.000 317.000 198.000 351.000
Varekostnad -119.000 -50.000 -106.000 -54.000 -41.000
Lønninger -12.000 0 0 -53.000
Avskrivning -69.000 -54.000 -44.000 -43.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -240.000 -240.000 -179.000 -130.000 -204.000
Driftskostnader -440.000 -344.000 -329.000 -227.000 -311.000
Driftsresultat 36.000 38.000 -11.000 -30.000 41.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 28.000 28.000 -9.000 -23.000 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 211.000 210.000 208.000 203.000 226.000
Driftsløsøre 490.000 517.000 504.000 523.000 543.000
Sum varige driftsmidler 701.000 727.000 713.000 726.000 769.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 701.000 727.000 713.000 726.000 769.000
Varebeholdning 136.000 114.000 47.000 58.000 50.000
Kundefordringer 8.000 1.000 33.000 0 6.000
Andre fordringer 5.000 14.000 14.000 0 63.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 99.000 36.000 9.000 36.000 32.000
Sum omløpsmidler 247.000 165.000 103.000 94.000 151.000
Sum eiendeler 948.000 892.000 816.000 820.000 920.000
Sum opptjent egenkapital 71.000 42.000 14.000 23.000 46.000
Sum egenkapital 101.000 72.000 44.000 53.000 76.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 9.000 0 3.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 9.000 0 3.000 9.000
Leverandørgjeld 1.000 36.000 38.000 6.000 36.000
Betalbar skatt 5.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 0 1.000 4.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 822.000 775.000 733.000 758.000 794.000
Sum kortsiktig gjeld 835.000 811.000 771.000 765.000 835.000
Sum gjeld og egenkapital 948.000 892.000 815.000 821.000 920.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -588.000 -646.000 -668.000 -671.000 -684.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.1 0 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0 0.1
Soliditet 10.7 8.1 5.4 6.5 8.3
Resultatgrad 7.6 9.9 -3.5 -15.2 11.7
Rentedekningsgrad 38.0
Gjeldsgrad 8.4 11.4 17.5 14.5 11.1
Total kapitalrentabilitet 3.8 4.3 -1.3 -3.7 4.5
Signatur
16.01.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Sandrine Veronika Johansen BocherStyreleder39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sandrine V J Bocher100.0039
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00