Ryenberget Skole
Juridisk navn:  Ryenberget Skole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23210161
Enebakkveien 152 Enebakkveien 152 Fax: 23210160
0680 Oslo 680 Oslo
Fylke: Kommune: www.ryenbergetskole.no
Oslo Oslo
Org.nr: 971526459
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 89
Etableringsdato: 30.12.1970
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6,3%
Resultat  
  
273,13%
Egenkapital  
  
34,12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 31.602.000 29.729.000 26.499.000 28.345.000 26.989.000
Resultat: 464.000 -268.000 -1.037.000 816.000 -731.000
Egenkapital: 1.824.000 1.360.000 1.627.000 2.665.000 1.849.000
Regnskap for Ryenberget Skole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 31.602.000 29.729.000 26.499.000 28.345.000 26.989.000
Driftskostnader -31.140.000 -29.998.000 -27.538.000 -27.532.000 -27.727.000
Driftsresultat 462.000 -269.000 -1.039.000 813.000 -737.000
Finansinntekter 2.000 1.000 2.000 2.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 2.000 2.000 6.000
Resultat før skatt 464.000 -268.000 -1.037.000 816.000 -731.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 464.000 -268.000 -1.037.000 816.000 -731.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 236.000 299.000 362.000 425.000 488.000
Sum omløpsmidler 5.759.000 4.923.000 4.605.000 5.562.000 5.227.000
Sum eiendeler 5.995.000 5.222.000 4.967.000 5.987.000 5.715.000
Sum opptjent egenkapital 1.824.000 1.360.000 1.627.000 2.665.000 1.849.000
Sum egenkapital 1.824.000 1.360.000 1.627.000 2.665.000 1.849.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.171.000 3.863.000 3.340.000 3.323.000 3.867.000
Sum gjeld og egenkapital 5.995.000 5.223.000 4.967.000 5.988.000 5.716.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.602.000 29.729.000 26.499.000 3.396.000 2.396.000
Andre inntekter 0 0 0 24.950.000 24.593.000
Driftsinntekter 31.602.000 29.729.000 26.499.000 28.345.000 26.989.000
Varekostnad -424.000 -462.000 -399.000 -474.000 -411.000
Lønninger -23.754.000 -21.243.000 -20.062.000 -20.230.000 -20.504.000
Avskrivning -63.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.899.000 -8.230.000 -7.014.000 -6.765.000 -6.749.000
Driftskostnader -31.140.000 -29.998.000 -27.538.000 -27.532.000 -27.727.000
Driftsresultat 462.000 -269.000 -1.039.000 813.000 -737.000
Finansinntekter 2.000 1.000 2.000 2.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 2.000 2.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 464.000 -268.000 -1.037.000 816.000 -731.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 236.000 299.000 362.000 425.000 488.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 236.000 299.000 362.000 425.000 488.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 236.000 299.000 362.000 425.000 488.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 358.000 1.358.000 2.606.000 129.000 0
Andre fordringer 411.000 417.000 173.000 320.000 192.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.989.000 3.148.000 1.825.000 5.113.000 5.035.000
Sum omløpsmidler 5.759.000 4.923.000 4.605.000 5.562.000 5.227.000
Sum eiendeler 5.995.000 5.222.000 4.967.000 5.987.000 5.715.000
Sum opptjent egenkapital 1.824.000 1.360.000 1.627.000 2.665.000 1.849.000
Sum egenkapital 1.824.000 1.360.000 1.627.000 2.665.000 1.849.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 612.000 640.000 131.000 337.000 246.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.542.000 1.380.000 1.302.000 1.255.000 1.419.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.018.000 1.843.000 1.907.000 1.731.000 2.202.000
Sum kortsiktig gjeld 4.171.000 3.863.000 3.340.000 3.323.000 3.867.000
Sum gjeld og egenkapital 5.995.000 5.223.000 4.967.000 5.988.000 5.716.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.588.000 1.060.000 1.265.000 2.239.000 1.360.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.4 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.4 1.7 1.4
Soliditet 30.4 2 32.8 44.5 32.3
Resultatgrad 1.5 -0.9 -3.9 2.9 -2.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.3 2.8 2.1 1.2 2.1
Total kapitalrentabilitet 7.7 -5.1 -20.9 13.6 -12.8
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Andreas ThorsnesStyreleder64
Kristoffer Hansen-EkenesStyremedlem35
Arnfinn HalderakerStyremedlem49
Øyvind GjerpeStyremedlem56
Anders RipegutuStyremedlem34
Helene Andreasdatter JohanssonStyremedlem43
Jørn MartinsenStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00