Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik-Toten
Juridisk navn:  Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik-Toten
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69021788
Strandvegen 4 Strandvegen 4 Fax: 61176525
2816 Gjøvik 2816 Gjøvik
Fylke: Kommune: www.steinerskolengjovi...
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 971520620
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 03.04.1989
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6,37%
Resultat  
  
-58,42%
Egenkapital  
  
8,03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.745.000 14.802.000 13.700.000 14.504.000 14.171.000
Resultat: 378.000 909.000 -631.000 1.441.000 2.102.000
Egenkapital: 5.083.000 4.705.000 3.796.000 4.818.000 5.177.000
Regnskap for Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik-Toten
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.745.000 14.802.000 13.700.000 14.504.000 14.171.000
Driftskostnader -14.934.000 -13.541.000 -13.865.000 -12.763.000 -11.870.000
Driftsresultat 812.000 1.261.000 -165.000 1.741.000 2.301.000
Finansinntekter -434.000 -351.000 -467.000 -300.000 -198.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -434.000 -351.000 -467.000 -300.000 -198.000
Resultat før skatt 378.000 909.000 -631.000 1.441.000 2.102.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 378.000 909.000 -631.000 1.441.000 2.102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.995.000 13.429.000 13.034.000 10.988.000 2.848.000
Sum omløpsmidler 5.473.000 5.332.000 5.688.000 5.807.000 7.444.000
Sum eiendeler 18.468.000 18.761.000 18.722.000 16.795.000 10.292.000
Sum opptjent egenkapital 4.983.000 4.605.000 3.696.000 4.718.000 5.077.000
Sum egenkapital 5.083.000 4.705.000 3.796.000 4.818.000 5.177.000
Sum langsiktig gjeld 11.190.000 11.833.000 12.475.000 8.839.000 3.055.000
Sum kortsiktig gjeld 2.195.000 2.223.000 2.451.000 3.138.000 2.059.000
Sum gjeld og egenkapital 18.468.000 18.761.000 18.722.000 16.795.000 10.291.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.314.000 11.423.000 11.472.000 12.021.000 11.683.000
Andre inntekter 3.431.000 3.379.000 2.228.000 2.483.000 2.487.000
Driftsinntekter 15.745.000 14.802.000 13.700.000 14.504.000 14.171.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.206.000 -10.405.000 -11.256.000 -10.683.000 -9.703.000
Avskrivning -560.000 -499.000 -429.000 -181.000 -181.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.168.000 -2.637.000 -2.180.000 -1.899.000 -1.986.000
Driftskostnader -14.934.000 -13.541.000 -13.865.000 -12.763.000 -11.870.000
Driftsresultat 812.000 1.261.000 -165.000 1.741.000 2.301.000
Finansinntekter -434.000 -351.000 -467.000 -300.000 -198.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -434.000 -351.000 -467.000 -300.000 -198.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 378.000 909.000 -631.000 1.441.000 2.102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.674.000 13.076.000 12.696.000 10.895.000 2.848.000
Maskiner anlegg 249.000 306.000 337.000 93.000 0
Driftsløsøre 72.000 47.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.995.000 13.429.000 13.034.000 10.988.000 2.848.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.995.000 13.429.000 13.034.000 10.988.000 2.848.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 249.000 1.487.000 887.000 503.000 1.356.000
Andre fordringer 397.000 342.000 274.000 834.000 208.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.828.000 3.503.000 4.527.000 4.469.000 5.880.000
Sum omløpsmidler 5.473.000 5.332.000 5.688.000 5.807.000 7.444.000
Sum eiendeler 18.468.000 18.761.000 18.722.000 16.795.000 10.292.000
Sum opptjent egenkapital 4.983.000 4.605.000 3.696.000 4.718.000 5.077.000
Sum egenkapital 5.083.000 4.705.000 3.796.000 4.818.000 5.177.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.190.000 11.833.000 12.475.000 8.839.000 3.055.000
Leverandørgjeld 464.000 448.000 341.000 1.506.000 95.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 655.000 676.000 813.000 616.000 728.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.076.000 1.100.000 1.297.000 1.016.000 1.236.000
Sum kortsiktig gjeld 2.195.000 2.223.000 2.451.000 3.138.000 2.059.000
Sum gjeld og egenkapital 18.468.000 18.761.000 18.722.000 16.795.000 10.291.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.278.000 3.109.000 3.237.000 2.669.000 5.385.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.4 2.3 1.9 3.6
Likviditetsgrad 2 2.5 2.4 2.3 1.9 3.7
Soliditet 27.5 25.1 20.3 28.7 50.3
Resultatgrad 5.2 8.5 -1.2 1 16.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.6 3 3.9 2.5 1.0
Total kapitalrentabilitet 2 4.9 -3.4 8.6 20.4
Signatur
05.10.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Nina Rolfsdatter Norland EdlandStyreleder53
Anne Veronica SandvoldStyremedlem41
Stein Thomas GundersenStyremedlem49
Liv Stine Andresen MoStyremedlem46
May AustbøStyremedlem54
Ingvild Rudberg-ThorvaldsenStyremedlem44
Evie Tereese Kavli ThomteStyremedlem33
Anne Mette LillengStyremedlem36
Hilde Kristensen GranStyremedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00