Elverum Skogsdrift As
Juridisk navn:  Elverum Skogsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kvithammarvegen 208 Kvithammarvegen 208 Fax:
2415 Heradsbygd 2415 Heradsbygd
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 918183175
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 20.10.2016
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Elverum Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
84,75%
Resultat  
  
776,63%
Egenkapital  
  
240,76%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.809.000 4.768.000 4.697.000 4.717.000 4.624.000
Resultat: 2.963.000 338.000 414.000 795.000 803.000
Egenkapital: 1.714.000 503.000 442.000 345.000 226.000
Regnskap for Elverum Skogsdrift As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.809.000 4.768.000 4.697.000 4.717.000 4.624.000
Driftskostnader -5.838.000 -4.428.000 -4.275.000 -3.911.000 -3.810.000
Driftsresultat 2.971.000 340.000 422.000 806.000 814.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -9.000 -3.000 -9.000 -12.000 -11.000
Finans -9.000 -3.000 -8.000 -11.000 -10.000
Resultat før skatt 2.963.000 338.000 414.000 795.000 803.000
Skattekostnad -652.000 -77.000 -96.000 -176.000 -185.000
Årsresultat 2.311.000 261.000 318.000 619.000 618.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.300.000 301.000 545.000 754.000 1.033.000
Sum omløpsmidler 1.526.000 1.241.000 1.238.000 1.401.000 540.000
Sum eiendeler 3.826.000 1.542.000 1.783.000 2.155.000 1.573.000
Sum opptjent egenkapital 1.664.000 453.000 392.000 295.000 176.000
Sum egenkapital 1.714.000 503.000 442.000 345.000 226.000
Sum langsiktig gjeld 101.000 100.000 123.000 154.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 2.011.000 939.000 1.219.000 1.656.000 1.162.000
Sum gjeld og egenkapital 3.826.000 1.542.000 1.784.000 2.155.000 1.574.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.711.000 4.768.000 4.697.000 4.717.000 3.549.000
Andre inntekter 99.000 0 0 1.075.000
Driftsinntekter 8.809.000 4.768.000 4.697.000 4.717.000 4.624.000
Varekostnad -1.616.000 -456.000 -452.000 -551.000 -450.000
Lønninger -1.580.000 -1.406.000 -1.419.000 -1.318.000 -1.334.000
Avskrivning -2.000 -9.000 -9.000 -8.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.640.000 -2.557.000 -2.395.000 -2.034.000 -2.024.000
Driftskostnader -5.838.000 -4.428.000 -4.275.000 -3.911.000 -3.810.000
Driftsresultat 2.971.000 340.000 422.000 806.000 814.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -9.000 -3.000 -9.000 -12.000 -11.000
Finans -9.000 -3.000 -8.000 -11.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.100.000 -200.000 -220.000 -500.000 -500.000
Årsresultat 2.311.000 261.000 318.000 619.000 618.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 37.000 45.000
Driftsløsøre 123.000 18.000 27.000 0 0
Sum varige driftsmidler 123.000 18.000 27.000 37.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.177.000 283.000 518.000 717.000 988.000
Sum anleggsmidler 2.300.000 301.000 545.000 754.000 1.033.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 323.000 168.000
Andre fordringer 246.000 256.000 211.000 109.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.280.000 985.000 1.027.000 969.000 369.000
Sum omløpsmidler 1.526.000 1.241.000 1.238.000 1.401.000 540.000
Sum eiendeler 3.826.000 1.542.000 1.783.000 2.155.000 1.573.000
Sum opptjent egenkapital 1.664.000 453.000 392.000 295.000 176.000
Sum egenkapital 1.714.000 503.000 442.000 345.000 226.000
Sum avsetninger til forpliktelser 101.000 100.000 123.000 154.000 186.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 101.000 100.000 123.000 154.000 186.000
Leverandørgjeld 364.000 261.000 200.000 204.000 173.000
Betalbar skatt 650.000 100.000 127.000 208.000 0
Skyldig offentlige avgifter 228.000 179.000 194.000 255.000 99.000
Utbytte -1.100.000 -200.000 -220.000 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 169.000 199.000 477.000 489.000 390.000
Sum kortsiktig gjeld 2.011.000 939.000 1.219.000 1.656.000 1.162.000
Sum gjeld og egenkapital 3.826.000 1.542.000 1.784.000 2.155.000 1.574.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -485.000 302.000 19.000 -255.000 -622.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.3 1 0.8 0.5
Likviditetsgrad 2 0.8 1.3 1 0.8 0.5
Soliditet 44.8 32.6 24.8 1 14.4
Resultatgrad 33.7 7.1 9 17.1 17.6
Rentedekningsgrad 330.1 113.3 46.9 67.2 7
Gjeldsgrad 1.2 2.1 3 5.2 6
Total kapitalrentabilitet 77.7 22.0 23.7 37.4 51.8
Signatur
09.06.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
13.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Christian GrafsrønningenStyreleder50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Odd Suren48.0049
Christian Grafsrønningen52.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00