Steinerskolen I Asker
Juridisk navn:  Steinerskolen I Asker
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94011303
Nesvangen 10 Nesvangen 10 Fax: 66852689
1394 Nesbru 1394 Nesbru
Fylke: Kommune: www.asker.steinerskole...
Viken Asker
Org.nr: 971522585
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 54
Etableringsdato: 01.08.1983
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
10,08%
Resultat  
  
1304,76%
Egenkapital  
  
53,09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 28.348.000 25.753.000 25.947.000 25.196.000 22.940.000
Resultat: 885.000 63.000 -1.143.000 589.000 226.000
Egenkapital: 2.555.000 1.669.000 1.606.000 2.749.000 2.160.000
Regnskap for Steinerskolen I Asker
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 28.348.000 25.753.000 25.947.000 25.196.000 22.940.000
Driftskostnader -26.929.000 -25.187.000 -26.615.000 -24.133.000 -22.167.000
Driftsresultat 1.419.000 566.000 -669.000 1.063.000 773.000
Finansinntekter 8.000 7.000 25.000 6.000 4.000
Finanskostnader -542.000 -510.000 -499.000 -481.000 -551.000
Finans -534.000 -503.000 -474.000 -475.000 -547.000
Resultat før skatt 885.000 63.000 -1.143.000 589.000 226.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 885.000 63.000 -1.143.000 589.000 226.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.618.000 13.710.000 13.801.000 13.697.000 13.478.000
Sum omløpsmidler 2.944.000 1.775.000 2.211.000 3.339.000 2.373.000
Sum eiendeler 16.562.000 15.485.000 16.012.000 17.036.000 15.851.000
Sum opptjent egenkapital 2.505.000 1.619.000 1.556.000 2.699.000 2.110.000
Sum egenkapital 2.555.000 1.669.000 1.606.000 2.749.000 2.160.000
Sum langsiktig gjeld 9.847.000 10.037.000 10.103.000 10.368.000 10.500.000
Sum kortsiktig gjeld 4.161.000 3.778.000 4.303.000 3.919.000 3.191.000
Sum gjeld og egenkapital 16.563.000 15.484.000 16.012.000 17.036.000 15.851.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.249.000 21.240.000 21.273.000 20.919.000 19.523.000
Andre inntekter 5.099.000 4.513.000 4.675.000 4.276.000 3.417.000
Driftsinntekter 28.348.000 25.753.000 25.947.000 25.196.000 22.940.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -20.409.000 -20.102.000 -20.489.000 -18.945.000 -17.100.000
Avskrivning -91.000 -91.000 -126.000 -77.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.429.000 -4.994.000 -6.000.000 -5.111.000 -5.026.000
Driftskostnader -26.929.000 -25.187.000 -26.615.000 -24.133.000 -22.167.000
Driftsresultat 1.419.000 566.000 -669.000 1.063.000 773.000
Finansinntekter 8.000 7.000 25.000 6.000 4.000
Finanskostnader -542.000 -510.000 -499.000 -481.000 -551.000
Finans -534.000 -503.000 -474.000 -475.000 -547.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 885.000 63.000 -1.143.000 589.000 226.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.506.000 13.506.000 13.506.000 13.276.000 13.276.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 112.000 204.000 295.000 421.000 202.000
Sum varige driftsmidler 13.618.000 13.710.000 13.801.000 13.697.000 13.478.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.618.000 13.710.000 13.801.000 13.697.000 13.478.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.148.000 247.000 739.000 139.000 339.000
Andre fordringer 410.000 199.000 486.000 992.000 319.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.386.000 1.329.000 986.000 2.209.000 1.714.000
Sum omløpsmidler 2.944.000 1.775.000 2.211.000 3.339.000 2.373.000
Sum eiendeler 16.562.000 15.485.000 16.012.000 17.036.000 15.851.000
Sum opptjent egenkapital 2.505.000 1.619.000 1.556.000 2.699.000 2.110.000
Sum egenkapital 2.555.000 1.669.000 1.606.000 2.749.000 2.160.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.847.000 10.037.000 10.103.000 10.368.000 10.500.000
Leverandørgjeld 825.000 473.000 916.000 740.000 492.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.264.000 1.268.000 1.358.000 1.224.000 1.019.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.071.000 2.037.000 2.028.000 1.955.000 1.680.000
Sum kortsiktig gjeld 4.161.000 3.778.000 4.303.000 3.919.000 3.191.000
Sum gjeld og egenkapital 16.563.000 15.484.000 16.012.000 17.036.000 15.851.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.217.000 -2.003.000 -2.092.000 -580.000 -818.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.5 0.5 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.5 0.9 0.8
Soliditet 15.4 10.8 1 16.1 13.6
Resultatgrad 5 2.2 -2.6 4.2 3.4
Rentedekningsgrad 2.6 1.1 -1.3 2.2 1.4
Gjeldsgrad 5.5 8.3 9 5.2 6.3
Total kapitalrentabilitet 8.6 3.7 6.3 4.9
Signatur
28.07.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Christian Opdahl BreivikStyreleder46
Mari Kristine Hovland FlaatenStyremedlem41
Anne Lena HeimsnesStyremedlem51
Signe Kristine Grini MosebøStyremedlem50
Lindis ForrenStyremedlem29
Anne-Mette BøeStyremedlem65
Preston Arthur BarkerStyremedlem69
Elin Viktoria IsnæsStyremedlem39
Tina Elizabeth BjurstedtStyremedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00