Steinerskolen I Tromsø
Juridisk navn:  Steinerskolen I Tromsø
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77698870
Inga Sparboes Veg 41 Inga Sparboes Veg 41 Fax: 77698879
9007 Tromsø 9007 Tromsø
Fylke: Kommune: steinerskolentromso.no
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 971521430
Aksjekapital: 1.000 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 01.08.1987
Foretakstype: STI
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Norrøna Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,73%
Resultat  
  
-44,7%
Egenkapital  
  
8,58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.777.000 21.360.000 17.634.000 18.223.000 17.339.000
Resultat: 851.000 1.539.000 428.000 63.000 358.000
Egenkapital: 10.765.000 9.914.000 8.375.000 7.947.000 78.848.000
Regnskap for Steinerskolen I Tromsø
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.777.000 21.360.000 17.634.000 18.223.000 17.339.000
Driftskostnader -19.957.000 -19.845.000 -17.227.000 -18.184.000 -17.002.000
Driftsresultat 821.000 1.515.000 407.000 40.000 337.000
Finansinntekter 36.000 29.000 29.000 31.000 60.000
Finanskostnader -6.000 -6.000 -8.000 -8.000 -38.000
Finans 30.000 23.000 21.000 23.000 22.000
Resultat før skatt 851.000 1.539.000 428.000 63.000 358.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 851.000 1.539.000 428.000 63.000 358.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.909.000 6.104.000 4.824.000 4.233.000 3.904.000
Sum omløpsmidler 6.301.000 6.255.000 5.795.000 6.404.000 7.394.000
Sum eiendeler 13.210.000 12.359.000 10.619.000 10.637.000 11.298.000
Sum opptjent egenkapital 10.764.000 9.913.000 8.374.000 7.947.000 7.883.000
Sum egenkapital 10.765.000 9.914.000 8.375.000 7.947.000 78.848.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.445.000 2.445.000 2.244.000 2.689.000 3.414.000
Sum gjeld og egenkapital 13.210.000 12.359.000 10.619.000 10.637.000 11.298.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.761.000 19.499.000 17.599.000 18.207.000 0
Andre inntekter 16.000 1.861.000 35.000 15.000 17.339.000
Driftsinntekter 20.777.000 21.360.000 17.634.000 18.223.000 17.339.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -15.735.000 -15.838.000 -13.990.000 -14.236.000 -13.884.000
Avskrivning -345.000 -351.000 -369.000 -345.000 -329.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.877.000 -3.656.000 -2.868.000 -3.603.000 -2.789.000
Driftskostnader -19.957.000 -19.845.000 -17.227.000 -18.184.000 -17.002.000
Driftsresultat 821.000 1.515.000 407.000 40.000 337.000
Finansinntekter 36.000 29.000 29.000 31.000 60.000
Finanskostnader -6.000 -6.000 -8.000 -8.000 -38.000
Finans 30.000 23.000 21.000 23.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 851.000 1.539.000 428.000 63.000 358.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.932.000 4.117.000 4.792.000 4.179.000 3.855.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 49.000
Driftsløsøre 0 10.000 32.000 53.000 0
Sum varige driftsmidler 4.932.000 4.127.000 4.824.000 4.233.000 3.904.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.977.000 1.977.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.909.000 6.104.000 4.824.000 4.233.000 3.904.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 43.000 39.000 27.000 9.000 32.000
Andre fordringer 3.017.000 2.513.000 2.443.000 2.065.000 2.762.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.241.000 3.703.000 3.325.000 4.330.000 4.601.000
Sum omløpsmidler 6.301.000 6.255.000 5.795.000 6.404.000 7.394.000
Sum eiendeler 13.210.000 12.359.000 10.619.000 10.637.000 11.298.000
Sum opptjent egenkapital 10.764.000 9.913.000 8.374.000 7.947.000 7.883.000
Sum egenkapital 10.765.000 9.914.000 8.375.000 7.947.000 78.848.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 230.000 121.000 70.000 393.000 486.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 783.000 857.000 756.000 843.000 705.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.432.000 1.467.000 1.418.000 1.453.000 2.223.000
Sum kortsiktig gjeld 2.445.000 2.445.000 2.244.000 2.689.000 3.414.000
Sum gjeld og egenkapital 13.210.000 12.359.000 10.619.000 10.637.000 11.298.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.856.000 3.810.000 3.551.000 3.715.000 3.980.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.6 2.6 2.4 2.2
Likviditetsgrad 2 2.6 2.6 2.6 2.4 2.2
Soliditet 81.5 80.2 78.9 74.7 95.8
Resultatgrad 4 7.1 2.3 0.2 1.9
Rentedekningsgrad 136.8 252.5 50.9 5 10.4
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.3 0.0
Total kapitalrentabilitet 6.5 12.5 4.1 0.7 0.5
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Helga Birgitte Zwarg O`DonoghueStyreleder45
Stig Morten Hunstad OlsenStyremedlem49
Anita Barth-JørgensenStyremedlem56
Tom Arne BrusethStyremedlem39
Gudmund Rotevatn ØstgårdStyremedlem48
Mona MartnesStyremedlem34
Arne Thomas BøhnStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00